ลีลาเคราะห์ในตำแหน่งนายกฯ ของคุณเศรษฐา ทวีสิน ตอนที่ 1

ภาพดวงชะตาคุณเศรษฐา ทวีสิน ก ำเนิด-พฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์2505 เวลาไม่ทราบแน่ชัด-วางลัคนาไว้ที่ราศีเมษ ชะตำจร-วันที่รัฐสภาลงมติให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30เมื่อ22 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ17.00น.-พฤหัสบดีเดชจร(5)และพระราหูศรีจร(8)ทับลัคนาพระเสาร์จร(7)เดินในราศีกุมภ์

ในท่ามกลางความเป็นไปจะปรับใหญ่ในรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายระหว่าง 19 มิถุนายน-1 ธันวาคม 2567 ด้วยพระเสาร์จร(7)จะเขย่าใหญ่รัฐบาลนั้น

ในส่วนของนายกรัฐมนตรี คุณเศรษฐา ทวีสินอนาคตในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30จะเป็นอย่างไรผู้เขียนลองกลั้นใจทำนายอีกครั้ง

ที่ว่าต้องกลั้นใจเป็นเพราะวงการโหรรวมทั้งผู้เขียนเองเคยหน้าแตกถ้วนทั่วเพราะไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนของท่านให้หาลัคนา ซึ่งเป็นจุดสำคัญของชีวิต จึงต้องทำนายจากจุดลัคเนหรือคิดเอาเองว่านายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบจะไม่ใช่ท่าน

จึงหลังจากเงี่ยหูฟังคนในวงการโหร และได้ย้อนรอยดูพื้นดวงชะตาและลีลาชีวิตของท่านแล้วเชื่อว่าพื้นดวงชะตาเดิมลัคนาของท่านสถิตราศีเมษดังรูป ด้วยหลักโหรคร่าวๆคือ

1.พระอังคาร(๓) ดาวประจำชีพโดดเด่นมาก สถิตในราศีมังกร ภพที่สิบหรือกัมมะของดวงชะตา  ได้มาตรฐานอุจจ์แปลว่าสูง-เด่น ได้ปัสสะวะเกณฑ์  ทำให้ดวงชะตาผ่องแผ้วมีโอกาสยศนั้นถึงพระยา..ตามโฉลกที่คนเรียนโหรท่องกันคือปัสสะวะทศต้ององค์เกณฑ์ ชีวะ-จันทร์-ภุมเมนทร์(พระอังคาร๓)ผ่องแผ้ว อีกองค์สุริเยนทร์ทรงยศ สี่สถานนี้แล้วยศนั้นถึงพระยา

แม้หนึ่งในดาวที่พระอังคารอยู่ร่วมด้วยจะคือพระเสาร์(๗)ดาวตัวแทนการงาน(กัมมะ)ซึ่งปกติจะเป็นคู่ศัตรูกันกับพระอังคาร  แต่พระเสาร์ที่ราศีมังกรได้มาตรฐานมั่นคงหรือเกษตราธิบดี พลิกพระเสาร์คู่ศัตรูให้เป็นคู่มิตรใหญ่กับพระอังคาร เสริมดาวประจำชีพให้โดดเด่นเพิ่มขึ้น

แต่แม้จะเป็นคู่มิตรใหญ่ขนาดไหน ด้วยท่านเกิดวันพฤหัสบดีพระเสาร์จึงเป็นกาลกิณีวันเกิดตลอดชีวิต บ่งบอกว่าการทำงานใหญ่ไม่น่าจะง่ายมีปัญหาอุปสรรคให้แก้ไขตลอด

2.โดยทั่วไปคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ พระอาทิตย์(๑)ดาวตัวแทนยศศักดิ์ต้องโดดเด่น แต่เจ้าชะตานี้พระอาทิตย์สถิตราศีกุมภ์ ได้มาตรฐานปรเกษตร แปลว่าอาภัพ หรืออ่อนด้อยหรือปุๆปะๆ

แต่เพราะเกิดวันพฤหัสบดีพระอาทิตย์ก็พลิกกลับเป็นบวกด้วยความเป็นศรี หรือสิริมงคลวันเกิดตลอดชีวิต แล้วกุมกับพระศุกร์(๖)ดาวเดชซึ่งหมายถึงอำนาจตะบะบารมี กลายเป็นคู่สมพลหรือคู่พละกำลังหรือคู่อิทธิพล  

คู่อิทธิพลนี้ยังสถิตสถิตในราศีกุมภ์-ภพที่สิบเอ็ด-ลาภะหมายถึงโชคลาภและความสำเร็จขของชีวิตโดยรวมด้วย ช่วยโยคหลังหนุนให้ลัคนาเข้มแข็งขึ้นอีกชั้น

เพียงแต่พระอาทิตย์ที่เป็นปรเกษตรนี้ก็มีผลลบอยู่ด้วย คือความเป็นผู้นำของท่านอาจจะดูอ่อนแอ หรือปุๆปะๆไม่มีอำนาจแท้จริงไปตามมาตรฐานของดาว

