ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์น้อมรำลึกในหลวง ร.9

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ น้อมรำลึกรัชกาลที่ 9 บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน 7-9 ธ.ค.นี้

4 ธ.ค. 2564 – คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดกรวย วางพานพุ่ม อ่านคำอาศิรวาทราชสดุดี ในพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณธิคุณ เนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีคณาจารย์ บุคลากรของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร 1 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กิจกรรมมีขึ้น ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม ประกอบไปด้วย โครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลประจำปี 2564 ให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์เสริมศึกษาและปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง (LRC) คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารบริหาร CAT1 ชั้น 1 โซน D ในวันที่ ๓ ธันวาคม เวลา 09.30- 16.00 น.โครงการเยี่ยมผู้มีปัญหาสุขภาพ ผู้ด้อยโอกาสชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่ ตามพระดําริองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ชุมชนพงษ์เพชรพัฒนา ซอยงามวงศ์วาน 35 วันที่ 3 ธันวาคม เวลา 09.30-12.30

นอกจากนี้ จัดโครงการบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลประจำปี 2564 แก่ประชาชน ณ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ซอยงามวงศ์วาน 47 แขวง ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.