สธ.ชูผลงานช่วงเอเปกดูแลผู้ป่วยไทย-เทศ 572 ราย!

สธ.โอ่ผลงานในเอเปก 2022 เน้นความปลอดภัยสูงสุดตามหลักวิชาการ ทั้งป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลสุขภาพจิต รักษาและส่งต่อ ให้บริการถึง 572 ราย

23 พ.ย.2565 – นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมสัปดาห์ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก APEC 2022 ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 สธ.โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่หน่วยงานและทีมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคารพคณะผู้นำเขตเศรษฐกิจทั้ง 21 ประเทศ เน้นความปลอดภัยอย่างเข้มงวดสูงสุดและเป็นไปตามหลักวิชาการ ทั้งด้านการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลสุขภาพจิต การรักษาและการส่งต่อ ได้แก่

1.การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข บูรณาการหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข อาทิ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารบก ตำรวจ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น

2.จัดทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ฯ จำนวน 37 ทีม ติดตามขบวนผู้นำเขตเศรษฐกิจ และดูแลต่อเนื่องที่โรงแรมที่พัก ทีมประจำสถานที่จัดประชุม สถานที่จัดเลี้ยง และกิจกรรมของคู่สมรส เป็นต้น

3.เตรียมความพร้อมการรักษาพยาบาลและส่งต่อส่งกลับ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคอาหารเป็นพิษและโรคโควิด 19

5.ดูแลความปลอดภัยของอาหาร โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบสารพิษในอาหาร สารตกค้างต่างๆ กรมอนามัยและกรุงเทพมหานครกำกับดูแลผู้ประกอบการอาหาร ทั้งผู้ปรุง ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ให้บริการให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

และ 6.ดูแลสุขภาพจิตของผู้ทำงานและคณะติดตาม

ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุม ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย โดยในส่วนของการรักษาพยาบาล มีผู้เข้าร่วมงานและเจ้าหน้าที่ทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ารับบริการด้วยอาการต่างๆ อาทิ ด้านระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ปรึกษาสุขภาพ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 572 ราย และมีการส่งต่อไปรับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 8 ราย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ท่องเที่ยวดันเศรษฐกิจไทยโต มั่นใจต่างชาติทะลุ 20 ล้านคน

"อาคม" การันตีท่องเที่ยวพระเอกหนุนเศรษฐกิจไทยปี 66 มั่นใจต่างชาติแห่เที่ยวทะลุ 20 ล้านคน ด้าน “ภูสิต”กางแผนดันส่งออกปี 66 มั่นใจดันส่งออกปีนี้โตได้ตามเป้า 1-2% มูลค่า 10-10.1 ล้านล้านบาท

APEC CEO Summit 2022 วิสัยทัศน์ภาคธุรกิจ สู่การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่งคั่ง ทั่วถึง และยั่งยืน

นอกจากการประชุม APEC 2022 ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องแล้ว

'หมอยง' ยก 5 เหตุผล! นักท่องเที่ยวจีน ไม่ได้น่ากลัวกว่าชาติอื่น

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า โควิด 19 การรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ชาวจีน

'บิ๊กตู่' มั่นใจมาตรการบีโอไอชุดใหม่บังคับใช้วันนี้ ดึงต่างชาติแห่ลงทุนไทย

นายกฯ มั่นใจมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ 9 มาตรการของบีโอไอเริ่มมีผลบังคับวันนี้ จะเป็นเครื่องมือปรับโครงสร้างประเทศไทยระยะยาวสู่เศรษฐกิจใหม่ ควบคู่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน