ปัจจัยบวกหนุนดัชนีเชื่อมั่น SME เดือนกันยายน 2565 เพิ่มขึ้น

25 ต.ค. 2565 – นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) ประจำเดือนก.ย. 2565 เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า พบว่า ค่าดัชนี SMESI อยู่ที่ระดับ 52.9 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 51.2 และเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ซึ่งมีปัจจัยบวกมาจากกำลังซื้อในภาคการค้าและภาคการบริการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เดือนส.ค. จำนวนรวม 18,693,602 คน ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนมาจากการจัดงานอีเว้นท์และงานประเพณีในแต่ละพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ประกอบกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

ทั้งนี้ องค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลให้ค่าดัชนี SMESI เดือนก.ย. เพิ่มขึ้น ได้แก่ องค์ประกอบด้านคำสั่งซื้อและกำไร เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 62.8 และ 54.9 ตามลำดับ จากระดับ 58.2 และ 49.2 ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายภาคธุรกิจ พบว่า ภาคการค้า ภาคการบริการและภาคการเกษตร ปรับตัวเพิ่มขึ้น อยู่ที่ระดับ 54.9 53.7 และ 53.0 ตามลำดับ จากระดับ 51.2 51.9 และ 49.3 ตามลำดับ ผลจากกำลังซื้อขยายตัวต่อเนื่อง จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และภาคใต้ ส่งผลให้ธุรกิจบริเวณใกล้ด่านชายแดนและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญขยายตัวมากขึ้นประกอบกับมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายในประเทศส่งผลให้ความต้องการในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคและการค้าปลีกเพิ่มมากขึ้น

โดยภาคการบริการเพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจร้านอาหาร ร้านนวด สปา โรงแรม ที่พัก อีกทั้งหลายประเทศประกาศเปิดประเทศ ช่วยสนับสนุนกิจการบริการด้านการท่องเที่ยว ทำให้มียอดจองเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น ขณะที่ภาคการก่อสร้างยังขยายตัวต่อเนื่องจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ส่วนภาคการเกษตร มีผลมาจากความต้องการผลผลิตทางการเกษตรสูงเนื่องจากเริ่มช่วงเทศกาลกินเจ ประกอบกับผลผลิตไม่เพียงพอในตลาดทำให้ขายได้ราคาสูงโดยเฉพาะผักกาด ผักชี หอมแดง หอมแขก เป็นต้น ในส่วนภาคการผลิต ชะลอตัวโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจผลิตยารักษาโรคและอัญมณี เนื่องจากผู้บริโภคลดการกักตุนยาและชะลอการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 54.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 53.6 เนื่องจากผู้ประกอบการมีมุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์การฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และคาดการณ์ยอดขายและการใช้บริการจะสูงในช่วงปลายปีเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบกับผู้ประกอบการมีความกังวลด้านต้นทุนของกิจการลดลง และคาดการณ์ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนออกมาต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มั่นใจดันเชียงใหม่สร้างรายได้ท่องเที่ยวปีนี้ทะลุ 2 แสนล้าน!

รองเลขาธิการนายกฯตรวจความพร้อมมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวเชียงใหม่มั่นใจดันรายได้ทะลุเดือนละ 2 หมื่นล้าน ทั้งปีทะลุ 2 แสนล้านบาท

'เศรษฐา' สุดปลื้มสัปดาห์แรกปีมังกรนักท่องเที่ยวทะลุ 6 แสนคน

นายกฯ ยินดีต่างชาติเที่ยวไทยสัปดาห์แรกปี 67 ทะลุ 6 แสนคน นทท.จีนเข้ามาเป็นอันดับ 1 ย้ำเดินหน้ามาตรการวีซ่าฟรีนักท่องเที่ยวต่างชาติ กระตุ้นอุตฯ ท่องเที่ยวไทยปี 67

ทำไมท่องเที่ยวไทยฟื้นน้อย? ‘ปธ.ด้านวิชาการ พปชร.’ มีคำตอบ

ถ้ารัฐบาลเน้นใช้นโยบายการคลังแบบกระตุ้นไปเรื่อยๆ ก็จะนำไปสู่เงินเฟ้อธปท.ก็จะหนีไม่พ้น ต้องใช้ดอกเบี้ยสูง เพื่อถ่วงดุล ทำให้เงินบาทแข็ง

สสว. เผยจัดมาตรการช่วงเอสเอ็มอี ตั้งแต่ช่วงโควิดถึง 82 โครงการ

สสว. เผยผลการประมวลมาตรการส่งเสริม SME ตั้งแต่ช่วงวิกฤติโควิด 19 ถึงปี 2565 พบว่า ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือกว่า 82 มาตรการ/โครงการ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นด้านพัฒนาปัจจัยเอื้อในการดำเนินธุรกิจ ขณะที่ SME มองว่ามาตรการทางการเงินได้รับประโยชน์มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ รองลงมาคือการลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ และการสนับสนุนองค์ความรู้