'ตรีนุช'โชว์หลักฐานขับเคลิ่อนปฎิรูปอบรมครู-สอนแบบActive learning นร.กว่า2แสน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ ศธ.ถอดบทเรียนการศึกษา และการปฏิรูปการศึกษาล่าช้า ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฯ ได้เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาครูและนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร Active Learning เพื่อที่จะพัฒนาเด็กของเราให้ทันกับโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งขณะนี้ ศธ.ได้พัฒนาครูเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning แล้วกว่า 2 แสนคน แต่ตนก็ได้มีการย้ำให้มีการอบรมครูทำให้มากขึ้น อีกทั้งเรายังมีโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ด้วย ซึ่งตนจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนำมาเป็นต้นแบบ รวมถึงเรื่องการประเมินครูรูปแบบใหม่ด้วย อย่างไรก็ตาม เรื่องการปฏิรูปการศึกษาถือเป็นเรื่องที่อยู่ในแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยงานในสังกัดของ ศธ.

ผู้สือข่าวรายงานว่า Active Learning คือเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียน ประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นาไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้ง Active Learning ยังมีการกำหนดไว้ในแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2574 ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการให้สอดคล้อง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง