อดีตรองเลขาฯป.ป.ช. ส่งทนายยื่นฟ้อง ประธานป.ป.ช.กับพวก ขอศาลปกครองเพิกถอนมติไล่ออก

15 พ.ย.2565-ที่ศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ นายอาทร ดำคง ทนายความผู้รับมอบอำนาจนายประหยัด พวงจำปา อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นฟ้องประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และ กรรมการป.ป.ช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-2 ขอให้ ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของประธานป.ป.ช. เมื่อวันที่ 26 ส.ค.65 ที่มีคำสั่งลงโทษไล่นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการ ป.ป.ช. ออกจากราชการ

นายอาทร กล่าวว่า ต​ามมติการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช ที่มีมติว่านายประหยัด ร่ำรวยผิดปกติ โดยคำสั่งลงโทษไล่ออกเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายประการ เช่น 1.ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งขึ้น ไม่ปรากฏว่านายประหยัด มีการกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการอันจะเป็น ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด โดยทรัพย์สินที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้ มูลว่าร่ำรวยผิดปกติเป็นทรัพย์สินของคู่สมรสซึ่งสามารถแสดงหรือพิสูจน์ถึงการได้มาซึ่ง ทรัพย์สินได้อย่างครบถ้วน โดยรายการทรัพย์สินต่าง ๆ มีทั้งในส่วนที่ถือครองแทน บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือในทางธุรกิจ หรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจใน ครอบครัวกงสี และเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนที่นายประหยัดจะเข้ารับ ตำแหน่งรองเลขาธิการ ป.ป.ช. 2.นายประหยัด ไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และตำแหน่งรองเลขาธิการ ที่ ได้รับการแต่งตั้งก็ไม่สามารถเอื้อประโยชน์ที่จะใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริต หรือ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีการชี้มูลแต่อย่างใด

3.กรรมการ ป.ป.ช. บางราย มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา มีอคติ มีความไม่เป็นกลาง และแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อกลั่นแกล้ง 4.มติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ลงมติชี้มูล มีคะแนนเสียงเท่ากัน 4 ต่อ 4 แต่ปรากฏว่ามีการชี้มูลไปในทางที่เป็นผลร้ายแก่นายประหยัดโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย

นายอาทร กล่าวอีกว่า การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลางในครั้งนี้ เพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีของข้าราชการมิให้ ถูกกลั่นแกล้ง และต้องการสร้างบรรทัดฐานในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หาก ติดตามข่าวสารจะพบว่ามีหลายคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติไม่ชี้มูลความผิดโดยยังเป็นที่ เคลือบแคลงสงสัยของประชาชน หรือหลายคดีที่เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล แต่เมื่อมีการ ฟ้องร้องต่อศาลปรากฏว่าศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง ส่วนเรื่องที่ยื่นฟ้องในวันนี้ยังไม่ได้มีเรื่องคำขอคุ้มครองชั่วคราว ส่วนที่จะยื่นขอหรือไม่อาจต้องพิจารณาอีกทีแต่วันนี้เป็นการยื่นฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งก่อน.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ธนาธร' ชู 3 ข้อเรียกร้อง กกต. หลังศาลปกครองเพิกถอนระเบียบแนะนำตัวผู้สมัคร สว.

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แถลงถึงกรณีการรับสมัคร สว. ว่า จากการการรับสมัคร สว. ที่จบลงไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องตามต่ออีก คือ เรื่องที่

เลขาฯกกต. รับฟังศาลปกครอง ยืนยันไม่กระทบกระบวนการเลือก สว.

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนระเบียบการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา

ศาลปกครอง เพิกถอนระเบียบกกต. ให้ผู้สมัครสว. ติดประกาศแนะนำตัวผ่านสื่อโซเชียลได้

ศาลปกครองกลางไฟเขียวผู้สมัคร สว. ติดประกาศแนะนำตัวผ่านโซเชียลให้ประชาชนรู้จักได้ ด้วยการสั่งเพิกถอนระเบียบ กกต.บางข้อที่สั่งห้าม ชี้เป็นการออกระเบียบไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ยังห้ามผู้สมัครทุกคนแนะนำตัวทางวิทยุ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงสื่อสิ่งพิมพ์และห้ามให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกกลุ่มอาชีพ

เปิดเบื้องหลัง สว.ตีตก สกัด”วิษณุ”นั่งเก้าอี้ ประมุขศาลปกครอง

มติการออกเสียงของที่ประชุมวุฒิสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสว. ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 158 เสียง ต่อ 45 คะแนน

ศาลปกครองสูงสุดกลับคำสั่งศาลชั้นต้นให้รับฟ้องเพิกถอนควบรวม ทรู-ดีแทค

ศาลปกครองสูงสุด กลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น โดยให้รับคำฟ้องของผู้บริโภค 5 รายในคดีขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) กรณีรับทราบ