ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 6,463 ราย เสียชีวิต 41 ราย

ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 6,463 ราย เสียชีวิต 41 ราย หายป่วย 7,091 ราย กำลังรักษา 58,910 ราย

20พ.ค.2565- ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ประจำ วันที่ 20 พ.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 6,463 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 6,462 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,177,943 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,091 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,144,296 ราย กำลังรักษา 58,910 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,037 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 14.1

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,401,378 ราย หายป่วยแล้ว 4,312,790 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 41 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 29,678 ราย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยติดเชื้อใหม่ นอน รพ. 1,842 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 34 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 1,842 ราย โดยเป็นผู้ป่วยในประเทศทั้ง 1,842 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,384,016 ราย

ไทยติดเชื้อใหม่นอน รพ. 2,253 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 34 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,253 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศทั้ง 2,253 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,377,543 ราย

ไทยติดเชื้อใหม่ นอน รพ. 2,108 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 19 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,108 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,107 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย

โควิดดับพุ่ง 37 ราย! ติดเชื้อใหม่ นอน รพ. 2,480 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,480 ราย โดยเป็นผู้ป่วยในประเทศทั้ง 2,480 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,363,115 ราย