มหาดไทยจับมือ กกต.ลงนามเอ็มโอยูส่งเสริมพลเมืองคุณภาพประชาธิปไตย

'กกต.-มท.' จับมือร่วมให้ความรู้ประชาธิปไตย ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท.พัฒนาพลเมืองคุณภาพ

16 มิ.ย.2565 - ที่กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)และกระทรวงมหาดไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. เป็นผู้ลงนาม ทั้งนี้เพื่อความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลไกของทั้งสองหน่วยงานคือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และเครือข่ายภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทย อันประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับและคณะทำงานสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ กรมการพัฒนาชุมชน เครือข่ายกรรมการหมู่บ้าน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญและเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้การบูรณาการความร่วมมือดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการสนับสนุนในเชิงนโยบายร่วมกันในการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อโปรดพิจารณากำหนด “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ให้กับเครือข่ายภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทย เป็นวาระแห่งชาติ กำหนดเป็นนโยบายต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ

โดยนายอิทธิพรกล่าวว่า สำนักงานกกต. ตระหนักดีว่าเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย อันได้แก่ เครือข่ายสตรี คณะกรรมการหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครือข่ายที่มีส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจในระดับพื้นที่ ชุมชนร่วมกับศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล หรือ ศส.ปชต. ของ กกต.อีกด้วย ทั้งนี้เชื่อว่าทุกคนต้องการเห็นบ้านเมืองพัฒนาก้าวไปข้างหน้าด้วยระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง เพราะประชาธิปไตยที่เข้มแข็งจะส่งผลให้ประชาชนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการพัฒนาประชาชนให้เป็นพลเมืองคุณภาพ ก็จะต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยบันทึกข้อตกลงที่เกิดขึ้นนี้ กกต.และสำนักงานกกต. พร้อมให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งบุคลากรและทรัพยากรที่มีเพื่อความสำเร็จร่วมกัน

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้เป็นการเน้นย้ำความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักงาน กกต. ในการสร้างเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนและเลือกตั้งความเป็นพลเมืองคุณภาพ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันจะทำให้พลเมืองไทยมีวัฒนธรรมการเมืองที่ดี ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติเพื่อนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงและก้าวหน้าต่อไป.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ธนกร' ขอบคุณ 'มท.1' สั่งล้างบางมาเฟียต่างชาติในภูเก็ต

'ธนกร' ขอบคุณ 'อนุทิน' สั่งกวาดล้างมาเฟียต่างชาติในภูเก็ต ฝาก มท.-ตร. เร่งสแกนพื้นที่ ตัดวงจรฟอกเงิน มั่นใจช่วยผู้ประกอบการไทยทำธุรกิจดีขึ้น หนุนท่องเที่ยวภาคใต้โตตามเป้า

"มนัญญา" เผย เตรียมปรับโฉมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพันล้านให้เข้าถึงรายบุคคลสร้างอาชีพ เสริมแกร่งเศรษฐกิจชุมชนฐานรากทุกมิติ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชาดา ไทยเศรษฐ์)  กล่าวในการเปิดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค ที่จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นประชุมตัวแทนกองทุนฯ 14

“อนุทิน” ปลุก "ชาวระนอง" หนุนโครงการแลนด์บริดจ์ มั่นใจ บูมเศรษฐกิจ ไม่กระเทือนท่องเที่ยว

29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงเรียนชาติเฉลิม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

มท.1 สั่งผู้ว่าฯ คุมเข้มต้นตอฝุ่น PM2.5 'ปภ.' ร่อนหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติ

'อนุทิน' กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ลงพื้นที่สอดส่อง พร้อมสั่งเข้มกิจกรรมต้นตอฝุ่น PM2.5 ปภ. ร่อนหนังสือด่วนวางหลักปฏิบัติให้ทุกจังหวัด