ไทยเตรียมลงนามหนุนเพศแม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียน

อาเซียนส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค รัฐบาลเห็นชอบความร่วมมือเตรียมลงนามในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน

10 ส.ค.2565 – น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ซึ่ง ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ครอบคลุม และยืดหยุ่นในการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ โดยจะมีการรับรองร่างปฏิญญาในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 11 ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาในเดือน พ.ย.นี้

สำหรับร่างปฏิญญาฉบับนี้ มีสาระสำคัญเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาคอาเซียน อาทิ 1.ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรีและเด็กผู้หญิง 2.ส่งเสริมพลังทางเศรษฐกิจของสตรีและการพัฒนาผู้ประกอบการสตรีในอาเซียน โดยการสร้างระบบและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการสร้างศักยภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพของผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาค 3.เน้นย้ำถึงความสำคัญของสตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยประกันสิทธิและการเข้าถึงของสตรีในด้านการศึกษาและฝึกอบรม การเป็นผู้นำ บริการสุขภาพและบริการด้านการเงินอย่างเท่าเทียม และ 4.การสร้างความยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ประกอบการสตรีที่ต้องการความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาค อาทิ 1. กำหนดอุปสรรคเชิงสถาบันและเชิงโครงสร้างที่สตรีต้องเผชิญ โดยเฉพาะสตรีพิการและสตรีที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในการจะเป็นผู้ประกอบการ และการเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจในวงกว้าง

2. เสริมสร้างนโยบายและกรอบกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสตรี เช่น บริการด้านการเงินและแหล่งทุน การเข้าถึงตลาดทั้งสาธารณะและเอกชน รวมถึงตลาดออนไลน์

3. ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่สตรีเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้นำธุรกิจ ช่วยสร้างโอกาสในการจ้างงาน การลงทุนในธุรกิจ หรือการลงทุนในองค์กรที่เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ปรับปรุงพัฒนาชีวิตของสตรี

4. ส่งเสริมมาตรการให้สตรีปรับตัว รับมือ และฟื้นตัวจากวิกฤตโรคโควิด-19 สนับสนุนให้สตรีเริ่มต้นธุรกิจใหม่และหลากหลาย เพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์แบบเพศภาวะ สร้างแผนปฏิบัติการ และการติดตามความก้าวหน้าของธุรกิจที่มีสตรีเป็นเจ้าของและสตรีผู้นำ

6. ส่งเสริมแนวทางที่ตอบสนองทางเพศภาวะ ซึ่งจะครอบคลุมบทบาทของผู้ประกอบการสตรีเพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะสตรีพิการและสตรีที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในการช่วยเหลือทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพทั้งในกิจกรรมฝึกอาชีพ บริการด้านการค้าและการเงิน และการสนับสนุนทางการตลาดและการเปิดโอการฝึกอบรมด้านดิจิทัล

และ 7. ตระหนักและให้คุณค่างานการดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้าง และงานในครัวเรือนของสตรี โดยมีนโยบายการคุ้มครองทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันและความสมดุลของชีวิตการทำงานภายในครัวเรือนและครอบครัว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เริ่มแล้ว! เพิ่มสิทธิบัตรทองให้ผู้สูงอายุ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความห่วงใยสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ รัฐบาลได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

รัฐบาลเตือนอย่าหลงเชื่อ SMS ไปรษณีย์ แจ้งเตือนพัสดุตกค้างอาจเสียท่ามิจฉาชีพ

รองโฆษกรบ.เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ SMS จากไปรษณีย์ไทย แจ้งเตือนพัสดุตกค้าง ระมัดระวังการหลอกโอนเงินจากมิจฉาชีพ

ลอกชัชชาติ! รัฐบาลใช้ Traffy Fondue แก้ปัญหาความเดือนร้อนประชาชน

รัฐบาลขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนท้องถิ่น ใช้แอพ Traffy Fondue ไลน์สร้างสุข เพียงถ่ายรูปปัญหา ระบุตำแหน่ง ระบบจะทำการส่งตรงไปยังหน่วยงานเร่งแก้ทันที

มั่นใจ 'โมโตจีพี' 30 ก.ย.- 2 ต.ค.ช่วยต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ไทย

'อนุทิน' มั่นใจไทยเป็นเจ้าภาพจัดโมโตจีพี 30 ก.ย.-2 ต.ค. ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมสร้างแรงส่งภาคการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมโปรโมตซอฟต์พาวเวอร์ ทั้งมวยไทย-อาหารก่อนเข้าสู่ไฮซีซัน