ชัดเจน! นักวิชาการ ชำแหละ 'มหาแพรรี่' สะท้อนผลผลิตการศึกษาสงฆ์ 'ไม่ตรงปก'

ดร. มงคล นาฏกระสูตร นักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า #มหาแพรี่ : #สะท้อนศึกษาสงฆ์ไม่ตรงปก "บวชมาตั้ง 18 พรรษา ได้เป็นเปรียญ 9 ประโยคและนาคหลวง " ประโยคคำพูดพวกนี้กำลังดังพอๆกับอดีตพระมหาไพรวัลย์ ที่กำลังโด่งดังด้วยการยอมรับเพศสภาพตนเองอย่างเปิดเผยว่า เป็น"แพรี่"สาวประเภทสองที่มาจากพระจบการศึกษาสูงสุดจากสงฆ์ ท่ามกลางความสงสัยของผลผลิตการศึกษาสงฆ์ว่าตรงปกตามที่มุ่งหมายไว้หรือไม่

#การศึกษาสงฆ์เขาเรียนอะไร...? การบวชพระในประเทศไทยนานๆ ต้องเรียนหนังสือพระ 2 แบบคือ

1. #นักธรรม เป็นการเรียนสาระวิชาหลักคือพุทธประวัติ ธรรมะ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระ มี 3 ระดับคือ นักธรรมตรี-โท-เอก

2. #ศึกษาภาษาบาลี : เป็นการศึกษาภาษามคธ อันเป็นภาษาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า เนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นแค่หลักภาษาและความจำ มี 9 ลำดับ เรียกว่า"เปรียญ" หรือ"ปธ." ถ้าสอบได้ตั้งแต่เปรียญ 3 ขึ้นไปจะเรียกว่า"มหา" ปธ.9 ถือว่าสูงสุด

#นักธรรมและบาลี ::#หลักสูตรที่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน

ทั้งนักธรรมและภาษาบาลีที่พระเณรเรียน ไม่มีเป้าหลายของหลักสูตรที่ชัดเจนว่าจะผลิตพระเณรออกมาในลักษณะใด จบแล้วจะให้ทำงานอะไรอย่างไร บุคลิกภาพของพระเณรตามพุทธประสงค์ควรเป็นอย่างไร โดยเฉพาะเรียนบาลี ตำราส่วนใหญ่เป็นอรรถกถาและฎีกาหรือบางคัมภีร์ ไม่ได้เรียนพระบาลีจากพระไตรปิฎกโดยตรง การประเมินที่เก่ามาก เรียนยากและใช้เวลาเรียนมากคนจบน้อย ออกกลางคันมากกว่าครึ่ง ไม่ปรับหลักสูตรมากว่าร้อยปี จำนวนผู้เรียนลดลงมาก

ทั้งการเรียนการสอนจัดกันเองตามอัธยาศัย คณะสงฆ์แค่จัดสอบให้ปีละ 1 ครั้ง ไม่มีภาคปฏิบัติ ไม่มีการวิจัยค้นคว้าเชิงวิชาการที่ตรงกับหลักไตรสิกขา
#มหาแพรี่ : #สะท้อนผลผลิตการศึกษา

จากการศึกษาสงฆ์ดังกล่าวจะพบเป็นส่วนใหญ่ว่าพระสงฆ์ที่จบการศึกษาชั้นสูงจากคณะสงฆ์ จะมีลักษณะอนุรักษ์นิยมสูง ไม่นิยมปรับตัวและบางรูปอาจมีทิฐิมานะถือตัวมาก ไม่ต้องพูดถึงความใฝ่รู้ จิตใจกว้างขวาง การมีวิสัยทัศน์ และทัศนคติต่อโลกและสังคมที่เปลี่ยนไป

มหาแพรี่จบสูงสุดในคณะสงฆ์ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตของสงฆ์แบบนี้เช่นกัน โดยไม่รวมความชอบส่วนบุคคลที่เธอเป็น แพรี่จะมีมานะถือตนสูง ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเท่าที่ควรจะเป็น การศึกษาสงฆ์ที่ประกอบด้วยสาระแห่งไตรสิกขาที่เรียนเพื่อลดละไฟภายใน จึงไม่ปรากฎในตัวเท่าที่ผู้จบการศึกษาสูงสุดควรจะมีและตามปกที่คนอยากเห็น

#แพรี่เคส : #ได้เวลาปฏิรูปการศึกษาสงฆ์
การสอนและเรียนโดยไม่มีเป้าหมายจะผลิตผู้เรียนไปในทิศทางใด ผู้เรียนจบมาแล้วจะมีบุคลิกภาพ

อย่างไร จะมีงานที่ทำอะไรบ้าง เป็นการเสียเวลาและสิ้นเปลืองทรัพยากรที่ทำโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่?
กรณีศึกษามหาแพรี่ ถ้าช่วยกันมองเพื่อรักษาพระศาสนา จะได้ประโยชน์มหาศาล โดยการนำเรื่องนี้มาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทั้งระบบให้มีทิศทาง มีวิธีการเรียนการสอน มีงบประมาณที่สมควร เพราะถ้าปล่อยเป็นเช่นนี้ต่อไป เราไม่สามารถจะมุ่งหวังพระเณรในอนาคตอย่างตามมีตามเกิด โดยแต่ละรูปแต่ละองค์จะออกมารักษาหรือทำลายศรัทธาประชาชนอีกมากมายขนาดไหน

การศึกษาจึงเป็นต้นเหตุของความเจริญและความเสื่อมของสังคม มาช่วยกันปฏิรูปการศึกษาสงฆ์ด้วยเถิด...จะเป็นบุญใหญ่ของประเทศ... เพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่คู่ชาติไทยต่อไป

จิรํ ติฏฺฐตุ พุทฺธสาสนํ
ขอให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นตลอดไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตือนสติ ! นักวิชาการ ชี้ ดึง 'กัญชา' กลับเป็นยาเสพติด กระทบผู้ประกอบการ-ผู้ป่วย

รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ม.บูรพา ให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องข้อถกเถียงกรณีกา

โชว์ภาวะผู้นำ ! นักวิชาการ ชื่นชม 'อนุทิน' ขู่ถอนวีซ่าต่างชาติ พฤติกรรมมาเฟีย

ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต ให้ความเห็นเรื่องการเกิดขึ้นของมาเฟียต่างชาติ โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ต

‘ก้าวไกล’ หูผึ่ง! นักกฎหมาย ชี้มีลุ้นไม่โดนยุบพรรค เหตุรูปคดีแตกต่าง

การร้องเพื่อให้ยุบพรรค ที่เป็นมาตราการซึ่งถูกกำหนดอยู่ในพรป.พรรคการเมืองฯ มาตรา 92 (1) ที่มีการเขียนถ้อยคำในมาตราดังกล่าว คล้ายๆ กับมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญ แต่ว่าไม่ได้มีการอ้างอิงโดยตรงว่า หากเกิดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามมาตรา 49 แล้ว

'นิพิฏฐ์' ตอกพวกหิวแสง! 112 แก้ได้ แต่ไม่ใช่ล้มล้างแบบก้าวไกล

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า มาตรา 112 แก้ได้ มิใช่แก้ไม่ได้ แต่เพราะแก้หลายมาตรา จนเป็นการล้มล้างการปกครอง