'๑๐ รัชกาล ฉบับการ์ตูน'

รัฐมนตรี "อิทธิพล คุณปลื้่ม" กับปลัด "ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร"

ทำให้ผมปลื้ม "กระทรวงวัฒนธรรม" มาก!

คือ แต่อ้อน-แต่ออก อ่านหนังสือหนังหาศึกษาประวัติศาสตร์ชาติบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองมา ตั้งแต่เด็ก ยันจะแก่ตาย

ยอมรับตรงๆ....
จะหาชนิดที่ปูรากฐานเป็น "วัคซีนชาติ" โดยไม่ต้องไปค้นจากที่โน่นที-ที่นี่ที แล้วนำมาปะติด-ปะต่อเพื่อความรู้เรื่องต่อเนื่อง มันยากจริงๆ

แบบนี้ อย่าไปโทษรุ่นใหม่ ว่าไม่เรียนประวัติศาสตร์ไทยเลยครับ

ไม่ว่ารุ่นไหน ถ้าไม่สนใจ-ใฝ่รู้ชนิด "วิญญาณบรรพบุรุษเข้าสิง" ละก็ ยากจะให้ใครศึกษาเรียนให้รู้ ชนิดซึมซับ-เข้าถึงความเป็นชาติของตัวเองได้

ก็ไม่อยาก "ย้อนหลัง" ไปโทษใคร เพราะไม่มีประโยชน์ ใช้เป็นบทสะท้อนให้คนวันนี้ ได้ตระหนัก และแก้ไขดีกว่า

อาหาร ก็กินแค่อิ่ม

แต่ทำต้องประดิดประดอยปรุง คิดสร้างรังสรรค์การจัดจาน ถึงขั้น เป็นศาสตร์-เป็นวิชา ต้องเรียนกันระดับมหา'ลัย?

คำตอบง่ายๆ นั่นคือ....

มันเป็นศาสตร์และศิลป์ ว่าด้วยศาสตร์การปรุงที่เข้าถึงคุณสมบัติในแต่ละวัตถุดิบ และศิลป์ในการนำเสนอ ที่เข้าถึงเสน่ห์ดึงดูด ชวนบริโภคต่อเนื่อง ชนิดน่าค้นหา

การค้นหา คือต้นทางนำไปสู่การ "ยอมรับนับถือ"

เมื่อมีการยอมรับนับถือ ก็นำไปสู่ความดำรงอยู่ของวัตถุดิบที่เป็นรากเหง้า สืบสาน-ส่งต่อ โดยผู้ปรุง "รุ่นต่อรุ่น"

กระทรวงวัฒนธรรมยุคนี้....

เข้าถึงศาสตร์และศิลป์ทางสื่อ สู่การเข้าถึงตรงนี้!

คือ ๓-๔ เดือนก่อน ท่านปลัดฯ ยุพา ส่งหนังสือมาให้เล่มหนึ่ง เรื่อง

"พระมหากษัตริย์ไทย แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล" ฉบับการ์ตูน

ขอย้ำ "ฉบับการ์ตูน"!

ตาเห็น-ใจสะดุดตรงนี้ เอ๊ะ...ได้หรือ เอาเรื่องราวพระมหากษัตริย์ไปทำเป็นการ์ตูน?

ก็พลิกดู เป็นการ์ตูนจริงด้วย ทั้ง ๑๐ รัชกาล ไล่มาตั้่งแต่รัชกาลที่ ๑  ไปจนถึงรัชกาลที่ ๑๐ ปัจจุบัน

เป็นเรื่องราวความเป็นมา "กรุงรัตนโกสินทร์" นับตั้งแต่ รัชกาล ที่  ๑ ทรง "สร้างบ้านแปงเมือง" ณ เมื่อ พ.ศ.๒๓๒๕

วัฒนาบนกาลเวลา ๒๓๙ ปี มาถึงแผ่นดินรัชกาล ที่ ๑๐ "ประชาชนเปี่ยมสุข" ณ ปัจจุบัน

เด็กๆ ไม่ว่ายุคไหน-สมัยไหน.......

