พาณิชย์อนุมัติปรับราคาปุ๋ย

กรมการค้าภายในเผยได้อนุมัติปรับราคาปุ๋ยหน้าโรงงานหลายสูตร ตามที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าเสนอเข้ามา หลังต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าเพิ่มสูงขึ้น และยังได้รับผลกระทบจากค่าขนส่ง เงินบาทอ่อน เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลน พร้อมย้ำจะกำกับดูแลปริมาณและราคาอย่างใกล้ชิดต่อไป

24 มิ.ย. 2565 – ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมฯ ได้อนุมัติให้มีการปรับราคาปุ๋ยหน้าโรงงานหลายสูตรตามที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าเสนอมา โดยเป็นการปรับให้สอดคล้องกับต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก จากหลายปัจจัย โดยเฉพาะสงครามรัสเซียและยูเครน ราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่ปรับสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่ง และค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง

“ปัจจุบันไทยพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศเกือบ 100% เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าสามารถนำปุ๋ยเข้ามาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรได้ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปุ๋ย จึงจำเป็นต้องอนุมัติให้มีการปรับราคา แต่การให้ปรับขึ้นราคา ได้ยึดนโยบาย “วิน-วิน โมเดล” ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้นำมาใช้ โดยคำนึงถึงทุกฝ่าย ให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน”ร.ต.จักรากล่าว

ทั้งนี้ กรมฯ จะติดตามและกำกับดูแลปริมาณและราคาอย่างใกล้ชิดให้มีปริมาณเพียงพอและมีผลกระทบกับราคาจำหน่ายปลีกน้อยที่สุด

ด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียในโอกาสที่คณะนักธุรกิจซาอุดิอาระเบีย จะเดินทางมาเยือนไทย ว่า ได้เชิญภาคเอกชนมาประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเตรียมการนำเข้าปุ๋ยอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากที่นายกรัฐมนตรีนำคณะภาครัฐและเอกชนเปิดสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบีย มีความคืบหน้าทั้งการค้าและการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะไปเยือนซาอุดีอาระเบีย และจากนี้ไป จะเป็นกิจกรรมเชิงลึกด้านการค้าที่กระทรวงพาณิชย์จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มเติม

โดยประเด็นที่หารือในวันนี้ คือ การนำเข้าปุ๋ยจากซาอุดีอาระเบีย ซึ่งปกติไทยนำเข้าปุ๋ยจากซาอุดีอาระเบียผ่านบริษัทยักษ์ใหญ่ คือ บริษัท SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) ซึ่งมีผลผลิตปุ๋ยยูเรียปีละ 2.2 ล้านตัน และไทยเป็นลูกค้ารายสำคัญของบริษัท ซึ่งข่าวดีขณะนี้ ทางการซาอุดีอาระเบียได้เปิดโอกาสให้บริษัทที่ผลิตปุ๋ยอีก 2 บริษัทสามารถเจรจาขายปุ๋ยให้กับไทยได้ จะมี 3 บริษัทใหญ่นอกจาก บริษัท SABIC จะมีบริษัท MA’ADEN (Saudi Arabian Mining Co.) และบริษัท ACO group ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Alim Investment Co. Ltd. Saudi Arabia เป็นผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ลำดับต้นของซาอุดีอาระเบีย

ทั้งนี้ ไทยได้มีการรวบรวมตัวเลขผ่านสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมการค้าปุ๋ยไทย เบื้องต้นมีความประสงค์ซื้อปุ๋ยจากซาอุดีอาระเบียรวม 8 แสนตัน เป็น ยูเรีย 5.9 แสนตัน ปุ๋ยฟอสเฟต 1.93 แสนตัน และปุ๋ยโพแทสเซียม 2.5 หมื่นตัน โดยในวันที่ 29 มิ.ย.2565 กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะจัด Business Matching จับคู่ธุรกิจให้มีการพบกันระหว่างผู้ส่งออกปุ๋ยรายใหญ่ 3 รายของซาอุดิอาระเบียกับผู้นำเข้าปุ๋ยของไทยทั้งหมดที่สนใจ ช่วยให้การเจรจาซื้อปุ๋ยจากซาอุดิอาระเบียเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ปัญหา 2 ข้อ คือ 1.ให้ไทยมีปริมาณปุ๋ยพอใช้สำหรับเกษตรกร มีหลักประกันมากขึ้น เพราะมีแหล่งนำเข้าพิเศษเพิ่มเติม และ 2.เรื่องของราคาให้เป็นหน้าที่ของเอกชนเจรจา หวังว่าจะได้ต้นทุนที่ต่ำลงเป็นกรณีพิเศษจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน

