'เชียงใหม่' ออกประกาศ ข้อแนะนำภาครัฐ-เอกชน ทำงานที่บ้าน 3 วัน ลดผลกระทบฝุ่นพิษ

8 เม.ย.2567 - นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนามในประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ข้อแนะนำแนวทางมาตรการป้องกันและลดผลกระทบกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือทางภาครัฐเอกชนให้เจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้าน(work from home)ในส่วนที่ไม่กระทบกับงานบริการประชาชน โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 เมษายน ตลอด 24 ชั่วโมง มีค่าเกินค่ามาตรฐาน (อยู่ระหว่าง 84.1 - 224.3 มคก./ลบ.ม) อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมการ ป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

ข้อที่ 1 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งนำระบบการทำงานที่บ้าน(Work from Home) มาใช้ โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนและใช้ช่องทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางในการปฏิบัติงาน
ข้อที่ 2 ขอความร่วมมือสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ร้านอาหารพิจารณาให้บริการห้องปรับอากาศเป็นอันดับแรก เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5
ข้อที่ 3 ขอความร่วมมือให้บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ พิจารณาอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ไม่กระทบต่อกิจการของบริษัทห้างร้าน สถานประกอบการ เพื่อลดการออกนอกเคหสถาน
ข้อที่ 4 ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว ปรับลดกิจกรรมนอกบ้าน ในช่วงเวลาที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐานและหากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ทุกครั้ง
ข้อที่ 5 ขอความร่วมมือกลุ่มเปราะบาง (เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว)ลดหรืองดกิจกรรมนอกบ้าน
ข้อที่ 6 ให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาเปิดบริการห้องลดฝุ่นให้แก่ประชาชน
ข้อที่ 7 ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังมีการเรียนการสอนและไม่มีห้องลดฝุ่นพิจารณาหยุด
ข้อที่ 8 ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีสวนสาธารณะในความดูแล พิจารณาปิดพื้นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 เมษายน 2567 และจังหวัดเชียงใหม่จะได้ติดตามสถานการณ์ และออกประกาศให้ประชาชนทราบในโอกาสต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้มีการลงนามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัย ไฟป่า ในพื้นที่บางตำบลอีก 2 อำเภอ คือ อำเภอเวียงแหงและอำเภอแม่อาย หลังจากก่อนหน้านี้ประกาศไปแล้ว 5 อำเภอ เพื่อเร่งดูแลผลกระทบให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกต.เชียงใหม่ ยังไม่พบร้องเรียนผู้สมัคร สว. ชวน ปชช. ช่วยกันตรวจสอบคุณสมบัติ

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา(สว.)ทั้ง 2,000 คนของจังหวัดเชียงใหม่ ใน 20 กลุ่มอาชีพ ทั้ง 25 อำเภอ ก่อนที่จะมีการประกาศรับรองเป็นผู้สมัครภายใน 29 พฤษภาคมนี้

เชียงใหม่พร้อม รับสมัคร สว.พรุ่งนี้ พุ่งอันดับ 2 รองกรุงเทพฯ

ผอ.กกต.เชียงใหม่แจ้งสื่อทำงานปกติ เว้นสัมภาษณ์แนะนำตัวผู้สมัคร ขณะที่อำเภอต่างๆ ซักซ้อมขั้นตอนรองรับก่อนเปิดรับสมัคร สว.พรุ่งนี้

ระดมกำลังคุมสถานการณ์ 'ไฟป่าพรุโต๊ะแดง'

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยสิรินธรระดมกำลังหน่วยงานพร้อมชาวบ้านอาสาสมัครในพื้นที่ คุมสถานการณ์ไฟป่าพรุโต๊ะแดงได้แล้ว โดยเข้าควบคุมบริเวณหัวไฟได้สำเร็จ

จ.เชียงใหม่ สั่งดูแลจนท.ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บระนาว ระหว่างลาดตระเวนดับไฟป่า

นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือและดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่ลาดตระเวนในการดับไฟป่าพื้นที่อำเภอจอมทอง