3.พื้นอารมณ์ที่ออกแนวแปลกๆ ส่งผลให้แสดงออกผิดจากมาตรฐานปกติทั่วไปเช่นสีถุงเท้า ดูได้จากการที่พระเกตุ(๙)เจ้าของความแก่-เก่าเก็บ-ความวกวนอยู่ในราศีสิงห์ ภพที่ห้า-ปุตตะ-ซึ่งเป็นดินแดนของอารมณ์ เคยอ่านเจอว่าหลวงปู่นวม อดีตโหรหลวงของพระราชวังบวร (วังหน้า) สำนักวัดสังเวชวิศยาราม หรือวัดบางลำพูบน บอกว่าหากเจ้าชะตาใดมีพระเกตุอยู่ในภพที่ห้า-ปุตตะจะส่งผลให้อารมณ์ห่าม-บอ

 แต่เพราะมีดาวมฤตยู(0)เจ้าของความล้ำสมัยก็อยู่กุมพระเกตุ(๙)ด้วย อารมณ์หรือรสนิยมของเจ้าชะตานี้จึงออกมาแปลกประหลาดทั้งหลุดและล้ำยุค

 4.ขอพูดถึงความรวยเป็นหมื่นล้านของเจ้าชะตานี้เล็กน้อยว่า มีดาวสองดวงอยู่ในราศีกุมภ์ภพที่สิบเอ็ด-ลาภะอันหมายถึงโชคลาภและความสำเร็จของชีวิตคือพระอาทิตย์(๑)และพระศุกร์(๖) และพระศุกร์นี้เป็นตัวแทนการเงินด้วย เมื่อสถิตในภพที่สิบเอ็ดของดวงชะตาทางโหรเรียกได้ว่าเป็นเกณฑ์ร่ำรวยหรือธนะโชค

เพียงแต่รวยแล้วจะเป็นอย่างไร ต้องตามไปอ่านถึงราหู(๘)เจ้าเรือนภพลาภะต่อ เพราะสถิตที่ราศีกรกฎภพที่สี่-พันธุ เป็นหนึ่งในดวงแตก-ช้ำ-พินทุบาทว์ที่ผู้เขียนไม่อยากกล่าวมากไปด้วยเห็นท่านก็มีความสุขในชีวิตครอบครัวดี เพียงแต่อาจต้องระวังเรื่องความอยากได้สักหน่อยเพื่อคุมลาภไม่ให้เป็นโลภ

5.และแล้ว เมื่อพื้นชะตาเดิมบ่งบอกรออยู่ตั้งแต่เกิดถึงความเป็นพระยาเช่นนี้เมื่อบุญญาวาสนามาถึงความเป็นพระยาก็ปรากฎ ด้วยดาวจรที่มาเป็นคุณให้นั่นคือขณะที่รัฐสภาลงมติให้เป็นนายกรัฐมตรีคนที่สามสิบเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นั้น         

โป๊ะเช๊ะพฤหัสบดี(5)เดชจรตรีเทพดวงที่หนึ่งกำลังเดินในราศีเมษมาตรฐานราชาโชคทับลัคนาพร้อมกับพระราหูศรี-สิริมงคลจร(8)ตรีเทพดวงที่สองทับลัคนา และพร้อมกับตรีเทพดวงที่สามพระเสาร์จร(7)กำลังเดินในราศีกุมภ์ภพที่สิบเอ็ดลาภะ-ให้คุณกับดวงชะตาด้วย

ความเป็นนายกรัฐมนตรี-พระยาจึงลงมาที่เจ้าชะตานี้ให้โหรตาสว่าง

ส่วนระหว่างที่พระเสาร์จร(7)จะเขย่าใหญ่รัฐบาล-พรรคร่วม-นโยบายะหว่าง 19 มิถุนายน-1 ธันวาคม 2567 แล้วตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐา ทวีสินจะกระทบด้วยหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อหังการ...พาซวย

คนบางคนมีอำนาจเงินที่สามารถซื้อคนอื่นให้ช่วยงานของตน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถูกหรือเรื่องผิดได้ และเคยใช้อำนาจดังกล่าวมาแล้วหลายครั้งหลายครา ในขณะเดียวกันก็มีอำนาจรัฐ

ว่าด้วยอาการ'หมดมุก'ไปด้วยกันทุกฝ่าย

เท่าที่พอมีโอกาสแอบเข้าไป สอดส่อง ติดตามความเคลื่อนไหวของสมัครพรรคพวก ไม่ว่าพวกโน้น พวกนี้ ฝ่ายนั้น ฝ่ายนี้ ในอาณาเขต-พื้นที่ที่เรียกๆ กันว่า เฟซบุ๊ก

'ดี-ชั่ว' เลือกเอง

ประเดิมกันด้วยเรื่องดีๆ เรื่องที่ต้องแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2,309 นาย ภายหลังสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศเรื่องพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ความว่า

สำนึกประวัติศาสตร์...สำนึกรักชาติ

ทหารมีโครงการสอนประวัติศาสตร์ให้ครูและนักเรียนในสถานศึกษา มนุษย์สามกีบบางคนพอรู้เรื่องนี้จะเป็นจะตาย แสดงความไม่พอใจ และบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของทหาร

ปีแห่งการเลือกตั้ง!!!

ว่ากันว่าปีนี้...ถือเป็น ปีแห่งการเลือกตั้ง ที่มีความสำคัญเอามากๆ ถึงขั้นนิตยสารระดับโลกอย่าง Time Magazine ยังต้องเน้นความสำคัญเอาไว้ว่า