การ์ตูน คือ เพื่อนในโลกจินตนาการ การ์ตูนทำให้จิตใจเด็กไร้สารพิษ

ตอนผมเป็นเด็ก ก็อย่างนั้น ลมหายใจอยู่ที่หนังสือการ์ตูน สะสมตังค์ครบสิบสลึง ก็วิ่งไปซื้อหนังสือการ์ตูน

การ์ตูน นอกจากมีเสน่ห์ดึงดูดให้เด็กเข้าถึงแล้ว ยังเป็นต้นทางปลูกฝังเด็กให้ "รักการอ่าน" ไปในตัว

ต้องชมกระทรวงวัฒนธรรมเขาเลย ที่มีวิสัยทัศน์ในการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย โดยใช้ภาพมิติการ์ตูน นำเสนอเรื่อง ๑๐ รัชกาล

ชวนอ่าน ชวนติดตาม เพลิดเพลิน มีชีวิตและชีวา ไม่น่าเบื่อหน่าย เหมือนอ่านตัวหนังสือล้วนๆ เป็นเล่มๆ

มิติการ์ตูนนี้ อ่านๆ ตัวเองประหนึ่งข้ามพิภพ เข้าไปอยู่ในบางช่วง-บางตอนของเหตุการณ์นั้่น โดยไม่รู้ตัว เรียกว่าเคลิบเคลิ้มตามไป ประมาณนั้น!

ก็สมแล้วที่ท่าน "ปลัดฯ ยุพา" เป็นดอกเตอร์มาทางธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม ที่จุฬาฯ

พระมหากษัตริย์ไทย ๑๐ รัชกาล นำเสนอในเวอร์ชันการ์ตูน ๔ สี

อ่านแล้วเกิด "มิติย้อนยุค" มีชีวิต-ชีวาตามไป นั่นคือนวัตกรรมเทคโนโลยี แปลงยาขมให้หวาน เป็นเนื้องานแบบอย่างที่ต้องชม

ท่านรัฐมนตรีอิทธิพล ให้ความเข้าใจเบื้องต้นกับคำชินหู แต่เมื่อถามเอาเนื้อความ ผมเองก็ยังตอบให้เป็นเรื่อง-เป็นราวไม่ได้ ไว้ดังนี้

สัญลักษณ์ประจำพระบรมราชจักรีวงศ์

พระบรมราชจักรีวงศ์ มีที่มาจากนามบรรดาศักดิ์ "เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์" ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งสมุหนายก ในสมัยกรุงธนบุรี ครั้นเสด็จปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี

และทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี พุทธศักราช ๒๓๒๕

 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระแสงจักรและพระแสงตรีไว้  ๑ สำรับ กำหนดให้เป็นสัญลักษณ์ประจำพระบรมราชจักรีวงศ์ สืบมาจนปัจจุบัน

คำว่า "จักรี" นี้ พ้องเสียงกับคำว่า "จักร" และ "ตรี" ซึ่งเป็นอาวุธของพระนารายณ์ และสอดคล้องกับความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะสมมุติเทพ

เห็นได้จากการเฉลิมพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์

จะมีคำว่า "รามา" ซึ่งหมายถึงอวตารหนึ่งของพระนารายณ์

รวมทั้้งการตั้งนามเมืองหลวงเป็น "กรุงเทพ" นั้น อันหมายถึง เมืองแห่งเทพเทวา

และการใช้สัญลักษณ์ของ "ครุฑ" ในพาหนะหรือทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์

และ "ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร" ปลัดกระทรวง กล่าวถึงแรงดาลใจสู่การนำเสนอ "พระมหากษัตริย์ไทย" ๑๐ รัชกาล รูปแบบการ์ตูนเก๋ไก๋ ไว้ว่า

พระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ทุกรัชกาลนั้น มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่และพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล สุขุม ลุ่มลึก ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวง

เพื่อความมั่นคงไพบูลย์ของอาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติ 

ยามใดที่บ้านเมืองเกิดปัญหาหรือมีทุกข์ร้อนใดๆ ทรงดับร้อน ผ่อนทุกข์ ช่วยให้วิกฤตคลี่คลาย

พสกนิกรทั่วหล้าต่างประจักษ์แจ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ เห็นสมควรสนับสนุนส่งเสริม

ให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจนานัปการของพระมหากษัตริย์ กรุงรัตนโกสินทร์ ในแต่ละรัชกาล

เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทุกพระองค์ ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง และทรงสร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมไว้ให้ชาวไทยได้ภาคภูมิใจในความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรือง พัฒนาและก้าวหน้ามาจนทุกวันนี้

กระทรวงวัฒนธรรม ภาคภูมิใจที่ได้จัดทำหนังสือ "พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล ฉบับการ์ตูน"

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสุดของชาติ

เพื่อให้เยาวชน ประชาชน...

ตระหนักรู้ถึงความเป็นชาติ ที่สืบทอดมั่นคงมาอย่างยาวนาน จักได้สมัครสมานสามัคคี

ร่วมกันธำรงรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย ให้ยั่งยืนสืบไป

ครับ....
เมื่อทราบความเป็นมาแล้ว ตอนนี้ หลายท่านคงร้องถามในใจว่า  ไหน...หนังสือ ฉบับการ์ตูน ที่ว่านี้ อยากเห็น อยากได้อ่าน

ไม่เป็นไรครับ ใจเย็นๆ กระทรวงคงพิมพ์แจกเท่าจำนวนประชากรไม่ไหวหรอก เห็นพิมพ์ครั้งแรกไป ๒๓,๐๐๐ เล่มเท่านั้นเอง

ทางไทยโพสต์ เล็งเห็นคุณค่าหนังสือเล่มนี้ ปรารถนาเผยแพร่สู่สังคมประชาชาติให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ผมจึงเรียนขออนุญาตท่านปลัดฯ ว่า.........

ขอนำเรื่อง "พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐  รัชกาล ฉบับการ์ตูน" ลงตีพิมพ์ในไทยโพสต์ได้หรือไม่?

ท่านอนุญาต!

ดังนั้น นับแต่เดือนธันวาคม นี้ เป็นต้นไป

จะได้อ่าน "พระมหากษัตริย์ไทย ๑๐ รัชกาล" รูปแบบการ์ตูน ๔ สี  ชนิดเต็มหน้าไทยโพสต์ทุกวัน (เว้นวันอาทิตย์)

ครับ....

วันนี้ ไม่ได้คุย หนักไปทางเปิด "มิติการ์ตูน" ก็ตามดูกันให้ได้นะ

เด็กๆ อ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี........

อ่านกันซะ ชีวิตจะได้ครบ ๓ สี แฮปปี้ ไทยแลนด์!

 

วันเสาร์ที่ปลายซอย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

17 พ.ค. เปิดเทอมทั่วประเทศ พบค่าใช้จ่ายการศึกษา กทม. สูงกว่าทั้งประเทศ 2 เท่า

ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 พฤษภาคมนี้ จะมีการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ที่เป็นการเรียนแบบ On site ทุกสถานศึกษา ที่มีทั้งหมดร่วม 3.5 หมื่นแห่ง 9

'ประสบการณ์-หลักการ'

ดูคลิป "วิโรจน์-สกลธี" ดีเบตวันก่อน อดจินตนาการไม่ได้ว่า คนใด-คนหนึ่ง ใน ๒ คนนี้ สมมุติได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ กทม.

โดน! 'โบว์' ฉะประกาศต้านรัฐประหารสุดตัว แต่รัฐประหารคราวที่แล้วไม่เคยเห็นพวกเขาเลย

โบว์ ณัฏฐา มหัทธนา นักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Bow Nuttaa Mahattana ว่า “หลายๆ คนที่ออกมาบอกว่า จะต้านรัฐประหารหรืออำนาจเผด็จการสุดตัวนี่ ตอนรัฐประหารคราวที่แล้ว เราไม่เห็นพวกเขาเลย

'เอกอัครศาสนูปถัมภก'

"ชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ = ประเทศไทย" แยก "อย่างใด-อย่างหนึ่ง" ออกจากกันไป นั่นหมายถึง

อินเทรนด์ 'เรื่องพระ'

คนไทยมีหลายอาชีพ อาชีพที่ "ขึ้นจอ-ขึ้นเฟซ" มากที่สุดยุคนี้ เห็นจะไม่มีอาชีพไหนเกิน

คนกทม.พูดดังๆ เชื่อหรือไม่ หาเสียงกันไว้ ทำได้จริงหรือแค่โฆษณา?

ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และส.ก. ท่านก็สมารถออกความเห็นได้ โดยวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกผู้ว่าฯกทม. และส.ก.เขตของท่าน