'กรมขนส่งทางราง' ลุ้นแจ้งเกิดใบขับขี่รถไฟ-รถไฟฟ้าปลายปี 66

“กรมขนส่งทางราง” เปิดรับฟังความเห็น รอบ 2 ลุยศึกษาออกใบขับขี่รถไฟ-รถไฟฟ้า ผ่านระบบดิจิทัล เล็งชงครม.ชุดใหม่ เคาะร่างพ.ร.บ.ขนส่งทางราง พ.ศ. … เสนอสภาฯ คาดมีผลบังคับใช้ภายในปลายปี66-ต้นปี 67

8 มิ.ย. 2566 – นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการและการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R) ครั้งที่ 2 ว่า การสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการศึกษาของโครงการ รวมทั้งการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล และในส่วนของตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการคัดเลือกนั้น จะนำไปใช้เป็น ไอคอน ของแอพพลิเคชั่นใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล บนมือถือในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

หลังจากนี้ กรมฯ จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการและการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R) ครั้งที่ 3 ภายในปลายเดือนส.ค.2566 เพื่อสรุปโครงการฯอีกครั้ง

นายพิเชฐ กล่าวอีกว่า ในช่วงที่ผ่านมา กรมฯได้เสนอร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. …. ต่อสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปัจจุบันร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวเตรียมเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ใช้ในปัจจุบัน มาตรา 153 ระบุว่า สามารถส่งร่าง พ.ร.บ.ที่รอการพิจารณาค้างไว้ เสนอกลับเข้าไปเพื่อดำเนินการต่อในวาระที่ 2 ได้เลย โดยหลังจากนี้กรมฯ จะดำเนินการเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ เพื่อร้องขอให้นำร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้กลับมาพิจารณาต่ออีกครั้ง ภายใน 60 วัน หรือภายในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566

“กรมฯ คาดว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ภายในปลายปี 2566 หรือต้นปี 2567 ซึ่งกรมฯมั่นใจว่า หากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วจะทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ได้ภายใน 3-5 ปี” นายพิเชฐ กล่าว

นอกจากนี้ โอเปอเรเตอร์ ต้องส่งข้อมูลต่างๆ ให้ ขร. ตรวจสอบเมื่อใบอนุญาตหมดอายุ และต้องต่ออายุใหม่ อาทิ ผลการตรวจตาบอดสี สุขภาพจิต สมรรถนะทางการได้ยิน และผลตรวจสารเสพติด เป็นต้น แต่ ขร. ต้องดำเนินการ เพราะในอนาคต ระบบขนส่งทางรางจะเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้น ทำให้จะมีขบวนรถ เจ้าหน้าที่ และอาจมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการบริการที่ดี และเกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ

นายพิเชฐ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ โครงข่ายทางรถไฟทั่วประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีระยะทางประมาณ 4,044 กิโลเมตร ในส่วนของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร สายสีต่างๆ 11 สายทาง คิดเป็นระยะทางประมาณ 211 กิโลเมตร รวมกันสองระบบประมาณ 4,255 กิโลเมตร ตัวเลขที่กล่าวมานี้ ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น การขนส่งทางรางจึงถือเป็นทางเลือกในการเดินทางแห่งอนาคต และได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางรางหลายโครงการ ในปัจจุบันมีโครงการรถไฟทางคู่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ถึง 4 โครงการ รวมระยะทางกว่า 613 กิโลเมตร โครงการทางคู่เฟสสองอยู่ระหว่างรอเสนอรัฐบาลใหม่ 7 โครงการ ระยะทาง 1,479 กิโลเมตร ยังไม่รวมรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 6 โครงการ และรถไฟความเร็วสูงอีก 2 โครงการ

สำหรับใบอนุญาต แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง ปัจจุบันมีไม่เกิน 10 ราย โดยใบอนุญาตมีอายุเท่ากับอายุสัมปทานที่ผู้ประกอบการได้รับ, 2.ใบอนุญาตสำหรับผู้ประจำหน้าที่ อาทิ พนักงานขับรถไฟ/รถไฟฟ้า/รถไฟความเร็วสูง และพนักงานควบคุมการเดินรถ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่รวมประมาณ 2,000 คน โดยใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี และ 3.ใบอนุญาตสำหรับรถขนส่งทางราง ซึ่งผู้ประกอบการต้องนำข้อมูล อาทิ รถไฟ/รถไฟฟ้า/รถราง มีตู้กี่ตู้ มาจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบันมีประมาณ 10,200 ตู้ โดยใบอนุญาตมีอายุ 8 ปี ทั้งนี้ หาก ขร. พบว่าผู้ประกอบการฯ พนักงานขับรถ และรถขนส่งทางราง ไม่มีใบอนุญาต จะมีบทลงโทษทั้งจำและปรับ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'กรมราง' พร้อมออกใบขับขี่ขนส่งทางราง ห่วงร่างกฎหมายดีเลย์

“กรมราง” ย้ำพร้อมแล้วออกใบขับขี่ขนส่งทางราง พนักงานขับรถ 2,236 ราย ผู้ประกอบการ 8 ราย รถ10,266 คัน ลุ้นกฎหมายร่างผ่านสภา 2 ก.ย.นี้ ชี้หากไม่ทันดีเลย์ไปอีก 1 ปี ได้ใช้บริการปลายปี 67

ขร.เร่งเคาะแผน M-Map2

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เพื่อประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

สายสีเหลืองแห่ใช้พุ่ง 7.2 หมื่นคน เล็งเพิ่มความถี่สัปดาห์หน้า

“กรมราง”ลงพื้นที่ตรวจงานสายสีเหลือง จับมือ รฟม. -EBM -BEM เร่งปรับปรุงการเชื่อมต่อสถานีลาดพร้าว หลังสายสีเหลืองเปิดให้บริการตลอดสายจนยอดพุ่งกว่า 7.2 หมื่นคน เล็งเพิ่มความถี่ในชั่วโมงเร่งด่วนในสัปดาห์หน้า

'กรมราง' เช็กความพร้อมก่อนเปิดสีเหลืองตลอดสาย 19 มิ.ย.นี้

“กรมราง” ลงพื้นที่สแกนความพร้อม ก่อนเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสีเหลืองตลอดสาย 23 สถานี 19 มิ.ย. นี้ จี้ รฟม.-EBM เร่งเก็บงานสถานีที่ยังไม่สมบูรณ์ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ขณะที่ผู้โดยสารทดลองใช้บริการเฉียด 4 แสนคนแล้ว

'สายสีเหลือง' เคาะวันเปิดบริการครบ 23 สถานี วันที่ 19 มิ.ย.

”กรมราง”เผยยอดใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเพิ่ม 2 เท่า จากการขยายเวลาและเส้นทาง รวมถึงผลักดันการยกเว้นค่าแรกเข้าระบบซ้ำซ้อน เพื่อลดค่าครองชีพในการเดินทางของประชาชน ดีเดย์ 19 มิ.ย. นี้ พร้อมเปิดบริการครบ 23 สถานี

กรมรางฯ ฉลุยให้บริการสายสีเหลือง 2 วันพุ่ง 7.5 หมื่นคน

กรมรางฯ เปิดตัวเลขทดลองเดินรถสายสีเหลือง 13 สถานี ภาพรวมเรียบร้อย ประชาชนแห่ใช้ฟรี 2 วัน รวมกว่า 7.5 หมื่นคน ดันผู้โดยสารระบบรางทะลุ1 ล้านคน ขอเวลาสังเกตความพร้อม1 สัปดาห์ก่อนเปิดให้บริการครบ 23 สถานี