ปิดตำนาน 82 ปี 'รร.อำนวยศิลป์ธนบุรี' แจ้งเลิกกิจการ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2564

ทนพิษโควิดไม่ไหว ประสบปัญหาสภาพคล่อง 'รร.อำนวยศิลป์ธนบุรี' แจ้งเลิกกิจการ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2564

20 ต.ค.2564 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผานมา โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี ได้ออกหนังสือประกาศสำคัญ แจ้งนักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี เรื่อง การปิดสถานศึกษา/เลิกกิจการโรงเรียน ณ สิ้นปีการศึกษา 2564 ระบุใจความตอนหนึ่งว่า โรงเรียนมีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอํานวยศิลป์ธนบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาและมีมติที่จะปิดสถานศึกษา ณ สิ้นปีการศึกษา 2564 เนื่องจากโรงเรียนประสบการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง และยิ่งมาประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งยาวนานกว่าที่คาดคิด โรงเรียนจึงยิ่งประสบปัญหาสภาพคล่อง ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากมูลนิธิอํานวยศิลป์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ตาม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนโรงเรียนตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนจึงพิจารณาคืนเงินค่าแรกเข้าที่จ่ายให้โรงเรียนและเงินบริจาคที่มอบให้แก่มูลนิธิอํานวยศิลป์ จิตร- เอิบ ทั้งสุบุตร ให้ตามที่ได้จ่ายจริง โดยจะทําการคิดเป็นส่วนลดของค่าเทอมของภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 นี้ เว้นแต่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ฝ่ายบัญชีจะทําหนังสือแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ปกครองแต่ละ ท่านเป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ โรงเรียนได้ทําการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้พิจารณา โรงเรียนพร้อมให้ความช่วยเหลือในการประสานงานกับโรงเรียนที่ผู้ปกครองสนใจ หรือหาข้อมูลของโรงเรียนอื่นเพิ่มเติมและในส่วนของหนังสือที่ประกาศถึงศิษย์เก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี ลงท้ายว่า หากท่านใดประสงค์ขอเอกสารจากทางโรงเรียน ขอให้ติดต่อได้ที่ฝ่ายธุรการ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยติดโควิดใหม่รอบสัปดาห์ 537 ราย ดับเพิ่ม 5 คน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายสัปดาห์ว่า ระหว่างวันที่ 4 - 10 ก.พ. 2567 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) 537 ราย

VRANDA เตรียมยุติกิจการร้านขนมหวานแบรนด์ GRAM - PABLO หลังขาดทุนหนัก

VRANDA เตรียมยุติกิจการร้านขนมหวานแบรนด์ “GRAM Pancakes และ PABLO Cheese tart” หลังปัจจัยลบฉุดปี 2566 ขาดทุน 24 ล้านบาท ลุยเพิ่มพอร์ต “โรงแรม” รับท่องเที่ยวฟื้น