กกพ. เปิดไลน์แอด ERCvoice เพิ่มช่องทางร้องเรียนให้ผู้ใช้ไฟ 

สำนักงานคณะกรรมกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้พัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาการให้บริการไฟฟ้า สำหรับประชาชน ผ่าน Line Official หรือ “ไลน์แอด ERCvoice” เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ให้เกิดความสะดวก ความคล่องตัวเพิ่มขึ้น

30 พ.ค. 2567 – โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดการเรื่องร้องเรียนในรูปแบบ Line Official ซึ่งมีรูปแบบการทำงานแบบลักษณะเดียวกับ Traffy Fondue ถือเป็นการยกระดับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนด้วยระบบดิจิทัล ประชาชนผู้ใช้พลังงานสามารถเข้าถึงช่องทางการแจ้งปัญหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มบัญชีทางการ “กกพ. รับแจ้งปัญหา” หรือ ไอดีไลน์ @ERCvoice สำนักงาน กกพ. ได้เชิญหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เข้าร่วมอยู่ใน Line Official นี้แล้ว ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเป็นผู้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยตรง

ก่อนหน้านี้ สำนักงาน กกพ. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เพื่อหาแนวทางการกำกับดูแลและแนวทางความร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการเตรียมความพร้อม เพื่อขับเคลื่อนการใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าว และพร้อมเปิดตัวใช้งานตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอน และวิธีการใช้งานช่องทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของประชาชน ผ่าน Line Official “กกพ. รับแจ้งปัญหา” หรือ ไอดีไลน์ @ERCvoice แนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการของหน่วยงาน ผ่าน Application Fondue Manager หรือ เว็บไซต์ https://citydata.traffy.in.th

เพิ่มเพื่อน