รัฐตั้งเป้ายุติปัญหาความรุนแรงชายแดนใต้ในปี 2570 มุ่งขจัดเงื่อนไขเก่าให้หมดสิ้น

16 ธ.ค.2564 - พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 / 64 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ( สมช. )ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามสถานการณ์สำคัญและการขับเคลื่อนแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยที่ประชุมรับทราบ แนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่และสถานการณ์โควิด - 19 และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( จชต.)โดยกลไกใน 3 ระดับ ทั้งระดับนโยบาย การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ รวมทั้ง การกำหนดคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ เพื่อประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรี ( ครม.)ราชการส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน จชต.ผ่านกลไกสภาสันติสุขตำบล

ต่อจากนั้นได้ร่วมพิจารณา และให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนา จชต. ปี 66 - 70 โดยมุ่งให้ภาคใต้มีความสงบสุข เหตุการณ์ความรุนแรงยุติได้ในปี 70 และขจัดเงื่อนไขเก่าที่มีอยู่ให้หมดสิ้นไป ตลอดจนเงื่อนไขใหม่ไม่เกิดขึ้น และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษา เพื่อสื่อสารในพื้นที่ จชต. ที่จะจัดตั้งขึ้นนำร่อง 184 ศูนย์ในพื้นที่ 3 จชต.และ 4 อำเภอสงขลา มีกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ ต่อจากนั้นได้ร่วมพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานภายใต้ คปต.ในแต่ละด้าน ทั้งด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนา และด้านบริหารจัดการและประเมินผล

พล.อ.ประวิตร เป็นห่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่ โดยย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการสร้างความร่วมมือกับผู้นำทางศาสนาและผู้นำท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนและมาตรการป้องกันโควิดของภาครัฐมากขึ้น รวมทั้งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน เพื่อให้สามารถควบคุมโรคในพื้นที่ได้ ขณะเดียวกัน การขับเคลื่อนสภาสันติสุข ต้องเน้นการมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

สำหรับโครงการและกิจกรรมทุกด้าน ต้องเป็นงานที่สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการได้จริงและให้ถือแผนปฎิบัติการ เป็นกรอบดำเนินงานในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสังคมพหุวัฒนธรรม ต้องตอบโจทย์การแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างเงื่อนไขทางวัฒนธรรมให้ได้ โดยดึงทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมกำชับว่าการดำเนินงานยุติความรุนแรงในพื้นที่และการขจัดเงื่อนไขต่างๆที่เป็นปัญหา ต้องเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง โดยไม่สร้างเงื่อนไขใหม่ เพื่อความสงบสันติสุขร่วมกันของประชาชนอย่างแท้จริง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ จะลงพื้นที่นราธิวาสภายใน 1-2 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นภารกิจออนทัวร์ 10 วัน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังต่อสายหารือและรับฟังรายงานจาก พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กรณีเกิดเหตุความไม่สงบ 6 จุดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก

ข้าวเก่า10ปีไม่มีสารพิษ! ‘นันทิวัฒน์’ ชี้รัฐบาลรอผลกรรม ยอดสั่งซื้อข้าวปีหน้า

นันทิวัฒน์ ขอบคุณรัฐบาล รัฐมนตรีและสื่อที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยกันโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้าวเก่าเก็บ 10 ปี กินได้ไม่มีสารพิษและยาตกค้าง

'พิชิต' นำทีม พศ. แจง 'เชื่อมจิต' ไม่มีในพระไตรปิฎก เปิดช่องให้ดำเนินคดี

'พิชิต' เรียก 'สำนักพุทธฯ' แถลงยืนยัน 'เชื่อมจิต' ไม่มีในพระไตรปิฎก เปิดช่องให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง-ผู้เสียหาย ดำเนินคดีต่อ

รัฐบาลตีปี๊บ! ช่วยลูกหนี้นอกระบบแล้ว 1.4 แสนราย รวมพันล้านบาท

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลและนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้อย่างครบวงจรทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ

รัฐบาลชวน รพ.รัฐทั่วประเทศ ร่วมประกวด 'รางวัลศรีสวางควัฒน'

รัฐบาลชวน รพ.รัฐทั่วประเทศ ร่วมประกวดโครงการ 'รางวัลศรีสวางควัฒน' เทิดพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี