พลังงาน ลั่นตรึงราคาดีเซล 33.94 บาท/ลิตรต่อ อีก 1 สัปดาห์

พลังงาน ลั่นตรึงราคาดีเซล 33.94 บาท/ลิตรต่อ อีก 1 สัปดาห์ ด้าน ธพ.โชว์ยอดใช้น้ำมัน รอบ 1 เดือนของปี 66 โต 6.2% ดีเซล-เบนซินยังขยายตัวต่อเนื่อง ชูน้ำมันเครื่องบินบูมแบบก้าวกระโดด 102.7% ด้าน

2 มี.ค. 2566 – นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้มีมติตรึงราคาดีเซลนาน 1 สัปดาห์(1-7มีนาคม2566) เนื่องจากเดือนมีนาคม 2566 สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงผันผวนจากปัจจัยสำคัญ อาทิ การเปิดประเทศของจีนส่งผลให้การใช้น้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนเงินสกุลเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้น ขณะที่ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ยังติดลบสูงถึง 104,012 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 57,917 ล้านบาท และบัญชีก๊าซแอลพีจีติดลบ 46,095 ล้านบาท

ด้านนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) เปิดเผยว่าภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนม.ค. 2566 อยู่ที่ 161.49 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.2% โดยการใช้กลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้น 3.1% น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิ่มขึ้น 102.7% น้ำมันเตาเพิ่มขึ้น 7.4% ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ (NGV) เพิ่มขึ้น 9.0% และการใช้กลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น 1.5% ขณะที่ก๊าซหุงต้ม (LPG) มีการใช้ลดลง 3.8% และน้ำมันก๊าดมีการใช้ลดลง 19.2%

 “ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดี ประกอบกับมีการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย และคนไทยมีการเดินทางข้ามจังหวัดมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงต้นปี ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่”นางสาวนันธิกา กล่าว

ทั้งนี้การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเดือนม.ค. 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 31.00 ล้านลิตร/วัน สำหรับการใช้แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 17.70 ล้านลิตร/วัน ขณะที่การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ อี20 แก๊สโซฮอล์ อี85 และเบนซินลดลงมาอยู่ที่ 6.87 ล้านลิตร/วัน 5.64 ล้านลิตร/วัน 0.32 ล้านลิตร/วัน และ 0.47 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ ด้านการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ 78.25 ล้านลิตร/วัน สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 การใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 66.09 ล้านลิตร/วัน และน้ำมันดีเซลพื้นฐานเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 10.84 ล้านลิตร/วัน ขณะที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาและน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ที่ 1.17 ล้านลิตร/วัน และ 0.16 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ

ขณะที่การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 14.16 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 102.7% เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้านการใช้ LPG เฉลี่ยอยู่ที่ 16.55 ล้านกิโลกรัม(กก.)/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.8% เนื่องจากภาคปิโตรเคมีลดลงมาอยู่ที่ 6.35 ล้านกก./วัน ลดลง 15.8% ส่วนการใช้ในภาคขนส่ง ภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยภาคขนส่งอยู่ที่ 2.28 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้น 19.7% ภาคครัวเรือนอยู่ที่ 5.96 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้น 2.6% และภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.97 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้น 0.1% ด้านการใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 3.47 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.0% เป็นผลมาจากการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

นางสาวนันธิกา กล่าวว่าการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนม.ค. เฉลี่ยอยู่ที่ 1,089,016 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.2% เนื่องจากความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้น เป็นการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ที่ 972,880 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้น 5.0% โดยมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ที่ 94,621 ล้านบาท/เดือน เพิ่มขึ้น 15.7% สำหรับการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป (น้ำมันเบนซินพื้นฐาน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน และ LPG) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 116,136 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้น 30.0% คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ารวม 11,326 ล้านบาท/เดือน

ด้านการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป เป็นการส่งออกน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน น้ำมันก๊าด และ LPG โดยปริมาณส่งออกอยู่ที่ 122,825 บาร์เรล/วัน ลดลง 18.6% คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 13,636 ล้านบาท/เดือน ลดลง 6.8%

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองทุนน้ำมันฯ เร่งศึกษาศักยภาพเชื้อเพลิงชีวภาพ ก่อนขยายระยะเวลาจ่ายเงินชดเชยต่อ

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เตรียมรวบรวมข้อมูลทั้งไบโอดีเซลและเอทานอล จากผู้ประกอบการและเกษตรกรในการปรับตัวพัฒนาศักยภาพรองรับภายหลังการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพตามกฎหมายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ซึ่งการขยายระยะเวลาจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพรอบแรกจะสิ้นสุดวันที่ 24 กันยายน 2567

อ่วม! กองทุนน้ำมันติดลบรวม 7.8 หมื่นล้านบาท

สกนช. อัปเดตสถานะกองทุนน้ำมันติดลบรวม 7.8 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดผลงานช่วงปี 66 ใช้กลไกกองทุนประคองราคาดีเซล เบนซิน และก๊าซ LPG ลั่นช่วยบรรเทาค่าครองชีพแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

กองทุนน้ำมันแย้มหากรัฐไม่ลดภาษีต่อ สามารถตรึงราคาดีเซลได้แค่ 1 เดือน

กองทุนน้ำมัน ยันตรึงดีเซลต่อขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐ หากไม่ต่ออายุมาตรการลดภาษี จะมีศักยภาพรักษาราคาไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ได้อีกแค่ 1 เดือน

กองทุนน้ำมันฯ สภาพคล่องดี ยันมีวงเงิน 5 หมื่นล้านบาทพออุ้มราคาดีเซล

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) สรุปผลการดำเนินงานคาดปี 2566 ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีสภาพคล่องดีขึ้น พร้อมบริหารจัดการเงินล็อตใหม่ที่เหลือวงเงิน 5 หมื่นล้านบาทช่วยรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานตรึงราคาดีเซล 30 บาท/ลิตร และก๊าซ LPG ตามมติคณะรัฐมนตรี

ข่าวดีผู้ใช้ดีเซล กบน. ไฟเขียวตรึงราคาน้ำมันที่ 32 บาท/ลิตร

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เห็นชอบให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้อยู่ที่ประมาณ 32 บาทต่อลิตร