สนทนาภาษา "ใจเขา-ใจเรา"

ธร ครับ......

เมื่อวาน เราคุยเรื่อง "สิทธิเสมอภาค" กันไป สนุกดีเนอะ!

พอดี ได้อ่านที่คุณเขียนบอก

จะใช้สิทธิ "ฟ้องคดี" กับคนที่กล่าวหาคุณ "แย่งฉีดวัคซีนคนแก่"

ผมสนับสนุนนะ

เพราะทัศนคติต่อการใช้สิทธิฟ้องร้องของธร จะเป็นตัวเสริม "มุมสะท้อน" ให้สังคมทั้ง "รุ่นใหม่-คนเก่า" ได้เข้าใจตัวตนแท้จริงของธรเด่นชัดมากขึ้น

ขออนุญาตยกข้อความ "บางช่วง" ที่ธรเขียนบอกกล่าวไว้ประกอบนะ โดยธรเริ่มว่า

กรณีการรับวัคซีนของผม และการที่รัฐล้วงข้อมูลของประชาชนมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง

ผมพยายามอดทนอดกลั้นมาตลอดกับความพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสี  ทำลายความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของผม โดยคนกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนเครือข่ายเผด็จการอนุรักษนิยม

คนกลุ่มนี้ปลุกปั้น แต่งเรื่องไม่จริง พูดซ้ำๆ ทุกวัน เพื่อให้ชื่อเสียงผมเสียหาย เพื่อให้ประชาชนเกลียดชังผม

ถึงวันนี้ มีคนจำนวนหนึ่งเข้าใจผมผิดเพราะการกระทำของคนกลุ่มนี้

ตัวอย่างก่อนหน้านี้ เช่น การที่ผมเดินทางไปแข่งขันกีฬาและเดินทางไปพักผ่อนพร้อมครอบครัวที่ต่างประเทศ  คนกลุ่มนี้ก็สร้างข่าวให้ประชาชนเข้าใจผิดอย่างน่าเกลียด

พร้อมทั้งร่วมมือกับรัฐเผด็จการ ส่งเจ้าหน้าที่รัฐไปถ่ายรูปผมและครอบครัวที่สนามบิน และนำภาพถ่ายในกระบวนการตรวจคนเข้า/ออกประเทศ มาเผยแพร่ในที่สาธารณะ

.............................

ในครั้งนี้ พวกเขากล่าวหาว่าผมแย่งวัคซีนคนแก่ กล่าวหาว่าผมด้อยค่าวัคซีน แต่กลับไปฉีดเสียเอง นำหลักฐานผิดฝาผิดตัว มาผูกเรื่องราวให้ประชาชนเข้าใจว่าผมใช้อำนาจบาตรใหญ่แซงคิวประชาชน

พวกเขาร่วมมือกับรัฐบาลเผด็จการ นำข้อมูลส่วนบุคคลของผม ออกมาเปิดเผยในที่สาธารณะเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงเหล่านี้

............................

แต่การกระทำที่น่ารังเกียจของคนกลุ่มนี้ และการร่วมสนับสนุนโดยไอโอของรัฐบาล กองทัพและบางพรรคการเมือง ที่รังแต่จะสร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชน

ไม่ได้ทำร้ายผมคนเดียว ไม่ใช่ผมคนเดียวที่โดนทำลายจากคนกลุ่มนี้ ยังมีนักประชาธิปไตยและนักสิทธิมนุษยชนอีกเป็นจำนวนมากที่ถูกคนกลุ่มนี้ทำลายชื่อเสียง

ดังนั้น ผมจึงขอใช้สิทธิดำเนินการฟ้องคดีตามกฎหมายต่อคนกลุ่มนี้ และต่อองค์กรรัฐที่เกี่ยวข้อง

เพื่อปกป้องไม่ให้รัฐนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองถืออยู่ในมือมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชน รวมถึงทำลายผู้ที่เห็นต่างกับรัฐอีกต่อไป

ครับ....

