สสว.โชว์จีดีพีเอสเอ็มอีไตรมาส 3 ยังโตอานิสงส์โครงการคนละครึ่งเฟส 3

สสว.โชว์ จีดีพีเอสเอ็มอี Q3/64 ยังโต ย้ำสัญญาณดีต่อ หนุนทำมูลค่า 1,356,720 ล้านบาท รับอานิสงส์โครงการคนละครึ่งเฟส 3 และปัจจัยเสริมจากการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น ยันมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีเดินหน้าส่งผลสำเร็จ

20 ธ.ค. 2564 นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์เอสเอ็มอี ไตรมาส 3/2564 (ก.ค.-ก.ย.) พบว่า จีดีพี เอสเอ็มอี ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 2/2564 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ผ่านมา คิดเป็น 0.2% หรือมีมูลค่ารวม 1,356,720 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 34.5% ของจีดีพีรวมของประเทศ และเมื่อพิจารณาจีดีพีตามขนาดวิสาหกิจ พบว่า วิสาหกิจรายย่อย (Micro) มีการขยายตัวสูงสุดคือ 8.0% รองลงมาคือ วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) 2.2% ส่วนวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) หดตัวลง 3.8%

“การฟื้นตัวของเอสเอ็มอีที่เริ่มมาตั้งแต่ไตรมาส 2 และต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 3 นี้ มีผลสำคัญมาจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐคือโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ที่กลับมาดำเนินการอีกครั้งในไตรมาสนี้จนถึงสิ้นปี 2564 นอกจากนี้ยังมาจากความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการโดยเฉพาะในกลุ่มขนาดกลาง และมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคส่งออกที่กลับมาเติบโต รวมถึงมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอี ได้เริ่มส่งผลอย่างต่อเนื่อง”นายวีระพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงตัวเลขเอสเอ็มอีทั่วประเทศ ปัจจุบันมีจำนวน 3,176,055 ราย เป็นกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย (Micro) มากที่สุดคิดเป็น 85.47% รองลงมาคือวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) คิดเป็น 13.18% และวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) คิดเป็น 1.35% โดยเอสเอ็มอียังคงเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศ แต่จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบให้ขีดความสามารถของเอสเอ็มอีลดลง รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยพลิกฟื้นหรือฟื้นฟูรวมทั้งสร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ

โดยมีมาตรการสำคัญที่ สสว. ร่วมกับกรมบัญชีกลาง สนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2563 และเริ่มส่งผลตั้งแต่ต้นปี 2564 เป็นต้นมา โดย สสว. ได้พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.thaismegp.com เพื่อเป็นช่องทางหลักให้ SME ที่ต้องการเข้าถึงตลาดภาครัฐ ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ช่วยให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆ ได้มากขึ้น

ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ขึ้นทะเบียนในระบบรวม 115,200 ราย มีรายการสินค้าและบริการ รวม 898,000 รายการ ที่สำคัญผู้ประกอบที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 551,306 ล้านบาท ขณะเดียวกัน สสว. ได้พัฒนาระบบทะเบียนสมาชิก สสว. เพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ ให้ได้รับข้อมูล องค์ความรู้ สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาจาก สสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ขึ้นทะเบียนในระบบนี้ไม่น้อยกว่า 1,500,000 ราย

อย่างไรก็ตามส่วนการดำเนินโครงการในปี 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้ความช่วยเหลือส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล สสว. ได้ทำการพัฒนาผู้ประกอบการ ด้วยการส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจ การพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย ให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ และพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ โดยมีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนารวมทั้งสิ้น 25,578 ราย สนับสนุนให้เอสเอ็มอีเข้าถึงบริการทั้ง Online และ Offline รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 206,557 ราย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สสว. ผนึก ISMED มอบสิทธิประโยชน์เอสเอ็มอี ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2024

สสว. จับมือ ISMED มอบสิทธิประโยชน์เอสเอ็มอี ผลักดันการขยายช่องทางการตลาด สร้างแต้มต่อผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดสากล ในงานอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย THAIFEX – ANUGA ASIA 2024

สสว. ปลื้มผู้ประกอบการเข้าร่วม แคมเปญ “SUPER SMEs SELECT” กว่า 1,000 ราย เดินหน้าผลักดันสิทธิประโยชน์ ขยายช่องทางการตลาดต่อเนื่อง

นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.

สสว. ประกาศ รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสว.

คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ออกประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสว. ฉบับที่ 1/2567 เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทดแทนตำแหน่งผู้อำนวยการ สสว. ที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ซึ่งครบวาระวันที่

สสว. เดินหน้าผนึกหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ/เอกชน ผลักดันพัฒนาสิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการ

สสว. จัดงานแถลงข่าว “สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ MSME (SME Privilege Club)” เดินหน้าบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง ผลักดันสิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการ เพิ่มผลิตภาพ/ลดต้นทุน ขยายช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ล่าสุด มีหน่วยงานพันธมิตร และภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการแล้ว 36 หน่วยงาน

สสว. จับมือ เทลสกอร์ ผลักดัน “อินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติ้ง” หนุนยอดขายเอสเอ็มอี

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. มีพันธกิจในการบูรณาการ และผลักดันการส่งเสริม MSME