'ทิพานัน' ยกนิ้วผลงาน 'ลุงตู่' ให้ที่ดินทำกินเกษตรกรแล้ว 7.6 หมื่นราย!

'ทิพานัน' ยกผลงาน 'พล.อ.ประยุทธ์' ให้ที่ดินทำกินเกษตรกรแล้ว 7.6 หมื่นราย ชี้เป็นรูปธรรมจับต้องได้แก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำ ดันปี 2566 อีก 1.1 หมื่นแปลง

18 ม.ค.2566 - น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2557 ว่าได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 1,491 พื้นที่ ใน 70 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 5,792,145 ไร่ มีประชาชนได้ที่ดินทำกินอย่างถูกกฎหมายและเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน 78,109 รายในจำนวนที่ดิน 96,536 แปลง ปัจจุบันจนถึงปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการจัดให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว 76,453 ราย 94,555 แปลง ใน 338 พื้นที่ 67 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและบริหารจัดการที่ดินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศตามนโยบายบริหารจัดการที่ดิน ประชาชนอยู่กินยั่งยืน

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า นอกจากประชาชนจะมีที่ดินทำกินอย่างถูกกฎหมายจำนวน 76,453 รายแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้สั่งการนโยบายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนควบคู่ด้วย โดยดำเนินการไปแล้ว 271 พื้นที่ใน 65 จังหวัด มีประชาชน 49,062 รายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และรัฐบาลยังมีการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยพื้นฐาน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ มีการจัดทำเมนูอาชีพเชิงบูรณาการ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนสินเชื่อมีเงินสร้างอาชีพ และยังส่งเสริมจัดทำบัญชีครัวเรือนด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“ที่ดินทำกินที่ประชาชนได้รับจัดสรรไปนั้น พี่น้องประชาชนจะมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต มีที่ทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีอาชีพที่รัฐส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยด้านต่างๆ นอกจากนี้ รัฐบาลยังเสริมความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้ที่ดินดังกล่าวโดยการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ซึ่งดำเนินการ 3 แนวทาง คือ 1. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ 2. การกำหนดแนวทางการประเมินมูลค่าที่ดินและทรัพย์สินที่รัฐจัดให้กับประชาชน และ 3. การจัดให้มีระบบหรือสถาบันที่ให้สินเชื่อระยะกลางและระยะยาวให้แก่ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินของรัฐและจัดให้มีระบบประกันความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ”น.ส.ทิพานัน กล่าว

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ทำให้สามารถแก้ปัญหาแบบ win-win ในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทำให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินอย่างถูกกฎหมาย แก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐหรือที่ป่า และยังมีการดำเนินการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดิน ทำให้ปัจจุบันสามารถป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติใน 663 พื้นที่, ป่าตาม พ.ร.ป.ป่าไม้ 1 พื้นที่, ป่าไม้ถาวร 2 พื้นที่ และป่าชายเลน 577 พื้นที่

“ตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ เข้ามาบริหารประเทศ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ต้องการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม มุ่งให้สิทธิทำกินเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ไม่ให้กรรมสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการขายเปลี่ยนมือ เป้าหมายทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนมีที่ทำกินเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีหาเลี้ยงชีพได้ ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2565 ประสบความสำเร็จอย่างมากและในปีงบประมาณ 2566 นี้ รัฐบาล จะดำเนินการต่อให้ครบจำนวนตามเป้าหมาย จะจัดให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในที่ดินจำนวน 11,000 แปลง และจะเดินหน้าโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1: 4000 (One Map) กลุ่มที่ 3 จำนวน 11 จังหวัดให้แล้วเสร็จ รวมถึงแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินให้ประชาชนด้วย” น.ส.ทิพานัน กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“พีระพันธุ์”เป็นผู้แทนนายกฯรับมอบกระเช้าดอกไม้จากกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยภาคใต้ตอนล่างเข้าขอบคุณ“ประยุทธ์ จันทร์โอชา”ที่ช่วยแก้ไขสารพัดปัญหาความเดือดร้อนให้เป็นผลสำเร็จ

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สมาคมกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยภาคใต้ตอนล่าง (ผรท.) ประกอบไปด้วย

'บิ๊กตู่' เข้าทำเนียบฯ ก่อนลาช่วงบ่าย เคาะลำดับปาร์ตี้ลิสต์ รทสช.

'บิ๊กตู่' เข้าปฏิบัติหน้าที่ทำเนียบฯ แล้ว ก่อนช่วงบ่ายไปเซฟเฮ้าส์ เคาะลำดับ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ครั้งสุดท้าย คนใกล้ชิดนั่งลำดับต้นๆ เพียบ พร้อมลุยช่วยผู้สมัครหาเสียงวันหยุด