ก็จับประเด็นได้ว่า เรื่องที่เกิด ธรเพ่งเล็งไปที่องค์กรและกลุ่มคน ด้วยความเข้าใจเอา ดังนี้

๑.รัฐล้วงข้อมูลของธรมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง

๒.เป็นความพยายามใส่ร้ายป้ายสี ทำลายความน่าเชื่อถือของธร จากคนกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุน "เครือข่ายเผด็จการอนุรักษนิยม"

๓.แต่งเรื่องไม่จริงให้ธรเสียหาย เพื่อให้ประชาชนเกลียดชังธร

๔.ร่วมมือกับรัฐเผด็จการ ส่งเจ้าหน้าที่รัฐไปถ่ายรูปธรและครอบครัวที่สนามบินมาเผยแพร่ในที่สาธารณะ

๕.ร่วมมือกับรัฐบาลเผด็จการ นำข้อมูลส่วนบุคคลของผม ออกมาเปิดเผยในที่สาธารณะเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวง

คอนเฟิร์มเพื่อความเข้าใจตรงกันซักนิดนึงก่อนนะธร

คำว่า "รัฐ" ก็ดี "องค์กรรัฐ" ก็ดี "เจ้าหน้าที่รัฐ" ก็ดี "รัฐบาลเผด็จการ" ก็ดี "คนกลุ่มหนึ่ง" ก็ดี "เครือข่ายเผด็จการอนุรักษนิยม" ก็ดี

ธรหมายถึงใคร?

เพราะมันคลุมเครือ หนักไปทางนามธรรม ซ้ำกระเดียดกล่าวหาลอยๆ  คล้ายเฉไฉ แก้ขวย เอาสวย-เอาเท่ เท่านั้่น

ธรช่วยเจาะจงลงกระบาลให้มันชัดซักนิดซิ ผมก็อยากรู้ว่า "รัฐเผด็จการ, เจ้าหน้าที่รัฐ, คนกลุ่มหนึ่ง, เครือข่ายเผด็จการอนุรักษนิยม ที่ธรเอาปูนหมายหัวน่ะ

มันคือ "สายลม-แสงแดด" หรือมีตัวผู้คนและองค์กรจริงๆ!?

ธร มีพวกเป็นอาจารย์ เป็นนักศึกษาที่ ม.มหิดลใช่มั้ย?

 แล้วธร เคยสังเกตมั้ย

ว่าที่ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล คำขวัญหรือมอตโตเขามีว่าอย่างไร?

จะบอกให้ก็ได้ มีว่า “อตฺตนํ อุปมํ กเร”

แปลตามพยัญชนะ คงไม่เข้าใจกัน แต่ถ้าแปลโดยอรรถ ทุกคนจะต้อง...อ๋อ

"อตฺตนํ อุปมํ กเร" แปลว่า "เอาใจเขา มาใส่ใจเรา" นั่นไงล่ะ!

นี่เป็นคำตรัสจากโอษฐ์พระพุทธองค์นะ ก่อนที่ ม.มหิดลจะใช้เป็นมอตโต มีที่มา-ที่ไปควรทราบอีกเยอะ ไว้วันหลังจะลอกมาให้อ่านกัน

"เอาใจเขามาใส่ใจเรา" นี่แหละคือ "หัวใจ" ประชาธิปไตย แท้จริง

ที่อ้างกัน "กูจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ" หรือ "ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน" คือหลักประชาธิปไตย นั่นน่ะ

จะบอกว่า ประชาธิปไตยแบบนั้น  เป็นประชาธิปไตยที่หัวใจคือ "ควาย"

ที่ผมให้ธรดูมอตโตมหิดล ก็ด้วยเจตนาให้ธรเข้าใจคำว่า "เอาใจเขา มาใส่ใจเรา"

ธรอ้างว่า ถูกกล่าวหา ถูกใส่ร้ายป้ายสี หวังทำลายชื่อเสียงและความเชื่อถือ เพื่อให้คนเข้าใจผิดในเรื่องแย่งวัคซีนคนแก่ เรื่องอภิสิทธิ์ชนไปฉีดวัคซีน

แล้วธรบอก....

"ขอใช้สิทธิ" ตามกฎหมาย เพื่อฟ้องร้องกลุ่มบุคคล องค์กร เจ้าหน้าที่รัฐ รัฐบาลเผด็จการ

เป็นการ "ปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงและข้อมูลส่วนตัว" ของธรเอง

นี่คือ "ใจเรา" ใจของธร

ทีนี้ ธรลองมอง "ใจเขา" คือใจคนอื่น ที่ถูกปัญหาเดียวกับธรบ้างซิ ว่าเมื่อถูกแบบนั้น เขาจะทำอย่างไร?

