สั่งปิดป่าเชียงดาวตัดตอนลอบเผา

27 เม.ย.2567 - นายนิวัติ บุญมาวงศ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเชียงดาว เลขาฯศูนย์สั่งการฯ War room แก้ปัญหาไฟป่าพื้นที่บูรณาการฯ ขสป.เชียงดาว รายงานผลการปฏิบัติควบคุมไฟป่าบริเวณพื้นที่ดอยนาง ท้องที่บ้านหัวทุ่ง ตำบลเชียงดาว เชื่อมต่อบ้านขุนข้อนและบ้านสหกรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 -25 เม.ย. ที่ผ่านมาว่า

ขณะนี้สามารถควบคุมไฟที่ไหม้ดอยนางได้หมดแล้วซึ่งต้องใช้ทั้งเจ้าหน้าที่และอากาศยานเข้าปฎิบัติการจำนวนมาก ทั้งอากาศยาน ทส 1112 อากาศยาน ของ ทบ. ลำเลียงแบบ 17 (MI-17) อากาศยานปีกหมุนของ ปภ. Kamov Ka-32 ร่วมกันทิ้งน้ำดับไฟ ซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากจุดที่มีไฟป่าลุกลามอยู่ตามหน้าผาสูงชัน ร่องเขา และบนสันเขา สลับซับซ้อน หลายลูก เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้ากับได้ต้องอาศัยอากาศยานเป็นหลัก ปัจจุบันแนวไฟได้ลดระดับลงมาบริเวณเชิงดอยในจุดที่เจ้าหน้าที่สามารถเดินเท้าเข้าควบคุมไฟได้และอยู่ระหว่างตรวจแนวไฟเพื่อดับไฟให้สนิท พร้อมเฝ้าระวังใกล้ชิด

ขณะที่นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานฯได้ลงนามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวด้วยพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาสภาพอากาศมีความแห้งแล้งต่อเนื่องและมีการลักลอบบุกรุกเผาป่า ทำให้เกิดไฟป่ารุนแรงเป็นวงกว้าง พื้นที่ป่าและสัตว์ป่าถูกทำลาย ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวสและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมถึงพรรณไม้มีค่หายากของพื้นที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและหยุดยั้งปัญหาที่เกิดขึ้นมิให้เกิดความเสียหายต่อความสมบูรณ์และความหลากหลายด้านทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาวต่อไป

จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ปิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว โดยห้ามมีให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว โดยมิได้รับอนุญาต ยกเว้นผู้ที่อยู่อาศัยหรือทำกินที่ได้มีการสำรวจการถือครองที่ดินไว้ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ ทั้งนี้เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการลักลอบเผาป่าการบุกรุกพื้นที่ป่า การล่าสัตว์ป่า ตลอดจนการจัดระเบียบที่พัก โฮมสเตย์และการควบคุมการเข้าออกอย่างเหมาะสมเพื่อให้สภาพทางธรรมชาติได้ฟื้นฟูระบบนิเวศและพักฟื้นตัวจากความเสียหายต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2567

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เชียงใหม่ผลเลือกตั้ง สว. ระดับอำเภอ คนดังเข้าวินตามคาด ‘อดีตนายกฯสมชาย’ ฉลุย

สรุปการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา(สว.)ระดับอำเภอที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากผ่านช่วงเช้าเพื่อมาสู่ช่วงบ่ายที่เป็นการไขว้สายรอบสองก่อนเอาผู้มีคะแนนอันดับ 1-3 ของแต่ละกลุ่มอาชีพ

นายกฯ เตรียมจัดงบทำท่อส่งน้ำให้ชาวสันป่าตอง 13 หมู่บ้านได้ประโยชน์

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทันทีที่มาถึงนายกฯได้ทักทายกับประชาชนที่มารอต้อนรับ

กกต.เชียงใหม่ ยังไม่พบร้องเรียนผู้สมัคร สว. ชวน ปชช. ช่วยกันตรวจสอบคุณสมบัติ

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา(สว.)ทั้ง 2,000 คนของจังหวัดเชียงใหม่ ใน 20 กลุ่มอาชีพ ทั้ง 25 อำเภอ ก่อนที่จะมีการประกาศรับรองเป็นผู้สมัครภายใน 29 พฤษภาคมนี้

เชียงใหม่พร้อม รับสมัคร สว.พรุ่งนี้ พุ่งอันดับ 2 รองกรุงเทพฯ

ผอ.กกต.เชียงใหม่แจ้งสื่อทำงานปกติ เว้นสัมภาษณ์แนะนำตัวผู้สมัคร ขณะที่อำเภอต่างๆ ซักซ้อมขั้นตอนรองรับก่อนเปิดรับสมัคร สว.พรุ่งนี้