ศาลปกครอง ยกฟ้อง คดีอดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ ขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

22 ก.ย.2566 - ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ บ.242/2566 หมายเลขแดงที่ บ. 315/2566ระหว่าง นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ผู้ฟ้องคดี กับ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลับ ที่ 44/2566 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน ซึ่งศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีได้รับรายงานว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กลั่นแกล้งโยกย้ายตำแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงมีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ซึ่งในระหว่างการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาเห็นว่ามูลกรณีเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน รวมทั้งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของประชาชนต่อการบริหารงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก หากจะให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ

อีกทั้ง การสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงมีขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดอีกหลายขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ ประกอบกับมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก จึงเห็นสมควรให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป เพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณาตามเหตุผลข้างต้น เป็นการใช้ดุลพินิจตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 101 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 83 วรรคหนึ่ง และข้อ 84 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 กำหนด อันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ ดังนั้น คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลับ ที่ 44/2566 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองกลางจึงมีคำพิพากษายกฟ้อง

อนึ่ง คดีนี้อธิบดีศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วน ตามข้อ 49/2 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 เพื่อให้ศาลสามารถพิจารณาพิพากษาคดีให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วตามลักษณะคดีที่มีความจำเป็นต้องพิจารณา โดยเร่งด่วน ซึ่งคดีนี้ศาลปกครองกลางพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จสิ้นภายในเวลา 31 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาล

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เชียงใหม่ล้อมคอก! สั่งสอบเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หลอกประชาชนทำธุรกรรมทางทะเบียนราษฎร์ทุกกรณี

นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า จากกรณีมีผู้ร้องขอความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ DSI โดยแจ้งว่า ไ

ซ้อนแผนจับ 'นายก อบต.บางปลา' เรียกสินบน 2.3 ล้าน แลกใบอนุญาตขุดดิน

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. จับกุม นายชนินทร์ฯ นายก อบต.บางปลา และ น.ส.พรมณีฯ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อบต.บางปลา ในความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการตามหน้าที่

เตรียมสั่ง 2 จนท.เรือนจำ ออกจากราชการไว้ก่อน เซ่นปมเสี่ยแป้งหนีคุก

"โฆษกราชทัณฑ์" เผยอธิบดีราชทัณฑ์ เตรียมสั่ง 2 ผู้คุม "เสี่ยแป้ง" ออกจากราชการไว้ก่อน หลังศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหมายจับ ระบุทั้งคู่อยู่ระหว่างเข้ามอบตัวกับตำรวจ

'ประพันธุ์' เผยศาลอุทธรณ์ยกฟ้องพันธมิตรฯ คดีควรจะต้องถึงที่สุดแล้ว หากยื่นฎีกาก็ต้องร้องอสส.

นายประพันธ์ คูณมี สมาชิกวุฒิสภา หนึ่งในจำเลยในคดีกลุ่มพันมิตรฯชุมนุมปิดล้อมสภาฯ ปี 2551 เปิดเผยหลังศาลอ่านคำพิพากษาว่า การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ทนายแฉทำเป็นขบวนการ จับผู้ค้าปลาซิวปลาสร้อย ละเมิดลิขสิทธิ์ เรียกรับเงิน 1 แสน

ทนายเกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี พร้อมด้วย น.ส.อาภาศิริ (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี พร้อมแฟนหนุ่ม เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและขอให้พนักงานสอบสวนมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีที่ถูกกล่าวหาเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์