หมอกควันไฟป่าฝุ่น pm2.5 ภาคเหนือพุ่งปรี๊ด! เชียงใหม่ ครองที่ 1 โลกต่อเนื่อง

ปํญหาหมอกควันไฟป่าฝุ่น pm2.5 ภาคเหนือยังพุ่งสูงเป็นสถิติทุกวัน เชียงใหม่ AQI ครองที่ 1 โลกต่อเนื่อง PM2.5 เกินมาตรฐานทุกจุด

5เม.ย.2567- สถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าฝุ่น pm2.5 ยังวิกฤตปกคลุมหนาแน่นทั่วภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่มีค่าเกินมาตรฐานสูงต่อเนื่องดัชนีคุณภาพอากาศเป็นเมืองยอดแย่อันดับ 1 ของโลกหลายวันติด pm2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงเช้านี้ก็พุ่งสูงทุกจุดมากสุดอยู่อำเภอเชียงดาว 542 ไมครอน จากเว็บไซต์ cmuccdc.org ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่วัด PM 2.5 ณ เวลา 10:00 น. เช่นเดียวกับข้อมูลจาก https://www.iqair.com/th/thailand/chiang-mai ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพอากาศ(aqi)อยู่ที่ 185 โดยความเข้มข้น PM2.5 ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้เป็น 24.4 เท่าของค่าแนวทางคุณภาพอากาศประจำปีขององค์การอนามัยโลกลดลงจากช่วงเช้าที่มีค่ามากกว่า 196 us-iqair ทำให้ยังเป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกอันดับ 1 ต่อเนื่อง

ด้านศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดความร้อน (Hotspot)ประจำวันที่ 5 เมษายน 2567 รอบเช้าพบจุดความร้อน จำนวน 104 จุดพบมากสุดในพื้นที่อำเภอจอมทอง 22 จุด ,แม่แตง 15 จุด ,เชียงดาว 12 จุด ,แม่ริม 10 จุด ,สะเมิง 9 จุด ,ไชยปราการ 6 จุด ,กัลยาณิวัฒนา 6 จุด ,แม่แจ่ม 5 จุด ,แม่อาย 4 จุด ,ฝาง 4 จุด ,ฮอด 3 จุด ,พร้าว 3 จุด ,เวียงแหง 3 จุด ,อมก๋อย 1 จุด และแม่ออน 1 จุด

จากสภาพดังกล่าวทำให้ประชาชนต่างรอความหวังว่า จะมีฝนตกก่อนเข้าสู่สงกรานต์เพื่อมาบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นท่ามกลางอากาศที่ยังร้อนอบอ้าว โดยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ก็แจ้งว่า สภาพอากาศยังคงร้อนอบอ้าว อุณหภูมิสูงเกิน 40 องศาและล่าสุดยังไม่พบกลุ่มฝน

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กเลย! ค่าฝุ่น PM2.5 รายพื้นที่ทั่วไทย พร้อมคาดการณ์ 7 วันข้างหน้า

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้

เชียงใหม่พร้อม รับสมัคร สว.พรุ่งนี้ พุ่งอันดับ 2 รองกรุงเทพฯ

ผอ.กกต.เชียงใหม่แจ้งสื่อทำงานปกติ เว้นสัมภาษณ์แนะนำตัวผู้สมัคร ขณะที่อำเภอต่างๆ ซักซ้อมขั้นตอนรองรับก่อนเปิดรับสมัคร สว.พรุ่งนี้