สงสารด้อมส้ม

วานนี้ (๔ มีนาคม) อยากเห็นพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาล

"พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" เป็นนายกฯ       

วันนี้ก็เลยเข้าไปดูนโยบายพรรคก้าวไกลในเว็บไซต์ของพรรค

ก็ตามที่รู้กันครับ พรรคก้าวไกลถอดนโยบายแก้ ม.๑๑๒ ออกไปแล้ว            

นโยบาย ไฮไลต์ ของพรรคซึ่งก็คือนโยบายหาเสียง จึงไม่มีอะไรหวือหวา สร้างความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนโดยรวมแต่อย่างใด อาทิ...

รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ

ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร

เงินเด็กเล็ก เดือนละ ๑,๒๐๐ บาท

ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปี เริ่มทันทีวันละ ๔๕๐ บาท

เงินผู้สูงวัยเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท

น้ำประปาดื่มได้ทุกพื้นที่

เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด

ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรีทั้งค่าตรวจ-ค่าเดินทาง

กำหนดเพดานปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรม             เปิดตลาดค้าขายแลกเปลี่ยน (cap & trade)

 “ค่าไฟแฟร์” ถูกและเป็นธรรมสำหรับประชาชน

เพิ่มแต้มต่อให้ SME: หวยใบเสร็จ ซื้อของร้านค้ารายย่อย ทั้งคนซื้อคนขายได้หวย ลุ้นรวยเงินล้าน

เป็นต้น

ภาพรวมไม่แตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆ มากนัก

เหลือเชื่อ! แค่ตัดนโยบายแก้ ม.๑๑๒ ออก พรรคก้าวไกล กลายเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีแนวคิดล้างผลาญขึ้นมาในทันที

ก็เปิดดูไปเรื่อยครับ

มาสะดุดตรงนโยบายหลัก "ประชาธิปไตยเต็มใบ" ที่ซอยย่อยตั้งแต่ นโยบายยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยันนโยบาย ผ้าอนามัยไม่เก็บ VAT แจกฟรีในโรงเรียน ปรับปรุงกฎหมายต่อต้านความรุนแรงทางเพศ

ที่เป็นประเด็นอยากนำมาเล่าสู่กันฟัง ไม่ใช่การต่อต้านความรุนแรงทางเพศครับ เพราะพรรคก้าวไกลสอบตกนโยบายนี้ไปแล้ว

แต่เป็นนโยบายเกี่ยวกับกองทัพ ซึ่งมีอยู่หลายนโยบาย

ในแต่ละนโยบายจะเริ่มจากสภาพปัญหา แล้วไปจบที่ ข้อเสนอ

เช่นนโยบาย "เอาทหารออกจากการเมือง"

พรรคก้าวไกลอธิบายถึงปัญหาว่า

"...ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยตลอด ๙๐ ปีที่ผ่านมา หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ทหารและกองทัพได้เข้ามาแทรกแซงและทำลายพัฒนาการของประชาธิปไตยมาโดยตลอด ทั้งจากการแทรกแซงที่โจ่งแจ้งที่สุดของกองทัพอย่างการทำรัฐประหารและการสืบทอดอำนาจที่ตามมา

อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทหารและกองทัพยังคงมีอิทธิพลทางการเมืองผ่านโครงสร้างรัฐที่จัดวางอำนาจของกองทัพให้อยู่เหนือรัฐบาลพลเรือนในหลายกระบวนการตัดสินใจ ทั้งในเชิงความความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ตลอดจนในมิติของธุรกิจการเมือง หรือแม้กระทั่งความเป็นอำนาจนิยมของระบบทหารไทยซึ่งส่งผลลบต่อประเด็นว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ยิ่งไปกว่านั้นกองทัพถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีการใช้งบประมาณสูงเป็นลำดับต้นๆ ของภาครัฐไทยในแต่ละปี โดยงบประมาณกองทัพที่ผ่านมาเคยขึ้นไปสูงที่สุดที่ ๒๒๗,๐๐๐ ล้านบาทในปี ๒๕๖๒ ดังนั้นการลดขนาดกองทัพ และปฏิรูปให้เกิดประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เพื่อให้งบประมาณที่สิ้นเปลืองดังกล่าวถูกเปลี่ยนถ่ายสู่สวัสดิการและประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชนอย่างยั่งยืน..."

จากนั้นเป็นข้อเสนอ

พรรคก้าวไกลเสนอว่า "...ต้องแจกใบแดงนายพลให้ห้ามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นเวลา ๗ ปี หลังออกจากราชการ เพื่อไม่ให้เกิดการแทรกแซงการเมืองโดยกองทัพ หรือโดยอดีตนายพลที่ยังคงมีสายสัมพันธ์ในกองทัพ (ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาใช้สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหม)..."

กองทัพอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือน ยกเลิกสภากลาโหม

ตั้งผู้ตรวจการกองทัพ ประชาชนตรวจสอบกองทัพได้

ยกเลิกศาลทหาร

ลดขนาดกองทัพ ๓๐-๔๐%

ลดจำนวนนายพล ตัดสิทธิพิเศษที่ไม่เป็นธรรม

ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร

ปฏิรูปการศึกษาทหาร

นำเข้ายุทโธปกรณ์ ต้องจ้างงาน-โอนถ่ายเทคโนโลยี (Defence Offset)

คืนที่ดินกองทัพให้ประชาชน

เพิ่มสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อย ปลอดภัย-มั่นคง-มีอนาคต

ยุบ กอ.รมน.

ยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกในชายแดนใต้

แก้ไขกฎหมายความมั่นคงพิเศษ

ครับ...ประเด็นมันอยู่ตรงที่ทุกปัญหา พรรคก้าวไกลระบุว่ามาจากสภาพปัญหาเดียวกันหมด

ขึ้นต้นด้วยประโยคว่า "...ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยตลอด ๙๐ ปีที่ผ่านมา..." เรื่อยไปจนจบด้วยประโยค "เพื่อให้งบประมาณที่สิ้นเปลืองดังกล่าวถูกเปลี่ยนถ่ายสู่สวัสดิการและประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชนอย่างยั่งยืน..." เหมือนกันทุกตัวอักษร

คือการก๊อปปี้ ข้อความทั้งหมดมาวางไว้เพื่ออธิบาย สภาพปัญหาในทุกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกองทัพ

เช่น การยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกในชายแดนใต้ ก็ใช้ข้อความอธิบายสภาพปัญหาเหมือนกันกับ นโยบายคืนที่ดินกองทัพให้ประชาชน

"เอาทหารออกจากการเมือง" ก็มาจากสภาพปัญหาเดียวกับ นโยบาย "ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร"

เป็นไปได้หรือครับ

มันสะท้อนการเขียนนโยบายแบบลวกๆ หรือไม่เข้าใจสภาพปัญหา

ไม่ดูถูกด้อมส้มไปหน่อยหรือครับ ให้อ่านนโยบายก๊อปปี้มาวางเพื่อให้เต็มๆ หน้าเว็บไซต์

แต่...นี่ยังไม่แปลกครับ

พรรคก้าวไกลยังมีนโยบายเด็ดๆ เช่น...

ผ้าอนามัยไม่เก็บ VAT แจกฟรีในโรงเรียน

พระเลือกตั้งได้

ขายเหล้าได้ตลอดวัน ยกเลิกการห้ามขายเหล้า-ฆ่าสัตว์ในวันพระ

อาคาร-สิ่งก่อสร้างยึดหลักการออกแบบเพื่อทุกคน

ทั้งหมดนี้มาจากสภาพปัญหาเดียวกันคือ...

"...คนเท่ากันในนิยามของพรรคก้าวไกล คือการที่ทุกคนเกิดมาและเติบโตในสังคมที่พวกเขามีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรของรัฐอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ถูกจำกัดด้วยเพศ  ศาสนา ความบกพร่องทางร่างกาย เป็นต้น

ที่ผ่านมาความเท่าเทียมในมิติทางสังคมของประเทศไทยเต็มไปด้วยปัญหา ทั้งโอกาสของการสมรส การรับบุตรบุญธรรม การถูกคุกคามทางเพศ ตลอดจนการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของผู้พิการ ดังนั้น การยกระดับสังคมด้วยนโยบายที่สร้างความเสมอภาคให้คนเท่ากันจึงมีควมจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างสังคมไทยที่โอบรับทุกคนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเสมอหน้า..."

"ผ้าอนามัยไม่เก็บ VAT แจกฟรีในโรงเรียน" กับ "พระเลือกตั้งได้" มันคือปัญหา ที่มาจากสภาพปัญหาเดียวกันได้อย่างไร

"ขายเหล้าได้ตลอดวัน ยกเลิกการห้ามขายเหล้า-ฆ่าสัตว์ในวันพระ" กับ "อาคาร-สิ่งก่อสร้างยึดหลักการออกแบบเพื่อทุกคน" ก็เพื่อความเท่าเทียมสินะ

เข้าไปแก้ไขให้มันถูกต้องเถอะครับ ตั้งใจเขียนกันหน่อย แยกย่อยให้ตรงประเด็น อย่าตัดแปะ

สงสารด้อมส้ม.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลลิงแก้แห

ชี้แจงก็เหมือนไม่ชี้แจง ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คงจะหน้าเขียวไปตามๆ กัน เพราะถูกรัฐบาลบีบให้ร่วมโครงการเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต วงเงินที่รัฐบาลล้วงมาคือ ๑๗๒,๓๐๐ ล้านบาท

วอลเล็ตมรณะ

อย่าเพิ่งดีใจ... ใครที่คาดหวังว่ารัฐบาลจะแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตทันไตรมาส ๔ ของปีนี้ ควรเผื่อใจไว้บ้าง

'ภาษีกู' ทั้งนั้น

เวียนหัวกับรัฐบาลนี้จริงๆ นโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหัวละหมื่น พูดกี่ทีก็ไม่ค่อยจะเหมือนเดิม

เรื่องของคนโกหก

ไม่ควรปล่อยให้จบไปง่ายๆ ก็เรื่อง "นักโทษทิพย์" ที่ "ป่วยทิพย์" และ "เลี้ยงหลานทิพย์" นี่แหละครับ

รายงานลับชั้น ๑๔

วินาทีนี้คงต้องยอมเขาล่ะ ไม่น่าจะมีครอบครัวไหนมีความสุขเท่าครอบครัว "ชินวัตร" อีกแล้ว