อาทิตย์, 25 กันยายน 2565

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 31.6°C/25.1°C

ข่าวพระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ

18 ส.ค.2565 – เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 166 (2/2565) โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานแสตมป์ไทย สู่ NFT Stamp ฉลอง 140 ปี ไปรษณีย์ไทย

18 ส.ค.2565 – เวลา 9.49 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน “เปิดโลกคู่ขนาน…แสตมป์ไทย สู่ NFT Stamp” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระการดำเนินงานก้าวสู่ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย

ในหลวงพระราชทานเงินแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ - สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

17 ส.ค.2565 – เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ เชิญอาหารพระราชทาน เงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน

ทูลกระหม่อมฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่คุณพุ่ม เจนเซน

16 ส.ค.2565 – ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่คุณพุ่ม เจนเซน

ในหลวงพระราชทานดอกไม้เยี่ยมประชาชน-ตร.บาดเจ็บ

16 ส.ค. 2565 –   เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ไปมอบแก่ จ่าสิบเอก วีณัฐ  ประดิษฐ์ธรรม  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้าย

ในหลวงพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติเหยื่อระเบิดนราธิวาส

16 ส.ค.2565 –  เวลา 10.00 น.   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นายนิพันธ์ บุญหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ญาติ ของจ่าสิบเอก สมชาย  แดงเงิน  

1...456...46