ธรพยายามรณรงค์ให้ "ยกเลิก" มาตรา ๑๑๒ ใช่มั้ย?

มาตรา ๑๑๒ ในประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติไว้ว่า    “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี”

ธรทราบใช่มั้ย?

พระมหากษัตริย์ "ทรงอยู่เหนือการเมือง" แต่ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับประชาชนทุกคน

ในขณะที่ประชาชน เช่นธร "มีสิทธิ" ใช้กฎหมายฟ้องร้อง ปกป้องพิทักษ์รักษาเกียรติตัวเองได้เต็มที่

แต่ "พระมหากษัตริย์" กลับถูกจำกัดสิทธิ โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้กฎหมายฟ้องร้องปกป้องพิทักษ์รักษาพระเกียรติยศชื่อเสียงพระองค์เองได้เลย แม้แต่มาตราเดียว

มีเพียงรัฐธรรมนูญมาตรา ๖ เท่านั้น ที่บัญญัติว่า

"องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้"

และมีมาตรา ๑๑๒ ในกฎหมายอาญา เพื่อให้สอดคล้องต้องกันตามรัฐธรรมนูญ

นี่คือนิยามในส่วน "ใจเขา" ตามพระพุทธพจน์ "อตฺตนํ อุปมํ กเร"

ธรถูกกล่าวหา ธรใช้สิทธิฟ้องคนกล่าวหาได้ นั่นคือ "ใจธร"

ธรคำนึงถึง "ใจเขา" บ้างซิ แล้วธรลองตอบ

พยายามล้มมาตรา ๑๑๒ เพื่ออะไร?

เพื่อจะได้จ้วงจาบหยาบช้า เพื่อใส่ร้ายป้ายสีทั้งใต้ดิน-บนดิน เพื่อตัดต่อภาพ-เสียง ทำคลิป ทำการ์ตูน ทำเรื่่องใส่ร้ายป้ายสีพระมหากษัตริย์ มุ่งล้มทำลายสถาบัน ได้สะดวกสบาย ใช่มั้ย

ทั้งผู้เสียหาย คือพระมหากษัตริย์ก็ทรงไม่มีสิทธิฟ้องร้อง ทั้งบ้านเมืองปราศจากกฎหมายคุ้มครองป้องกันให้

นั่นคือ ธรและพวกต้องการเปิดทางสะดวก "ล่มชาติ-ล้มสถาบัน" โดยกำจัดเครื่องกีดขวางบางๆ นี้ออกไปอย่างนั้นใช่มั้ย?

ก็แลกเปลี่ยนทัศนะกันคร่าวๆ แค่นี้ก่อนนะธร ประเด็นเดียวที่อยากให้คิด

ธร ถูกคนกล่าวหาให้เสียหาย ธรฟ้องได้

แต่พระมหากษัตริย์ถูกกล่าวหาให้เสียหาย นอกจากทรงถูกจำกัดสิทธิ ไม่สามารถฟ้องร้องใครได้

มีแค่มาตรา ๑๑๒ ปกป้องเป็นกรอบเกราะบางๆ เท่านั้น

แล้วธรยังเหี้ยนกระหือรือจะให้ยกเลิก

"ต้องการล้ม" จริงๆ ใช่มั้ย?

คนปลายซอย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ศึก ๒ ด้าน" จาก "๒ พรรค"

ตั้งแต่ทักษิณกลับมานี่.... เมืองไทยไม่ต่าง "แกนกลางโลก" เคลื่อนตัว ทุกอย่าง "เอียง" และ "รวน" ไปหมด

ไทยในอนาคต 'คนรุ่นใหม่'

ฝรั่ง "กร่าง" ถีบ "คนไทย" ที่หาดยามู ภูเก็ต ด้วยเหตุเพราะ ...."คนไทย" ไปนั่งบันไดหน้าหาด ที่ฝรั่งชาวสวิสเจ้าของวิลลาสร้างล้ำลงไปในพื้นที่สาธารณะ แล้วเรียกตำรวจมาจับ ข้อหาบุกรุก นั้น

'จุฬา-อุเทน' คนเท่ากัน!

"โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย" ที่เป็น "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย" ย่านปทุมวัน ขณะนี้