'ครช.' บุกกกต.จี้ให้เลื่อนการเลือกสว.จนกว่าศาลรธน.มีคำวินิจฉัย เตือนผิดม.157

7มิ.ย.2567 - ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายพลภาขุน เศรษฐญาบดี ตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติ (ครช.) ได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขลงรับที่ 7414 โดยเนื้อหาในหนังสือระบุว่า ตามที่ข้าพเจ้านายพลภาขุน เศรษฐญาบดี ตัวแทนผู้ประสานงาน คณะราษฎรไทยแห่งชาติ องค์กรตามรัฐธรรมนูญมาตรา 42 ในฐานะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้เสียภาษี ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ จากการจัดการ การเลือกตั้ง ตัวแทนประชาชน และชุมชน และกลุ่มภาคประชาสังคม ได้ติดตามการจัดการการเลือกตั้งของ กกต.มาโดยตลอด ได้เคยทำหนังสือเสนอแนวทาง นำเสนอสภาพปัญหา การจัดการของ กกต.มาแล้วหลายฉบับ โดยการสมัครครั้งนี้ ข้าฯ ลงสมัครในกลุ่ม 17 ภาคประชาสังคมฯ โดยเข้าสู่กระบวนการแล้ว

โดยได้ยื่นนส.ตามอ้างถึง 1 ต่อท่านแล้ว แต่ด้วยมีเหตุ ที่ปรากฏตามข่าวจับตากกต.แถลงวันนี้ ส่อเลื่อนเลือก ส.ว. 9 มิ.ย. ผวาถูกฟ้องโมฆะเจอชดใช้อ่วม คาดรอศาลชี้ 4 ปมร้องขัดรธน.

ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องของศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งผู้ฟ้องคดี (น.ส.วิเตือน งามปลั่ง) ในคดีหมายเลขดำที่ 899/2567 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย มาตรา 212 ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 36 มาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่นั้น พร้อมกับสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะผู้ถูกร้อง ยื่นคำชี้แจงภายใน 5 วันนั้น...

โดยข้าฯในฐานะผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ และสิทธิตามที่แจ้งข้างต้นเห็นว่า การตัดสินใจของท่าน ในการที่จะไม่เลื่อนการเลือกตั้ง จะส่งผลต่อการใช้งบประมาณแผ่นดิน และกระทบต่อ คชจ. ที่ผู้สมัคร สว.ทุกคนต้องเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว ซึ่งมูลค่าน่าจะนับร้อยล้านบาท

และโดยที่มาตรการในการคัดกรองกลุ่มฮั้วเลือกตั้ง ที่มีการจ้างกลุ่มคนจน กลุ่มเปาะบาง เข้าสู่การเลือกตั้ง ได้รับการเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็น สว. แล้วนั้น ยังไม่ได้มีมาตรการคัดกรอง เอาคนเหล่านั้น ออกไป (ด้วยกระบวนการของ กกต.ยังไม่ดีพอ ที่เปิดช่องให้ทุจริต ฮั้วเลือกตั้ง )อันต้องตาม รธน.ม 63 ก่อนเริ่มการเลือกตั้ง โดยที่ปรากฏชัดเจน ตามภาพปรากฏทั่วประเทศว่ามีกลุ่มจัดตั้งที่ทุจริตดังกล่าวกระจายทั่วประเทศ

โดยที่หากเลื่อน วันเลือกตั้งไปก่อน จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญออกมา จะไม่มีความเสียหายใดเกิดขึ้น

แต่หากปล่อยให้มีการเลือกตั้งต่อไปโดยไม่ระงับหยุดเสียก่อน จะเท่ากับว่า จงใจปฏิบัติราชการมิชอบ ปล่อยให้มีการทุจริต โดยไม่ใช้อำนาจที่มี ที่สามารถกระทำได้ จะเข้าข่ายตาม ปอ. 157 83 และ จะมีความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดิน และ คชจ. ที่ผู้ใช้สิทธิ์ ที่ต้องเดินทางไปจำนวน 40000+ รายนั้น จำนวน นับร้อยล้านบาท เกิดความเสียหายขึ้น อันจะเกิดความเสียหายทางแพ่งได้อีกตาม ปพพ 420-422 ได้ และมีการแจ้งกล่าวหา ดำเนินคดีต่อ ปปช. ได้

ด้วยเหตุดังกล่าว อาศัย บทบัญญัติตาม รธน. ม 3 25 41 51 53 63 ประกอบ พรป.สว ม 35 ประกอบ รธน. ม 224 ประกอบ ป.วิปกครอง / ปอ. ว่าด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และ พรป.ปปช. ว่าด้วยทุจริต ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่มิได้กล่าวอ้างที่คุ้มครอง ข้าฯทุกฉบับจึงขอให้ กก.กกต.โปรดพิจารณา มีมติ ดำเนินการดังนี้

1.เลื่อนการเลื่อนตั้งออกไปก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญออกมา

2.โปรดเร่งดำเนินการตาม มาตรการที่ข้าฯยื่นแล้ว ตาม อ้างถึง โดยเร่งด่วน

จึงนำเรียนให้เร่งดำเนินการโดยพลัน และ โปรดแจ้งความคืบหน้า ให้ทันตามกำหนด ถือเอกสารฉบับนี้เป็นหลักฐานร้องทุกข์ มีข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา ที่ปรากฏมีสภาพอันร้ายแรง และเรียกร้องให้เจ้าพนักงานของรัฐ องค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ทำหน้าที่ตามกฎหมาย โดยชอบแล้ว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'วัน' ยื่น กกต. ลาขาดเพื่อไทย เปิดใจทั้งน้ำตา คำพูดผู้ใหญ่ต้นเหตุไขก๊อก

'วัน อยู่บำรุง' ยื่นลาออกเพื่อไทยแล้ว เปิดใจน้ำตาคลอ พ้อคำพูดผู้ใหญ่ไม่อาจด้านอยู่ต่อ ย้ำสัมพันธ์ 'บิ๊กแจ๊ส' แน่นแฟ้น​ ลั่นตระกูลอยู่บำรุงไม่ประจบสอพลอใคร พร้อมเปิดทางร่วมงานพรรคใหม่

อดีตผู้สมัครสว.ชงอสส.ยื่นศาลฯฟันกกต.ล้มล้างการปกครอง เหตุจะทำให้เกิดวิกฤตร้ายแรง

นายพลภาขุน เศรษฐญาบดี ตัวแทนผู้ประสานงาน คณะราษฎรไทยแห่งชาติ (ครช.) และอดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา(สว.) กลุ่ม 17 จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ได้ยื่นเรื่องขอให้อัยการสูงสุด ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 กรณี บุคคล 8 คน

'พญ.เกศกมล' แจงจบหมอจาก 'แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้' ไม่ใช่มหา’ลัยห้องแถว

'หมอเกศกมล' แจงวุฒิการศึกษาจริงจบจริง ยันไม่ใช่มหา'ลัยห้องแถว ตั้งใจเข้ามาเป็น สว.เพื่อสังคม อุบ!ชื่อตำแหน่งประธานในใจ ไม่หวั่นสภามีหลายสี ถ้ามารับใช้ ปชช.เชื่อทำงานร่วมกันได้

ผู้สมัคร สว.สอบตกขู่ร้อง 'ศาล ปค.-ศาล รธน.-ปปช.' หาก กกต.ดันทุรังรับรองชื่อ

ผู้สมัครสอบตก สว. หอบหลักฐานชี้พิรุธคะแนนเลือก สว. ลงคะแนนรูปแบบเดียวกันทุกกลุ่ม จี้ กกต.ระงับประกาศรับรองสอบให้จบก่อน จ่อร้องศาลรัฐธรรมนูญ-ศาลปกครอง-ป.ป.ช.

'สมชาย' แฉ กกต.ประสานรัฐสภามาแล้ว 7 ก.ค.ให้ สว.ใหม่รายงานตัว

'สมชาย' ซัด 'กกต.' ทำพิธีกรรมชะลอประกาศรับรองผลเลือก สว. บอก กกต. ประสานให้ 7 ก.ค. เลขาวุฒิสภารับรายงานตัว-เตรียมห้องทำงาน เปรียบ สว.เก่าถูกไล่