ธอส. ประกาศเปิดรับสมัครเอ็มดีคนใหม่

ธอส. ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่ 17 เม.ย. 2566 และยื่นใบสมัครวันที่ 24 เม.ย.- 24 พ.ค. 2566 นี้

17 เม.ย. 2566 – นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ สรรหากรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน 2566 และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2566 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 10 อาคาร 1 โทร 0-2202-2369 และ 0-2202-1728

สำหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร สามารถทำงานให้ธนาคาร ได้เต็มเวลา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำหรับคุณสมบัติเฉพาะต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ทางด้านการเงินการธนาคาร มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่บริหารเงินและสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท โดยจะต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

ทั้งนี้ ผู้สนใจขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ghbank.co.th ได้ตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2566 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นใบสมัครแทนได้ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2566 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 10 อาคาร 1 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองทุนฟื้นฟูฯ เปิดรับสมัครผู้แทนเกษตรกร 2566 เข้ามาทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแก้ปัญหาให้เกษตรกร

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในสัดส่วนของผู้แทนเกษตรกร

รมว.เฮ้ง เผยข่าวดี กรมการจัดหางาน รับสมัครไปทำงานมาเก๊า 111 อัตรา

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครพนักงานทำความสะอาด พนักงานเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ กัปตัน พนักงานต้อนรับฯ จำนวน 111 อัตรา เงินเดือน 49,000 – 75,000

ข่าวดี !! กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยฝึกงานญี่ปุ่น ครบ 3 ปี กำเงินกว่า 2 ล้านกลับบ้าน

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 ครั้งที่ 5

ธอส. โชว์ครึ่งปีแรกปล่อยสินเชื่อใหม่ 111,796 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 ปล่อยสินเชื่อใหม่ทำให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จำนวนถึง 89,030 บัญชี วงเงิน 111,796 ล้านบาท คิดเป็น 47.48% ของเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่ทั้งปี

รอลุ้น 'ธอส.' จ่อชงรัฐบาลอุ้มลูกหนี้ประกันสังคม ม.33 อีกรอบ

“ธอส.” จ่อชงรัฐบาลใหม่ ดึงเงินประกันสังคมช่วยดอกเบี้ย 1.99% อุ้มลูกหนี้บ้านม.33 อีกรอบ หลังกระแสตอบรับดี ปล่อยกู้เกลี้ยง 3 หมื่นล้านบาท แจงยังมีความต้องการค้างท่ออีกเพียบ