เสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 33.4°C/26.9°C

สิ่งแวดล้อม

ปฏิรูประบบจัดการขยะ กทม. ท้าทายความเป็น' Great Governor'

แต่ขยะที่แม้จะอยู่ในถัง หรือนำไปที่ ที่ทิ้งขยะแล้ว ยังมีเบื้องหลังที่จะทำให้เมืองหลวงและประเทศไทย ดูเป็นประเทศที่พัฒนาน่าชื่นชมได้ยิ่งขึ้นอีก ก็คือ “การจัดการแยกขยะ “ขยะที่แยกได้ มีข้อดีคือ การลดปริมาณขยะ นำกลับไปใช้ใหม่ หรือที่เรียกว่ารีไซเคิล และนำมาใช้ซ้ำ ฯลฯลดงลประมาณ ในการบริหารจัดการขยะ ที่ทั้งกระบวนการจัดการต้องใช้งบฯแตะ เกือบหมื่นล้าน ในแต่ละปี(เฉพาะกทม.)

ปรับค่ามาตรฐานฝุ่นพิษ เล็งบังคับใช้ ก.ย.นี้

10 พ.ค.2565 – ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กล่าวว่า มลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 เป็นปัญหามากว่า 10 ปี ทำให้ ครม. มีนโยบายให้การแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ ปี 2562-2567

‘อุทยานเบญจสิริ’สวนสาธารณะต้นแบบ Zero Waste

ภาพที่ไม่น่ามองทั้งขยะที่ล้นออกมาจากถัง ขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ได้คัดแยก การใช้ถุงพลาสติกอย่างพร่ำเพรื่อ เป็นภาพที่เห็นจนชินตาในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ จากข้อมูลกรุงเทพมหานคร ปี 2564 ขยะที่เกิดขึ้นใน กทม.มีปริมาณ  8,675 ตันต่อวัน​ มีค่าใช้จ่ายในการกำจัด 7,127 ล้านบาท จัดเก็บค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะได้เพีย​ง​ 512 ล้าน ขณะที่แนวโน้มปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้น

หยุดซื้อ’ทองแดงเผา’ตัดวงจรมลพิษ’ขยะอิเล็กทรอนิกส์’

จากปัญหาการลักลอบเผาและจัดการเศษซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกต้องในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน