ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

หนังสือพิมพ์
ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

ข่าวหน้าหนึ่ง

'อนุทิน'ขับเคลื่้อนปลูกสำนึกภูมิใจความเป็นไทย จับ4กระทรวงบูรณาการคัดข้าราชการ..ไม่ชังชาติ

เป็นที่ประจักษ์ว่า หัวใจของการสร้างชาติ คือ การสร้างคน ..เพราะไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลไปเพียงใด โลกจะเปลี่ยนผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย สิ่งที่สำคัญและไม่เคยหายไปกับกาลเวลา คือ “มนุษย์” เป็นผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วน และการที่มนุษย์จะสามารถหรือมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงโลกหรือสังคมได้นั้น ก็ต้องมี “การศึกษา” เป็นเครื่องมือสำคัญ

เพิ่มเพื่อน