'PDPC-ธนาคารกรุงไทย' ลุยจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PDPC หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดโครงการ “PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2” การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิด “ป้องกัน-ระวัง-เข้าใจ” สร้างนักกฎหมายในอนาคตที่มีความรู้ความเข้าใจบริบทของกฎหมายดิจิทัล ให้ตระหนักถึงความสำคัญกฎหมายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

20 พ.ค. 2567 -นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า กลุ่มเยาวชนโดยเฉพาะ Gen Z ถือเป็นกลุ่มที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปริมาณที่สูงมาก ทั้งแง่ของเวลาการใช้งานเฉลี่ยหรือการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลที่มีความหลากหลาย รัฐบาลจึงให้ความสำคัญอย่างมากที่เยาวชนไทยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น การปกป้องข้อมูลของตนเอง หรือระวังการละเมิดข้อมูลของผู้อื่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้กำหนดแนวทางและมาตรการทำงานไปยัง PDPC ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนไทย รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อต่อยอดสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานอย่างถูกต้องและครอบคลุมในทุกภาคส่วน

นายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เผยว่า PDPC มีแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นศูนย์กลางส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งนอกเหนือจากพันธกิจให้คำปรึกษาหรือให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว PDPC ยังให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ได้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญและยกระดับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีมาตรฐานสากล

สำหรับในปีนี้ PDPC ได้ร่วมกับ ‘ธนาคารกรุงไทย’ ในการจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับอุดมศึกษา หรือกิจกรรม “PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2” ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ป้องกัน-ระวัง-เข้าใจ’ เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) พร้อมช่วยสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพและแนวคิดในการประยุกต์ใช้กฎหมาย PDPA ในยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ โครงการ PDPA Challenge 2024 ยังเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันปัญหาจากต้นน้ำ โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้มีความตระหนักรู้และมีความเข้าใจในด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเติมเต็มพันธกิจของรัฐบาลในการสร้างกลไกหรือมาตรการเชิงรุก เพื่อสร้างนักกฎหมายในอนาคตที่มีความรู้ความเข้าใจบริบทของกฎหมายดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างความรับรู้ในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่จะประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ให้ตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

โครงการ “PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2” ได้รับการสนับสนุนและผลักดันโดยธนาคารกรุงไทย ที่จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาที่เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและยกระดับความเข้าใจกฎหมาย PDPA ในสังคมขึ้นไปอีกระดับ ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะได้รับโอกาสในการเข้าค่ายอบรมความรู้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยการแข่งขันตอบปัญหาจะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (รวมไปถึงกฎหมายลำดับรอง แนวทาง คู่มือ แนวปฏิบัติ) พร้อมสิทธิร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Case Study จริง จากวิสัยทัศน์ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล โดยจัดแข่งขันในรูปแบบทีม ทีมละ 2 คนต่อมหาวิทยาลัย ชิงเงินรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศ 100,000 บาท

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ดีอี' ตั้งเป้าปิด 1 แสนบัญชีม้าต่อเดือน!

เข้มงวดปราบอาชญากรรมออนไลน์! 'รัดเกล้า' เผยเฟส 2 ดีอี พร้อมพันธมิตร ลุยปิดเว็บพนันสถิติเพิ่ม 82.8% ยอดสะสมปิดซิมต้องสงสัยกว่า 2.3 ล้านเลขหมาย ตั้งเป้าปิดบัญชีม้าต่อ 100,000 บัญชีต่อเดือน

'ตั๊ก บงกช' ขอปกป้องสิทธิ์ตัวเองและลูกด้วยกฎหมาย จากคอมเมนต์หมิ่นประมาท

ไม่นิ่งเฉยอีกต่อไปสำหรับ ตั๊ก-บงกช เบญจรงคกุล ล่าสุดได้โพสต์รูปทนายเจมส์-นิติธร แก้วโต (ซึ่งเป็นตัวแทน) ดำเนินการทางกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ที่ สน. บางซื่อ