อดีตรองเลขาฯป.ป.ช. ส่งทนายยื่นฟ้อง ประธานป.ป.ช.กับพวก ขอศาลปกครองเพิกถอนมติไล่ออก

15 พ.ย.2565-ที่ศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ นายอาทร ดำคง ทนายความผู้รับมอบอำนาจนายประหยัด พวงจำปา อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นฟ้องประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และ กรรมการป.ป.ช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-2 ขอให้ ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของประธานป.ป.ช. เมื่อวันที่ 26 ส.ค.65 ที่มีคำสั่งลงโทษไล่นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการ ป.ป.ช. ออกจากราชการ

นายอาทร กล่าวว่า ต​ามมติการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช ที่มีมติว่านายประหยัด ร่ำรวยผิดปกติ โดยคำสั่งลงโทษไล่ออกเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายประการ เช่น 1.ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งขึ้น ไม่ปรากฏว่านายประหยัด มีการกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการอันจะเป็น ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด โดยทรัพย์สินที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้ มูลว่าร่ำรวยผิดปกติเป็นทรัพย์สินของคู่สมรสซึ่งสามารถแสดงหรือพิสูจน์ถึงการได้มาซึ่ง ทรัพย์สินได้อย่างครบถ้วน โดยรายการทรัพย์สินต่าง ๆ มีทั้งในส่วนที่ถือครองแทน บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือในทางธุรกิจ หรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจใน ครอบครัวกงสี และเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนที่นายประหยัดจะเข้ารับ ตำแหน่งรองเลขาธิการ ป.ป.ช. 2.นายประหยัด ไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และตำแหน่งรองเลขาธิการ ที่ ได้รับการแต่งตั้งก็ไม่สามารถเอื้อประโยชน์ที่จะใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริต หรือ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีการชี้มูลแต่อย่างใด

3.กรรมการ ป.ป.ช. บางราย มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา มีอคติ มีความไม่เป็นกลาง และแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อกลั่นแกล้ง 4.มติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ลงมติชี้มูล มีคะแนนเสียงเท่ากัน 4 ต่อ 4 แต่ปรากฏว่ามีการชี้มูลไปในทางที่เป็นผลร้ายแก่นายประหยัดโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย

นายอาทร กล่าวอีกว่า การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลางในครั้งนี้ เพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีของข้าราชการมิให้ ถูกกลั่นแกล้ง และต้องการสร้างบรรทัดฐานในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หาก ติดตามข่าวสารจะพบว่ามีหลายคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติไม่ชี้มูลความผิดโดยยังเป็นที่ เคลือบแคลงสงสัยของประชาชน หรือหลายคดีที่เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล แต่เมื่อมีการ ฟ้องร้องต่อศาลปรากฏว่าศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง ส่วนเรื่องที่ยื่นฟ้องในวันนี้ยังไม่ได้มีเรื่องคำขอคุ้มครองชั่วคราว ส่วนที่จะยื่นขอหรือไม่อาจต้องพิจารณาอีกทีแต่วันนี้เป็นการยื่นฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งก่อน.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอาแล้ว! ศาลปกครองกลาง สั่งไต่สวนฉุกเฉินปมประมูลวงโคจรดาวเทียมมิชอบ

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้นำความไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ฟ้องคณะกรรมการ กสทช.เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1 คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

'ศรีสุวรรณ' ลุยศาลปกครอง ฟ้อง กสทช.เพิกถอนประมูลวงโคจรดาวเทียม ให้เป็นโมฆะ

'ศรีสุวรรณ 'ลุยศาลปกครองฟ้อง กสทช.เพิกถอนประมูลวงโคจรดาวเทียม ชี้นำวงโคจรดาวเทียมของชาติมาจัดประมูลและให้สิทธิแก่เอกชนเป็นผู้ดำเนินการ ทำให้ประเทศชาติมีความเสี่ยงทางด้านความมั่นคง ขัดรธน. ม.60 ประกอบ ม.56 วรรคสอง

ความผิดสำเร็จแล้ว! 'หมอวรงค์' จ่อฟ้อง 2 ศาล ฟัน 'กสทช.'

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) เปิดการประมูลสิทธิ

ศาลปกครอง รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือก ตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น รายละเอียด

อดีตรองเลขาฯป.ป.ช. มอบทนายไล่บี้คำร้องสอบ 'สุภา' ปฏิบัติหน้าที่มิชอบไม่คืบ

'ประหยัด'อดีตรองเลขาฯป.ป.ช. มอบทนายไล่บี้คำร้องสอบ 'สุภา' ปฏิบัติหน้าที่มิชอบไม่คืบ ซัด มติไล่ออกราชการ กรรมการบางคนมีอคติ