ศุกร์, 22 กันยายน 2566

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 34.7°C/26.4°C

ข่าวพระราชสำนัก

ในหลวงพระราชทานดอกไม้แก่ 5 ทหารพรานบาดเจ็บเหตุระเบิดปัตตานี

8 ม.ค.2565 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ อาสาสมัครทหารพราน สุรศักดิ์  อุไรรักษ์ เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดขณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน 4304

'ในหลวง' พระราชทานเงิน สิ่งของ เวชภัณฑ์แก่ รพ.-สถานสงเคราะห์ 21 แห่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

7 ม.ค.2565 – สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน และทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2565 รายการ Royal Concert “Alice Sara Ott plays Ravel” บรรเลงโดย

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายพิเศษชีววิทยาของมะเร็ง

7 ม.ค.2565 – ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกิดโรคมะเร็ง 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายเงินบำรุงสภากาชาด

7 ม.ค.2565 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้แม่ชีช้อย มณีขาว ผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทย

กรมพระศรีสวางควัฒนฯทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่ น.ศ.แพทย์ พยาบาล

6 ม.ค.2565 – ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ตำหนักทิพย์พิมาน ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกิดโรคมะเร็ง Oncogenesis พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2  นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1  

1...656667...77