ชงยกเลิกอ้างอิงราคาน้ำมันตลาดสิงคโปร์พ่วงเก็บภาษีลาภลอย!

สภาองค์กรผู้บริโภคเรียกร้องยกเลิกราคาน้ำมันอิงตลาดสิงคโปร์ เพราะไม่ได้นำเข้าจริง พร้อมเสนอให้กระทรวงการคลังเก็บภาษีลาภลอย 25%จากกำไรในกิจการพลังงาน

16 มิ.ย.2565 - นายกมล กมลตระกูล นักวิชาการอิสระ ในฐานะกรรมการนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภค โพสต์เฟซบุ๊กว่า สภาองค์กรของผู้บริโภคเรียกร้องราคาน้ำมันอิงตลาดสิงคโปร์ควรยกเลิก เพราะไม่ได้นำเข้าจริงสภาองค์กรของผู้บริโภค พบว่าการกำหนดราคาน้ำมันสำเร็จรูปหน้าโรงกลั่นในประเทศไทยเป็นการกำหนดโดยการอิงราคากลางน้ำมันสำเร็จรูปตลาดภูมิภาคเอเซีย (ตลาดสิงคโปร์ – Mean of Platts : MOP Singapore) บวกด้วยค่าขนส่งน้ำมันจากท่าเรือสิงโคโปร์มายังโรงกลั่นในประเทศไทย นอกจากนี้ยังบวก ค่าประกันภัย ค่าสูญเสียน้ำมันระหว่างขนส่ง ค่าปรับคุณภาพน้ำมัน ฯลฯ

แต่จากข้อมูลของกระทรวงพลังงาน (สถานการณ์พลังงานไทย 2564) พบว่า ประเทศไทยผลิตน้ำมันสำเร็จรูปโดยโรงกลั่นในประเทศไทย จำนวน 1,016,000 บาร์เรลต่อวัน (161.5 ล้านลิตรต่อวัน) โดยมีการใช้ภายในประเทศ 133.5 ล้านลิตรต่อวัน ที่เหลือจึงมีการส่งออก 32.3 ล้านลิตรต่อวัน (หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของการใช้ทั้งหมด) แต่ก็มีการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเพียง 5.6 ล้านลิตรต่อวัน ดังนั้น เราสามารถกล่าวโดยประมาณได้ว่าน้ำมันสำเร็จรูปที่ใช้ในประเทศไทยเกือบทั้งหมด เป็นน้ำมันที่กลั่นในประเทศไทยเราเอง ไม่ได้นำเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์แต่ประการใด แต่กระทรวงพลังงานได้กำหนดให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปหน้าโรงกลั่นไทยที่ขายให้คนไทยใช้ทั้งหมดในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดสิงคโปร์ โดยบวกเอาค่าขนส่งและค่าอื่นๆ (ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริง)การกำหนดราคาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง

หากสมมุติว่ามูลค่าขนส่งและค่าอื่นๆ เท่ากับ 1 บาทต่อลิตร มูลค่าที่ผู้บริโภคชาวไทยต้องจ่ายโดยไม่จำเป็นถึง 134 ล้านบาทต่อวันและเป็นเช่นนี้มานานแล้ว

สภาองค์กรของผู้บริโภคจึงขอเรียกร้องต่อกระทรวงพลังงานให้ยกเลิกการบวกค่าขนส่งและค่าอื่น ๆ (ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริง) ออกไปจากราคาหน้าโรงกลั่นโดยทันที

อนึ่ง กระทรวงพลังงานควรมีการทบทวนวิธีการอิงราคากับโรงกลั่นในประเทศสิงคโปร์โดยยึดเอาผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

ขอให้กระทรวงการคลังเก็บภาษี “ลาภลอย (windfall tax)” จากกิจการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีกำไรที่เกิดจากส่วนต่างราคาวัตถุดิบกับราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ขยับตัวสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดอันเนื่องจากภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน ในขณะที่ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรง สภาองค์กรของผู้บริโภคจึงขอเสนอให้รัฐบาลเก็บภาษีลาภลอย (windfall tax) ในอัตราร้อยละ 25 จากกำไรที่กิจการพลังงานได้รับ ซึ่งมาตรการดังกล่าวประเทศสหราชอาณาจักรกำลังดำเนินการอยู่ (ที่มา U.K. introduces temporary 'windfall tax' of 25% on oil and gas profits, The Associated Press · Posted: May 26, 2022,
https://www.cbc.ca/.../busi.../britain-gas-oil-tax-1.6466747)

ทั้งนี้ สภาองค์กรของผู้บริโภค เห็นว่า การที่โรงกลั่นในประเทศไทย มีกำไรจากค่าการกลั่นอันเกิดจากส่วนต่างของราคาน้ำมันดิบกับราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ ซึ่งมาจากผลกระทบสถานการณ์วิกฤตการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน นั้นไม่มีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้น้ำมันและประเทศไทย จึงขอเสนอให้รัฐบาลควบคุมราคาน้ำมันสำเร็จรูป ตามที่ได้กล่าวมาแล้วทั้ง 4 ข้อ

หากผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไม่ให้ความร่วมมือ ขอให้รัฐบาลได้พิจารณา อาศัยอำนาจแห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516 หรือ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 เพื่อประกาศการควบคุมราคาน้ำมันสำเร็จรูป ณ โรงกลั่น และราคาขายปลีก พร้อมทั้งห้ามนำน้ำมันสำเร็จรูปที่ผลิตได้ในประเทศส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุพัฒนพงษ์แจงยิบคลอด พ.ร.ก.กู้เงิน 1.5 แสนล้านบาทจัดการวิกฤตพลังงาน

สุพัฒนพงษ์ร่ายยาวแจง พ.ร.ก.ค้ำประกันเงินกู้ 1.5 แสนล้านบาท อุ้มกองทุนน้ำมันเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน ยันอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลัง หนี้เพิ่มไม่มาก เตรียมเคาะดูแลกลุ่มเปราะบางเรื่องค่าไฟ

'วิษณุ' โยนคลังแจงเงินกู้กองทุนน้ำมัน บอกคุยกันแล้วไม่ต้องรีบร้อนกู้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... และการกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามที่กระทรวงพลังงาน

นายกฯ ห่วงปรับขึ้นค่า FT กระทบประชาชน กำชับ ก.พลังงาน ช่วยค่าไฟกลุ่มเปราะบางเต็มที่

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม