ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลเข้มความปลอดภัยในสถานบริการ

ผู้ว่าฯภูเก็ต กำชับควบคุมสถานบริการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยว

7 สิงหาคม 2565 – นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากเหตุความไม่สงบในสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดชลบุรี มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหลายราย นั้น
ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ภก 0018.1/ว 5873 เรื่อง มาตรการควบคุมสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ สั่งการไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต, สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติและดำเนินการกำชับให้สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในพื้นที่ถือปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่าง ของทางราชการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่และฝ่ายปกครอง ดำเนินการอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะการควบคุมอาวุธปืนในที่สาธารณะ เพราะพฤติกรรมและการใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย รวมทั้งมีการกวดขันและดูแลอย่างเข้มงวดไม่ให้มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อน สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

2.ให้อำเภอ ซักซ้อมมาตรการป้องกันอัคคีภัย โดยประชุมกับผู้ประกอบการให้เข้มงวดและระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะด้านอาคาร สถานที่ ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ที่นำมาประกอบการแสดง และให้ตั้งชุดเฉพาะกิจออกตรวจสถานบริการที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการประจำทุกเดือน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการแนะนำและตักเตือนให้แก้ไข ตรวจสอบใบอนุญาต ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร การปฏิบัติตามมาตรการในการดูแสรักษาความสะอาด การตรวจใบอนุญาต ขายสุรา และยาสูบ เป็นต้น

3. ให้ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ที่มีสภาพอาคารเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าไปใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่จะก่อให้เกิดอัคคีภัยในสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการนั้น โดยตรวจสอบในห้วงเวลาที่ยังไม่เปิดให้บริการ เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่ ระบบป้องกันอัคคีภัยได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ทางออก ประตูทางออก ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555

4. มาตรการกำหนดประตูเข้า-ออก ทางหนีไฟ อุปกรณ์รับเพลิง ให้ดำเนินการตรวจสอบให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งมีป้ายไฟสัญลักษณ์แสดงการเข้า-ออก ที่ชัดเจน

5. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทุกแห่งเพิ่มความระมัดระวังและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาคาร สถานที่ หรืออุปกรณ์ที่นำมาประกอบการแสดง โดยจัดให้มีผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

6. ให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องตรวจสอบอาคาร และการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติภัยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว โดยให้ตรวจสอบอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย
ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง และนายอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างสูงสุด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เผย11สวิงสาวไทย ร่วมหวด'บลู แคนยอน เลดี้ส์ฯ' ชิง22.7 ล้านที่ภูเก็ต

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี เคแอลพีจีเอ ทัวร์ รายการ "บลูแคนยอน เลดี้ส์ แชมเปี้ยนชิพ" เผยรายชื่อ 11 นักกอล์ฟสาวไทยลงปะทะกับนักกอล์ฟสาวเกาหลีใต้ หวดกันที่สนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ จ.ภูเก็ต ชิงเงินรางวัลรวม 650,000 เหรียญสหรัฐ (22.750 ล้านบาท) โดยมีสนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ เป็นสปอนเซอร์หลักของการแข่งขันครั้งนี้ โดยแข่งแบบสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม ไม่มีการตัดตัว ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2567

'น้ำผึ้ง'นวพร สวิงทีมชาติ ร่วมศึก'บลู แคนยอน เลดี้ส์ฯ' 15-17 มี.ค.นี้ที่ภูเก็ต

"น้องน้ำผึ้ง" นวพร สุนทรียภาส นักกอล์ฟสมัครเล่นสาวทีมชาติไทย ยอมรับสุดตื่นเต้น และเป็นเกียรติที่ได้รับโอกาสลงปะทะกับนักกอล์ฟสาวจาก เคแอลพีจีเอ ทัวร์โดยก่อนหน้านี้มี 2 รุ่นพี่คือโปรแหวน พรอนงค์ เพชรล้ำ และ โปรซิม ณัฐกฤตา วงษ์ทวีลาภซึ่งยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันนี้เช่นกัน เคแอลพีเจเอ ทัวร์ ครั้งนี้จัดการแข่งขัขึ้นในเมืองไทยครั้งแรกชื่อรายการ บลู แคนยอน เลดี้ส์ แชมเปี้ยนชิพ ชิงเงินรางวัลรวม 650,000 เหรียญสหรัฐ (22.750 ล้านบาท) โดยมีสนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ เป็นสปอนเซอร์หลักของการแข่งขันครั้งนี้ โดยแข่งแบบสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม ไม่มีการตัดตัว ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2567

นักว่ายน้ำระดับโลก แห่เก็บตัวที่ธัญญปุระภูเก็ต ก่อนสู้'โอลิมปิก ปารีส2024'

ธัญญปุระ สปอร์ต แอนด์ เฮลท์ รีสอร์ท รีสอร์ททางด้านกีฬาและสุขภาพชั้นนําของเอเชีย มุ่งพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่เดสติเนชั่นอันดับ 1 ด้านการฝึกซ้อมกีฬาว่ายน้ำสู่ความเป็นเลิศ คว้ามาตรฐานศูนย์ฝึกซ้อมกีฬา World Aquatics หนึ่งเดียวในเอเชีย 7 ปีซ้อน ดันภูเก็ตเป็นสวรรค์ของนักกีฬาทั่วโลกสุ่มเก็บตัวเตรียมสู้ศึกโอลิมปิก

'โปรแหวน-โปรซิม'พร้อมหวด ศึก'บลู แคนยอน เลดี้ส์ฯ' ที่ภูเก็ต

โปรแหวน พรอนงค์ เพชรล้ำ และ โปรซิม ณัฐกฤตา วงษ์ทวีลาภ สองนักกอล์ฟสาวไทย ร่วมหวดประชันสวิงกับนักกอล์ฟสาวจากเกาหลี ซึ่งเป็นครั้งแรกของ เคแอลพีจีเอ ทัวร์ ที่จัดแข่งขันขึ้นที่ประเทศไทยในรายการ "บลู แคนยอน เลดี้ส์ แชมเปี้ยนชิพ" ชิงเงินรางวัลรวม 650,000 เหรียญสหรัฐ (22.750 ล้านบาท) โดยมีสนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ เป็นสปอร์นเซอร์หลักของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เป็นการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม ไม่มีการตัดตัว ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2567

'ตร.ห้วยขวาง' ตรวจเข้ม! ยาเสพติดสถานบันเทิง ย่านเหม่งจ๋าย-รัชดา

ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.ห้วยขวาง พร้อมด้วยพ.ต.ท.เอกราช มาละวรรณโณ รอง ผกก.ป., พ.ต.ท.รุจิภาส ถิระอมรบุญ รอง ผกก.สส.