วันนี้ที่รอคอย ‘สนามบินเบตง’ ได้ฤกษ์ทดลองเปิดบริการไฟลท์แรก 29 ม.ค.นี้

กรมท่าอากาศยาน ยืนยันสนามบินเบตงพร้อมเปิดทดลองให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ไฟลต์แรก 29 ม.ค.นี้ นำร่องนกแอร์เที่ยวบิน’ดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง’แจ้งพร้อมให้บริการเที่ยวบินของราชการและเที่ยวบินส่วนบุคคลที่สนใจทำการบินได้แล้ว

29 ม.ค.2565-รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน(ทย.)เปิดเผยว่านายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วประเทศอย่างบูรณาการ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยในวันที่ 29 มกราคม 2565 จะทดลองการเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา

ทั้งนี้จะให้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ใช้อากาศยานแบบ Q-400 ความจุผู้โดยสารจำนวน 86 ที่นั่ง โดยสายการบินนกแอร์ ในเส้นทางดอนเมือง – เบตง – ดอนเมือง เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ และสรุปข้อตกลงสำหรับการเปิดทำการบินแบบประจำ(Schedule Flight) ตามที่ได้ยื่นขออนุญาตทำการบินไว้ 2 เส้นทาง คือ 1.หาดใหญ่-เบตง-หาดใหญ่ และ 2.ดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง

สำหรับท่าอากาศยานเบตงมีความพร้อมในด้านกายภาพ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก โดยทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งท่าอากาศยานเบตงได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตามสำหรับการเปิดเที่ยวบินพาณิชย์แบบประจำ กระทรวงคมนาคม กรมท่าอากาศยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมสรุปข้อมูลภายหลังจากเที่ยวบินทดลองนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายอีกครั้ง ซึ่งการเปิดเที่ยวบินของท่าอากาศยานเบตงจะช่วยแก้ไขปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ไม่สะดวกต่อการเดินทาง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา นายสุทธิพงษ์ คงพูล สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท) ได้มอบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะของท่าอากาศยานเบตง ให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) โดยมีนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดี ทย. เป็นผู้แทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน รับมอบใบรับรอง ฯ

ทั้งนี้หลังจากท่าอากาศยาน เบตงได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ (Public Aerodrome Aerodrome Operating Certificate: PAOC) จาก กพท.ทำให้ท่าอากาศยานแห่งนี้สามารถให้บริการแบบสาธารณะได้ตามกฎหมายตั้งแต่นี้เป็นต้นไปใบรับรองฯ นี้ เป็นเอกสารที่ยืนยันได้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยและความพร้อมของท่าอากาศยานเบตง และยังถือเป็นท่าอากาศยานแห่งแรกที่ได้รับมอบใบรับรองนี้ภายหลังการจัดตั้ง กพท.ซึ่งเป็นการพิจารณาด้วยกระบวนการใหม่ตามมาตรฐานสากล

สำหรับท่าอากาศยานเบตงจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเบตง ซึ่งจะให้บริการสาธารณะแก่อากาศยานภายในประเทศ ในช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมีความยาวทางวิ่ง 1800 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินที่ขนาดสูงสุด คือ ATR-72 และเครื่องบิน Q-400 ที่มีความจุผู้โดยสารประมาณ 80 ที่นั่ง

อย่างไรก็ตาม แม้ท่าอากาศยานเบตงจะยังไม่ได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ แต่สามารถให้บริการเที่ยวบินของราชการและเที่ยวบินส่วนบุคคลที่สนใจทำการบินได้แล้ว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อากาศร้อน ภัยแล้ง พริกขี้หนูสวนออกผลผลิตน้อย ราคาพุ่งกก.ละ 400-500 บาท

ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ผลพวงจากภาวะภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะพริกขี้หนูสวน มีราคาปรับตัวสูงขึ้น

คึกคัก! ชาวเบตงแห่ประมูลทรัพย์สินหลุดจำนำ เน้นทองรูปพรรณ

ที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตง หรือโรงรับจำนำ อ.เบตง จ.ยะลาในวันนี้มีการนำของหลุดจำนำหลายรายการเพื่อนำมาประมูลในราคากลาง โดยมีประชาชนในพื้นที่และจากพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก

ตรวจเข้ม! แรงงานไทยแห่กลับจากมาเลย์ ฉลองวันฮารีรายอ

ชาวไทยมุสลิมที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งได้เดินทางข้ามแดนไปขายแรงงานตามเมืองต่างๆ ของมาเลเซีย ได้ทยอยเดินทางกลับบ้าน