'บิ๊กป๊อก' สั่งทุกจังหวัด พร้อมดูแลความปลอดภัย 'วันลอยกระทง'

28 ต.ค. 2565 – พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นี้ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันลอยกระทง ตามประเพณีไทย หลายพื้นที่ของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จะจัดให้มีสถานที่สำหรับให้พี่น้องประชาชนได้ลอยกระทงตามประเพณี ตามช่วงระยะเวลาแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และพี่น้องประชาชนนิยมเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อร่วมกันลอยกระทงกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในช่วงเทศกาลดังกล่าว ประชาชนนิยมการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ การปล่อยโคมลอย และมักจะเกิดอัคคีภัยอยู่เป็นประจำ รวมถึงอุบัติเหตุจากการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก

พลเอกอนุพงษ์ กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยอันเกิดจาก พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง และอุบัติเหตุจากการสัญจรที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กำชับนายทะเบียนท้องที่เข้มงวด กวดขัน การออกใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้า หรือขายดอกไม้ไฟ รวมทั้งตรวจสอบสถานที่เก็บ ทำ หรือขายดอกไม้ไฟที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ตรวจตราตรวจสอบอาคารสถานที่ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ง่าย และบำรุงซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรง รวมทั้งเตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ที่จะจัดงานวันลอยกระทง เตรียมการป้องกันและระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติภัย โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัยทั้งทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมประจำบริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทง เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุ และให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเคร่งครัด สำหรับจังหวัดพื้นที่ภาคใต้มีโอกาสเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและวาตภัย จึงให้เข้มงวดในการดูแลสิ่งปลูกสร้างบริเวณที่จัดงานให้มีความมั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้ กำชับให้กำหนดมาตรการความปลอดภัยจากการปล่อยโคมลอย พลุ ตะไล โคมควัน หรือวัตถุอื่นๆ ในช่วงวันลอยกระทง ทั้งกำหนดแนวทางการขออนุญาต ช่วงเวลา ขอบเขตพื้นที่สำหรับปล่อยโคมลอย ข้อห้าม และบทลงโทษตามกฎหมาย โดยต้องสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัยที่เกิดจากการปล่อยโคมลอย ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

“ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ จัดชุดปฏิบัติการ โดยบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เฝ้าระวังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และอุบัติภัยอื่น โดยเฉพาะอุบัติภัยทางน้ำ พร้อมจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามมาตรการที่กำหนด และรักษาความสงบเรียบร้อย เฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่น ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณโป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร สถานที่ริมน้ำสำหรับประชาชนใช้ลอยกระทง และเส้นทางคมนาคมทางน้ำ ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย รวมทั้งความปลอดภัยของเรือโดยสาร สำหรับพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่อง ต้องแจ้งเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนด และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงมาตรการความปลอดภัย การร่วมแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติตามแบบวัฒนธรรมอันดีงามแห่งท้องถิ่นและร่วมกันลอยกระทงตามประเพณีไทย พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งน้ำ เพื่อช่วยลดปัญหาขยะ และการเกิดปัญหาจากสิ่งกีดขวางทางน้ำ” รมว.มหาดไทย ระบุ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘อนุทิน’ ลั่นพร้อมหนุน ‘ผู้ว่าฯกทม.’ ขับเคลื่อนงานไปพร้อมกัน

มท.1 ตรวจเยี่ยมกรุงเทพมหานคร ย้ำ ทุกการขับเคลื่อนนโยบายจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนพร้อมสนับสนุนบทบาทผู้ว่าฯ และข้าราชการ กทม. ขับเคลื่อนงานไปพร้อมกัน

‘อนุทิน’ ปลื้มปิดงาน OTOP Midyear 2023 ยอดจำหน่าย 447 ล้าน

มท.1 สุดปลื้ม ปิดงาน OTOP Midyear 2023 รวม 9 วัน สร้างรายได้ผู้ประกอบการ 447 ล้านบาท ทะลุเป้าที่กำหนด มีผู้เที่ยวชมงาน 1.6 แสนคน ขอบคุณประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยอุดหนุนผลิตภัณฑ์มาตรฐานฝีมือคนไทย

28 จังหวัดน้ำท่วม สถานการณ์ดีขึ้น 'มท.1' เข้ม ผู้ว่าฯ ดูแลปชช.เต็มที่

“อนุทิน” ระบุสถานการณ์น้ำท่วม เป็นไปในทางดีขึ้น ย้ำ ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ เปิดช่องพื้นที่หนักใช้อำนาจประกาศพื้นที่ประสบภัยฯ

'มท.หนู' บี้ผู้ว่าฯ ตั้ง กก.สอบ สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ 'นายกเล็กบางแก้ว'

'อนุทิน' สั่งผู้ว่าฯ สมุทรปราการ เร่งตั้ง กก.สอบ 'นายกเทศมนตรีบางแก้ว' เรียกเงินใต้โต๊ะ พร้อมให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอน ฮึ่มผิดจริงลงโทษเด็ดขาด

อีกแล้วครับทั่น! นายกฯ บอกยังไม่คุยเรื่องหลักเกณฑ์เคพีไอต้องหารือฝ่ายความมั่นคงก่อน

นายกฯ เผยยังไม่คุยหลักเกณฑ์เคพีไอผู้ว่าฯ ผู้การจังหวัด กอรมน.ปราบมาเฟีย บอกขอคุยกับในฝ่ายความมั่นคงก่อน ย้ำสบายใจได้เป็นเรื่องสำคัญ

'มท.1' ดับเครื่องชนผู้มีอิทธิพล ตั้ง 'ชาดา' ปราบตรงจุด

“อนุทิน”  ลั่นผู้มีอิทธิพล  ต่อจากนี้จะลุแก่อำนาจไม่ได้อีก  ระบุไม่ได้ขี่ม้าควบเป็นคาวบอยไปยิง แต่รู้ว่าต้องจัดการอย่างไร ชี้ตั้ง "ชาดา" ปราบตรงจุด มีใจกล้าชน ขออย่าด้อยค่า