ไม่ใช่ตำแหน่งตบยุง! อนุชายก 'ผู้ตรวจกระทรวง' เป็นหัวใจขับเคลื่อนประเทศ

'อนุชา' อวยผู้ตรวจกระทรวงเป็นหัวใจสำคัญขับเคลื่อนประเทศ คอยตรวจสอบ กำกับ ชี้แนะให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพต่อประชาชน

05 ม.ค.2564 - ที่ห้องสุขุมวิท แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง โดยมี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมทั้งนี้ การฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมอบรมและคณะเจ้าหน้าที่ ต้องผ่านการรับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง

สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นโครงการร่วมกันระหว่างสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงาน ก.พ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับงานตรวจราชการให้แก่ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตลอดจนเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามแผนปฏิรูปประเทศ โดยมุ่งเน้นการตรวจราชการในเชิงรุก และทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยในครั้งนี้ มีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 30 คน จาก 14 หน่วยงาน

นายอนุชากล่าวว่า ผู้ตรวจกระทรวงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ รวมถึงคอยตรวจสอบ แนะนำ ชี้แจงนโยบายและการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ติดตามความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งคุณภาพงานและการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ คาดหวังให้การฝึกอบรมครั้งนี้ช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรมในฐานะผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงมีความชำนาญอย่างลึกซึ้งถึงบทบาทหน้าที่ และประสานการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครือข่ายการอบรม ช่วยเติมเต็มการทำงานร่วมกัน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และร่วมผลักดันการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'วิษณุ' เตือนผู้ทรงเกียรติอภิปรายมาตรา 152 ถ้าล่มตั้งแต่วันแรกก็ปิดเกมเลย

'วิษณุ' เชื่อรัฐมนตรีสามารถแจงอภิปรายได้ แต่เตือนทั่นผู้ทรงเกียรติหากมีการนับองค์ประชุมแล้วล่มตั้งแต่วันแรกก็ถือว่าจบเลย

'ธนกร' เผยนายกฯ สั่งลงพื้นที่ชลบุรีดูความคืบหน้าอีอีซี

'ธนกร' เผยนายกฯ มอบหมายลงพื้นที่ชลบุรี ติดตามความคืบหน้า EEC หวังเร่งพัฒนาคน – ระบบการขนส่ง เพื่อเสริมแกร่งอุตสาหกรรมไทย แจงใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนจนนาทีสุดท้าย

ข่าวดีไทยเตรียมส่งเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้นำร่องเรียนแพทย์ที่คิวบาพันคน

'ประวิตร' หารือทูตคิวบา ปลื้มความร่วมมือส่งเด็กไทยเรียนต่อแพทย์ 3,000 คน เล็งนำร่อง 1,000 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

'ก้าวไกล' ผวาซ้ำรอยเลือกตั้งปี 2549 จี้ กกต.ทำความชัดเจน

'ก้าวไกล' ห่วงความไม่ชัดเจนเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งอาจนำไปสู่เลือกตั้งโมฆะ ซ้ำรอยปี 49 หากผลการเลือกตั้ง ออกมาไม่ถูกใจผู้มีอำนาจ