ไม่ใช่ตำแหน่งตบยุง! อนุชายก 'ผู้ตรวจกระทรวง' เป็นหัวใจขับเคลื่อนประเทศ

'อนุชา' อวยผู้ตรวจกระทรวงเป็นหัวใจสำคัญขับเคลื่อนประเทศ คอยตรวจสอบ กำกับ ชี้แนะให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพต่อประชาชน

05 ม.ค.2564 - ที่ห้องสุขุมวิท แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง โดยมี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมทั้งนี้ การฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมอบรมและคณะเจ้าหน้าที่ ต้องผ่านการรับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง

สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นโครงการร่วมกันระหว่างสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงาน ก.พ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับงานตรวจราชการให้แก่ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตลอดจนเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามแผนปฏิรูปประเทศ โดยมุ่งเน้นการตรวจราชการในเชิงรุก และทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยในครั้งนี้ มีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 30 คน จาก 14 หน่วยงาน

นายอนุชากล่าวว่า ผู้ตรวจกระทรวงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ รวมถึงคอยตรวจสอบ แนะนำ ชี้แจงนโยบายและการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ติดตามความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งคุณภาพงานและการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ คาดหวังให้การฝึกอบรมครั้งนี้ช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรมในฐานะผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงมีความชำนาญอย่างลึกซึ้งถึงบทบาทหน้าที่ และประสานการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครือข่ายการอบรม ช่วยเติมเต็มการทำงานร่วมกัน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และร่วมผลักดันการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'วิรุตม์' ชี้ผลสอบความขัดแย้ง 'ต่อ-โจ๊ก' เสียเวลาประชาชน ต้นเหตุ 'กฤษฎีกา' เข้าใจผิด

'วิรุตม์' บอก ผลสอบความขัดแย้ง 'ต่อ- โจ๊ก' เป็นไปตามคาด เสียเวลาประชาชน ชี้ปัญหาเกิดจากความเข้าใจผิดของกฤษฎีกา ตั้งข้อสังเกตคำสั่งให้ 'สุรเชษฐ์' ออกราชการต้องรอกก.สอบสวนวินัย ยันเป็นไปตาม ม. 131การอ้างม.120 ไม่ถูกต้อง

'วิษณุ' แถลงผลสอบศึกสีกากีให้คืนเก้าอี้ 'บิ๊กต่อ' เผย 'บิ๊กโจ๊ก' มีสิทธิ์คั่ว ผบ.ตร.

'วิษณุ' แถลงผลสอบ 2 บิ๊กตำรวจ ส่ง 'ต่อศักดิ์' กลับ สตช. ชี้คำสั่งเขี่ย 'บิ๊กโจ๊ก' ออกจากราชการไม่ถูกต้อง ขณะนี้ยังไม่ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ชี้ศึกกรมปทุมวันสงบลงแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เชื่อหลัง 'บิ๊กต่อ' เกษียณทุกอย่างเบาลง

อึ้ง! เศรษฐาบอกหลังแถลงผลสอบ 2 บิ๊กตำรวจยังไม่แน่ใจศึกสีกากีจบ

นายกฯรับไม่แน่ใจปัญหาศึกสีกากีจบหรือไม่ หลังแถลงผลสอบ 2 บิ๊กตำรวจ ไม่ขอคอมเมนต์หลังเอกสารผลสอบหลุด พลิ้วยังไม่ได้ลงนาม