ส่วนอีกเรื่อง เป็นเรื่องที่ภาคเอกชนของซาอุดีอาระเบียจะเดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยมีหอการค้าไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ เพื่อตอบรับกิจกรรมการค้าการลงทุนระหว่างกันในช่วงวันที่ 4-6 ก.ค.2565 โดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ จะจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้นำเข้าของซาอุดีอาระเบียที่เดินทางเข้ามาไทยประมาณ 100 ราย และผู้ส่งออกไทยร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 120 ราย ที่ห้างไอคอนสยาม เพื่อจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างกัน หวังว่าจะเพิ่มยอดตัวเลขการส่งออกของไทยไปซาอุดิอาระเบียมากขึ้น ซึ่งมีสินค้าที่มีความหลากหลายทั้งสาขาโทรคมนาคม ไอที ท่องเที่ยว อัญมณี อาหาร เสื้อผ้า แฟชัน สุขภาพความงาม และบริการโลจิสติกส์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ ว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำลังเดินหน้าเตรียมจัดกิจกรรมเจรจาการค้าสินค้าปุ๋ยกับ 3 บริษัทปุ๋ยยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบีย ทั้งบริษัท MA’ADEN (Saudi Arabian Mining Co.) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตแร่ธาตุรายใหญ่ของซาอุดิอาระเบีย บริษัท ACO group ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Alim Investment Co. Ltd. Saudi Arabia ผู้ผลิตปิโตรเคมีและโพลิเมอร์รายใหญ่ของซาอุดิอาระเบีย และบริษัท SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ เช่น ปิโตรเคมี โพลิเมอร์ ปุ๋ย และโลหะรายใหญ่ของโลก เพื่อหาแหล่งนำเข้าอื่นทดแทนแหล่งเดิมที่มีปัญหาจากผลกระทบของสงคราม ป้องกันปัญหาปุ๋ยขาดแคลน ซึ่งปัจจุบันได้ประสานไปยังรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเพื่อพิจารณาแล้ว และได้รับคำยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียยินดีที่จะส่งออกปุ๋ยมาตามจำนวนที่ประเทศไทยต้องการ

ปี 2564 การค้าไทย-ซาอุดีอาระเบีย มีมูลค่า 233,075 ล้านบาท ซึ่งไทยส่งออกไปซาอุดีอาระเบีย มูลค่า 51,500 ล้านบาท และนำเข้าจากซาอุดีอาระเบีย 181,524 ล้านบาท โดยปี 2565 คาดว่าจะส่งออกเพิ่มเป็นมูลค่า 54,691 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.2%

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีนางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ส่งออกสินค้าทางเรือ ผู้แทนภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมหารือ ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“พาณิชย์”ตรวจตลาดสดดวงแก้วพลาซ่า จ.นนทบุรี เผยราคาผักสดเริ่มปรับตัวลดลง

กรมการค้าภายในตรวจตลาดสดดวงแก้วพลาซ่า จ.นนทบุรี พบผักสดราคาเริ่มปรับตัวลดลง ทั้งถั่วฝักยาว พริกขี้หนูจินดา ผักชี มะนาว หลังเข้าสู่ฤดูฝน ผลผลิตออกมากขึ้น และเป็นไปทิศทางเดียวกันกับราคาผักสดทั่วประเทศ แต่ยังต้องจับตาผักชี ต้นหอม

รัฐบาลตีปี๊บ ประกวด 'ข้าวหอมมะลิไทย' ช่วยยกคุณภาพชีวิตเกษตรกร

รัฐบาลหนุนเกษตรกรและโรงสี จัดประกวดข้าวหอมมะลิไทยปี 2566 เฟ้นหาและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทยคุณภาพชั้นเลิศ พร้อมขยายช่องทางการจำหน่าย

พาณิชย์เผยสงกรานต์ค้าขายคึกคัก ห้างจัดโปรเพียบ ย้ำเกาะติดดูแลความเป็นธรรมทางการค้า

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