'บิ๊กป้อม' ลั่นแก้ปัญหาไฟใต้ไม่ก้าวล่วงสิทธิมนุษยชน!

'ประวิตร' ย้ำแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เน้นความเข้าใจ-การมีส่วนร่วม บังคับใช้กฎหมายไม่ก้าวล่วงสิทธิมนุษยชน

07 ก.ย.2565 - ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 2/2565 โดยที่ประชุมรับทราบ รายงานสถานการณ์ข่าวและการขับเคลื่อนงานการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผลการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2565 รวมทั้งติดตามการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในพื้นที่ และการส่งเสริมบทบาทสตรีในพื้นที่ให้มีบทบาท ไม่กีดกัน และแบ่งแยกทั้งในและต่างประเทศ

ต่อจากนั้นที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิม ที่ศึกษาต่อในต่างประเทศ พ.ศ.2566-2570 ที่ครอบคลุมการดูแลนักศึกษาที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ ตั้งแต่ก่อนการเดินทาง ระหว่างศึกษาและหลังสำเร็จการศึกษา โดยแผนดังกล่าวได้รับความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้วยดีจากทุกภาคส่วน เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เน้นส่งเสริมภาษาและ สร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน การเสริมระบบสาธารณสุข ความรู้ด้านอาชีพ กระบวนการทางความคิด ( Mindset ) และการพัฒนาทักษะภาษาที่จำเป็น โดยปัจจุบันคาดการณ์ว่ามีนักศึกษาไทยมุสลิม ศึกษาต่อในต่างประเทศมากกว่า 6,000 คน

พล.อ.ประวิตร ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรไทยทุกเชื้อชาติและศาสนา เพื่อร่วมกลับมาร่วมเป็นกำลังหลักพัฒนาประเทศ โดยกำชับให้จัดทำระบบฐานข้อมูลร่วมกันและดึงทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษา พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีความเข้าใจและขับเคลื่อนดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ พร้อมสั่งการต้องพยายามสื่อสารทำความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น ทั้งงานความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และต้องดูแลไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ร่วมกันไปอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'อนุทิน'รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์'สบช.'

นักการเมืองคนแรกที่ได้เกียรตินี้!  “อนุทิน” รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สบช. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หลังสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษาหลักสูตรพยาบาล

’ภูมิธรรม‘ เผย ‘อิ๊งค์’ นั่งนายกฯหรือไม่เป็นไปตามกระบวนการ

รัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยคำร้องของสว. ที่ขอให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติ ว่า ไม่มีอะไรน่ากังวล ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