วธ.เผยเยียวยาศิลปินสูงอายุที่ได้รับผลกระทบโควิดแล้ว 2,055 รายวงเงินกว่า 10 ล้านบาท

ศิลปินสูงอายุเฮ วัฒนธรรมจ่ายเงินเยียวยาศิลปินอายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 แล้ว 2,055 ราย เตรียมจ่ายที่เหลือเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

12 ต.ค.2565 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน พิจารณาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนแก่กลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจากการหารือร่วมกันในส่วนของกลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีอายุเกิน 65 ปีที่เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบและไม่เข้าข่ายเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลผ่านสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงและสมาคมศิลปินพื้นบ้านนั้น ขณะนี้ ครม.ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปี ของ วธ. จำนวน 2,459 ราย วงเงินรวมทั้งสิ้น 12,295,000 บาทแล้ว โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการถึงเดือนตุลาคม 2565

นายอิทธิพลกล่าวต่อไปว่า เบื้องต้น วธ. โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้โอนเงินเยียวยาให้กับศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบที่ 1 จำนวน 2,055 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 10,275,000 บาท และที่เหลืออีก 404 ราย เป็นเงินจำนวน 2,020,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีผู้ขอแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลบัญชีธนาคาร ซึ่งเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาต่อไป พร้อมกันนี้ วธ. ได้มีหนังสือแจ้งสมาคม สมพันธ์ มูลนิธิ ชมรม ที่ขอรับการเยียวยาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรับทราบผลการโอนเงินให้ศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปี ตามโครงการเยียวยาฯ และปัญหาอุปสรรคดังกล่าวแล้ว ประกอบด้วย 1. สหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทย 193 ราย 2. สมาคมศิลปินขับซอล้านนา 58 ราย 3. สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา 125 ราย 4. สมาคมลิเกแห่งประเทศไทย 366 ราย 5. สมาคมหมอลำอีสาน 110 ราย 6. สมาคมหนังตะลุงปักษ์ใต้ 116 ราย 7. สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทย 48 ราย 8. สมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ 57 ราย 9. สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย 13 ราย 10. สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 388 ราย 11. สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 1 ราย 12. สมาคมผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ 2 ราย 13. มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง 66 ราย และ 14. ชมรมกลุ่มศิลปินบันเทิงแห่งประเทศไทย (ศิลปินกลางแจ้ง) 512 ราย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมว.สุชาติ เปิด Skill Expo Thailand พัฒนาแรงงานสู่ทศวรรษที่ 21

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ครั้งที่ 4 มิติใหม่ของการพัฒนาแรงงานไทยคุณภาพ โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด

สธ.ไม่รีบ! ปมครอบครองยาบ้าเกิน 1 เม็ดถือเป็นผู้ค้า

ปลัด สธ.เผยการชง ครม.พิจารณากฎกระทรวงครอบครองยาบ้าเกิน 1 เม็ดเท่ากับผู้ค้า ขั้นตอนอยู่ที่เลขา ครม.ตอนนี้เวียนให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณา

'บิ๊กตู่' พร้อมสนับสนุนแรงงานไทยที่ถือวีซ่าE-7 ทำงานอู่ต่อเรือแดนกิมจิถูกกฎหมาย

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดีสนับสนุนแรงงานไทย ถือวีซ่า E-7 ทำงานอู่ต่อเรือเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมาย ชี้เป็นโอกาสที่ดีของแรงงานไทย

ชลบุรี พบติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ 384 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

ขณะนี้โรคโควิด 19 มีอัตราป่วยตายต่ำลง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต และอาการรุนแรง ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบและได้รับการกระตุ้น

รมว.สุชาติ พบปะ อสร พร้อมส่ง ปลัดฯ มอบประกาศเกียรติคุณสร้างขวัญกำลังใจอาสาสมัครแรงงานไทยในมาเก๊าดีเด่น

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะเยี่ยมเยียนอาสาสมัครแรงงานต่างประเทศพร้อมมอบหมายให้นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน