"อาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ"

"ราหู" นี่ร้ายนะ

ตั้งใจไปนอนโรงพยาบาลซัก ๒ วัน ถึงโรงพยาบาลหมอไล่

"กลับไปนอนบ้านก่อน..ไป๊"!

เพราะตรวจแล้วไม่ผ่านด่านโควิด "แยงจมูก" ผลเป็นบวก"!

หมอบอก ยังไม่หมดเชื้อ ยังมีซากฝังอยู่

ขอยาไปกิน หมอบอกไม่ต้องกิน กลับไปกินน้ำเยอะๆ พักผ่อนมากๆ มีไข้ ก็กินยา ว่าไปตามอาการ อาทิตย์-สองอาทิตย์ก็หาย!

"อะหยังวะ" ผมร้องในใจ

หอบผ้า-หอบผ่อน ตั้งใจมานอนส่องกล้องกระเพาะ-ลำไส้ ร่ำลาแฟนๆ ซะดิบดี เสียฤกษ์หมดเลย!

กลับมาตั้งหลักที่สำนักงาน อุ๊บ๊ะ...เจอราหูอีก คราวนี้น่าจะมาเป็นคุณ เพราะเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนราหู

เจ้าหน้าที่บอก "ลุงกำนันสุเทพ" ส่งมาให้

เป็นนารายณ์ทรงครุฑที่ท่านเจ้าคุณธงชัย "สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี" วัดไตรมิตร ปลุกเสก

รีบยกมือไหว้ ใจที่แป้วมาจากโรงพยาบาล ค่อยมีพลังขึ้นมาหน่อย นึกเข้าข้างตัวเอง ราหูมาทับเที่ยวนี้ คงทับดี ไม่ทับร้ายแน่

ป่วยไข้คราวนี้ คงป่วยพอเป็นพิธี เดี๋ยวพระนารายณ์ที่ทรงครุฑมาบนหลังพระราหู บวกมนต์ยันต์คาถาของท่านเจ้าคุณธงชัยปลุกเสก

ด้วยทรงฤทธา จะบันดาลผมจากป่วยไข้ ให้ปึ๋งปั๋ง ทรงพลังอมจันทร์ส่องฟ้าแน่ๆ!

ตรวจโรค ผลออกมาเป็นบวก ไม่ดีทั้งนั้น ที่บวกแล้วดีมีอย่างเดียว คือการ "คิดบวก"

ได้ยินบ่อย คนบ่น "ดวงตก" ผมว่า "ดวงตก" น่ะไม่เป็นไร แต่ถ้า "จิตตก" นี่ซี เป็นแน่

จำไว้เลย สมบัติพัสถานทุกชิ้น และสิ่งบรรดามีทั้งหมด ไม่มีอะไรสำคัญที่เราต้องรักษา

สิ่งเดียวเท่านั้นที่ต้องรักษา เพราะสิ่งนั้น เป็นสมบัติชิ้นเดียวที่เราต้องนำติดตัวไปด้วยตอนตาย คือ "กล่องดำชีวิต"

กล่องดำนั้น คือ "ดวงจิต" ที่จะต้องไปปฏิสนธินั่นเอง!

"ลุงกำนัน" หรือคุณสุเทพ เทือกสุบรรณ"

ไม่ได้เจอกันนาน ถ้าจำไม่ผิด ๒๗ มิ.ย.นี้ ศาลนัดฟังคำพิพากษาลุงกำนันกับ ๓๘ แกนนำ กปปส.ในชั้นอุทธรณ์

"ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง"

ธรรมจงรักษาผู้ประพฤติธรรมและผู้ทำหน้าที่ปกป้องชาติบ้านเมืองด้วยเถิด!

หน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามหมวด ๔ "หน้าที่ของปวงชนชาวไทย"

ลุงกำนันและ "มวลมหาประชาชน" ได้ทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

ศาลท่านตัดสินเช่นไร......

ก็เป็นหน้าที่อีกด้านหนึ่งของพลเมืองไทย ที่ต้องเคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติตามนั้นเถิด

แต่อาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนา. "สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี" (ท่านเจ้าคุณธงชัย) ท่านเมตตาลุงกำนัน

ด้วยเล็งเห็นสิ่งที่ลุงกำนันทำแล้วและกำลังทำอยู่ให้กับอนาคตชาติบ้านเมือง ประหนึ่ง "ปิดทองให้แผ่นดิน"

ด้วยการสร้าง "วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ" เป็นวิทยาลัยต้นแบบของประเทศ ให้เด็กเรียนฟรี กิน-อยู่ ฟรี เปิดสอน ๗ สาขาวิชา

สาขาโรงแรม, ท่องเที่ยว, บัญชี, คอมพิวเตอร์, เลขานุการ, คหกรรม และภาษาต่างประเทศ (จีน-อังกฤษ)

เน้นภาคปฏิบัติทั้งด้านวิชาการและด้านความเป็น "คนคุณธรรม" เข้มข้น แห่งแรกในวงการศึกษาไทย

ด้านวิชาการ ในภาพรวม นักศึกษาทุกคนที่นี่ แค่เรียนผ่านปีแรก ทุกคนต้องพูดได้ ๓ ภาษา คือ ไทย จีน อังกฤษ

ที่ผมบอกว่า "วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ" เป็นต้นแบบแห่งการปฏิรูปการศึกษา

เพราะทุกวันนี้ แต่ละสถาบันศึกษา เน้นสอนแต่ความรู้ตำราตอบสนองวัตถุ แต่ที่วิทยาลัยภาวนาโพธิคุณ อบรม บ่มเพาะ เน้นให้นักศึกษามีความเป็น "คนคุณธรรม" ควบคู่ไปด้วย

ลุงกำนันเคยบวชที่ "วัดสวนโมกข์" ของ "พุทธทาสภิกขุ" ผู้เป็นปูชนียาจารย์ ได้รับการอบรมบ่มจิตจาก "พระภาวนาโพธิคุณ" เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดสวนโมกข์

ได้เล็งเห็นว่า การช่วยชาติบ้านเมืองสู่ความจำเริญวิไลนั้น หัวใจอยู่ที่คน               

ต้องสร้างคนให้มีศีลธรรมประจำใจก่อน

แล้วคนที่มีศีล-มีธรรมประจำจิต จะไปสร้างชาติบ้านเมืองให้จำเริญวิไลเอง

ด้วยการสนับสนุนของ "พระภาวนาโพธิคุณ" ลุงกำนันจึงแน่วแน่ที่จะปฏิรูปการศึกษา ด้วยการสร้างวิทยาลัยสักแห่งให้เป็นต้นแบบ

ในนาม "มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย" ลุงกำนันระดมทรัพย์

ซื้อที่ดินรกร้างว่างเปล่าแถวๆ ตำบลหน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี กว่า ๕๐ ไร่

โอนกรรมสิทธิ์เป็นของ "มูลนิธิฯ" ก่อนโอนเป็นสมบัติของวิทยาลัย ขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการ

จัดตั้ง "วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ" มีคำขวัญว่า "สำรวมอินทรีย์ พอดีในความเป็นอยู่ ตื่นรู้ด้วยภาวนา"

ฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายมูลนิธิมวลมหาประชาชนฯ ฝ่ายตัวแทนภาคประชาชนชาวเกาะสมุย ร่วมเป็นคณะกรรมการ     

สร้างอาคารและสิ่งอำนวยการเรียน-การสอน อาคารฝึกงาน เรือนนอน ที่พักนักศึกษา ครูอาจารย์ ครบครัน

ใช้เงินไปเพื่อการนี้ ๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท!

เงินส่วนนี้มาจากไหน ก็จากลุงกำนันในนาม "มูลนิธิมวลมหาประชาชนฯ" ผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมจัดการสหศึกษา, งบอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงวันนี้ ปี ๒๕๖๗ และตลอดไป      "พระภาวนาโพธิคุณ" และลุงกำนัน ต้องเป็นผู้รับภาระต่อเนื่องทั้งหมด

เรียนฟรี กินอยู่ฟรี ทุกอย่างฟรีหมด เงินเดือนอาจารย์ อุปกรณ์การเรียน-การสอน มูลนิธิมวลมหาประชาชนฯ เป็นผู้จัดหาทั้งหมด

ในภาคการเกษตร มีการเพาะปลูกพืชผัก ส่งโรงครัว เหลือจำหน่าย มีรายได้แบ่งส่วนให้นักศึกษา

ฉะนั้น รายจ่ายตลอดกาล จึงเป็นหน้าที่ลุงกำนันต้องจัดหา ลุงกำนันไม่ได้บอก แต่ผมขอบอกไว้ตรงนี้เลย

ท่านที่มีเงินทองเหลือกิน-เหลือใช้

เล็งเห็นสิ่งที่ลุงกำนันทำ และเห็นคุณประโยชน์จากการสร้างคนตามรูปแบบวิทยาลัยแห่งนี้ ต้องการร่วมสร้างคนด้วย โอนเงินเข้าบัญชีได้ที่

"วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ" ธนาคารกสิกรไทย สาขา TWO PACIFIC PLACE สุขุมวิท ๖ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๖๓๗-๑-๐๑๗๒๒-๒

ใครต้องการให้ลูกหลานมาเรียน มาให้เลย ทั้งชาย-หญิง จากทั่วประเทศ ไม่ต้องเสียเงิน

ไม่มีการสอบข้อเขียน แต่ต้องสอบสัมภาษณ์ ตรงนี้ อ่านให้ดีนะครับ

ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ จะต้องเข้าทดสอบการฝึกปฏิบัติธรรม อานาปานสติภาวนา เป็นเวลา ๕ วัน

เมื่อเป็นนักศึกษาแล้ว นอกจากภาคปฏิบัติในแต่ละสาขาวิชา ทุกคนต้องศึกษาอบรมพระธรรม ปฏิบัติสมาธิภาวนา ศึกษาหลักปรัชญาพอเพียง

นอกจากส่งฝึกงาน รู้จริง-เป็นจริง ตามสาขาที่เรียนแล้ว ทุกคนพูดได้-ฟังได้ ๓ ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ

ต้องอยู่ในวิถีอริยมรรค ๘ หนทางนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตและงาน เยี่ยงวิญญูชน คือผู้มีใจฝึกแล้วประเสริฐ

นักศึกษามีวิชาความรู้อย่างเดียว ไม่มีคุณสมบัติความเป็นคน ยากเป็นกำลังที่ดีของชาติได้

นักศึกษาที่ผ่านการเรียน การอบรมบ่มเพาะ เคี่ยวกรำจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณแล้ว

จะเป็นทรัพยากรบุคคลต้นแบบ ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้มีอนาคตเป็นไทย "เมืองทอง-เมืองธรรม" โดยมิต้องสงสัย

เนี่้ย..๓๐ มิ.ย. ท่านเจ้าคุณธงชัย จะเป็นประธานทอดผ้าป่าการกุศลเพื่ออนาคตเยาวชน ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

พิธีเริ่มตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง ทราบว่าท่านเจ้าคุณธงชัยสร้างวัตถุมงคลเพื่อการนี้ สำหรับมอบให้กับเจ้าของพุ่มผ้าป่าและผู้ไปร่วมงานด้วย

ผ้ายันต์พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหูที่กำลังอมจันทร์ ลงสีสวยงามอย่างที่ลุงกำนันมอบให้ผม คงมีแจกจ่าย

ไม่ใช่ครั้งแรกที่ท่านเจ้าคุณธงชัยเป็นประธานทอดผ้าป่าหาเงินสมทบเพื่อการเรียน-การสอน

ท่านเมตตารับเป็นธุระในการนี้ น่าจะเป็นครั้งที่สองแล้วด้วยซ้ำ ก็ขอเชิญไปร่วมกันได้ ที่เกาะสมุยนะครับ

ไปไม่ได้ แต่ต้องการร่วมทำบุญสร้างคน โอนเงินไปได้ที่กสิกรไทย สาขาสุขุมวิท ๖ เลขที่บัญชี ๖๓๗-๑๐๑-๗๒๒๒ ชื่อบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

ติดต่อรับใบเสร็จที่ [email protected] โทร.ติดต่อที่ ๐๒-๖๕๓ ๒๙๕๑-๓

ไปดูวิทยาลัยอาชีวะต้นแบบให้เห็นกับตา ไปสัมผัสวิถีการเรียน-การสอน ปฏิบัติตนของนักศึกษา "ความรู้คู่คุณธรรม" ว่าสักแต่พูด-แต่ทำ หรือเป็นได้จริง ด้วยเข้าถึงของจิตนักศึกษาเอง

สร้างวัด สร้างโรงพยาบาล สร้างอาคารสถานวัตถุ แม้ประเสริฐ แต่ไม่ประเสริฐและทรงคุณเท่าสร้างคน ให้ไปสร้างชาติ

"ลุงกำนัน" ใครจะ "ว่าดี-ว่าเลว" ก็ว่ากันไป

แต่ลุงกำนันในนาม "มวลมหาประชาชน" ได้ทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากให้แผ่นดิน เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินแล้ว

อะไรจะเกิดเป็นสิ่งตอบแทนในสิ่งที่ลุงกำนันทำต่อจากนี้ไป

"สุเทพ เทือกสุบรรณ" จงรับรู้ไว้อย่าง

แผ่นดินนี้ ติดหนี้ ในสิ่งที่คุณทำ!.

-เปลว สีเงิน

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

 

คนปลายซอย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องของคน "เชิดหุ่น"

อ้าว...แล้วกัน! "โจ ไบเดน" หนีลงเวทีชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐกับ "ทรัมป์" ในเดือนพฤศจิกา.ไปซะแล้ว

หอเกียรติยศ 'ข้าวจำนำ'

ดีใจด้วยกับท่าน "รองนายกฯ ภูมิธรรม" ที่จัดการเก็บกวาด "ข้าวโกงทุกเมล็ด" ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ประจานนโยบายพรรค "โกงเอามาแบ่งปัน" ให้สำเร็จสิ้นซากไปได้