บลจ.ทิสโก้จับจังหวะออก 'ทริกเกอร์หุ้นไทย' ชี้! กำไรบจ.ดี ท่องเที่ยวฟื้น

บลจ.ทิสโก้จับจังหวะออกกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#14 (TEQT5M14) มั่นใจดัชนีหุ้นไทยฟื้นตัวรับ 4 ข่าวดี คือ 1. กำไรบริษัทจดทะเบียนยังเติบโตดี 2. นโยบายรัฐฯ ทั้งดิจิทัลวอลเล็ตชัด และท่องเที่ยวฟื้น 3. ราคาหุ้นค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี และ 4 .อัตราดอกเบี้ยมีโอกาสปรับลดลง เปิด IPO 2-8 พ.ค. 2567  

2 พ.ค. 2567 -นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.ทิสโก้มองว่าในช่วงที่ดัชนีหุ้นไทยที่ปรับตัวลงมาในช่วงนี้เป็นจังหวะเหมาะที่จะเข้าลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างกำไรในระยะสั้น เพราะคาดว่าในช่วง 5-6 เดือนหลังจากนี้ดัชนีหุ้นไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 4 ปัจจัยบวก คือ 1.กำไรบริษัทจดทะเบียนยังเติบโตดี 2. นโยบายรัฐฯ เริ่มชัดเจนเป็นรูปธรรม 3. ราคาหุ้นค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี 4 .ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจากสถิติพบว่าราคาหุ้นไทยมักจะปรับตัวขึ้นหลัง ธปท.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง     

จากปัจจัยบวกข้างต้น บลจ.ทิสโก้มองว่าในช่วงนี้จึงเป็นจังหวะการลงทุนที่ดี จึงจับจังหวะเสนอขายกองทุนทริกเกอร์หุ้นไทย ด้วยการเปิดเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#14 (TEQT5M14) ความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง) ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาท/หน่วยภายในระยะเวลา 5 เดือน เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2567  มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท 

“บลจ.ทิสโก้คาดว่าหลังจากนี้หุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 4 ปัจจัยบวก คือ 1. กำไรบริษัทจดทะเบียนยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกำไรบริษัทจดทะเบียนเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ไตรมาส 4/2566 ที่ผ่านมา 2.นโยบายภาครัฐเริ่มชัดเจน เช่น นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตชัดเจนมากขึ้น นโยบายกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ นโยบายฟรีวีซ่าเริ่มส่งผลให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างประเทศฟื้นตัว และหน่วยการกำกับดูแลตลาดทุนออกมาตรการควบคุม Short Sell มากขึ้น 3. ราคาหุ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยปัจจุบันราคาหุ้นไทยมีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อคาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้น (Forward P/E) อยู่ที่ 14.3 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีที่มีระดับ P/E อยู่ที่ 15.4 เท่า และ 4. ธปท.มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งจากสถิติการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งล่าสุดพบว่ามีโอกาสมากถึง 75% ที่ตลาดหุ้นไทยจะปรับขึ้นหากธปท.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง” นายสาห์รัชกล่าว   

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก การกำหนดเป้าหมาย 10.50 บาทต่อหน่วย ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน หากหน่วยลงทุนมีมูลค่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนสามารถซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยเป้าหมายที่เป็นเหตุให้เลิกโครงการยังคงดำเนินอยู่ต่อไป ซึ่งเป้าหมายเลิกโครงการเป็นเป้าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)   

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง