'วราวุธ' ชูชุมชนโค้งรถไฟยมราช ต้นแบบนำร่องแก้ปัญหาเยาวชนขายพวงมาลัย

18 ต.ค.2566 - ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนโค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  พร้อมคณะผู้บริหาร พม. ลงพื้นที่พบปะ พูดคุย ให้กำลังใจ รวมถึงจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้บริการครัวเรือนเปราะบางในชุมชนโค้งรถไฟยมราช นายวราวุธ กล่าวว่า พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชนได้เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนโค้งรถไฟยมราช” เพื่อเป็นศูนย์กลางการรับเรื่อง และบริการคนทุกช่วงวัยอย่างครอบคลุมในทุกมิติ การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงสภาพปัญหา
 
นายวราวุธ กล่าวว่า ที่ผ่านมาทุกหน่วยงาน พม. ร่วมเป็นผู้จัดการรายกรณี ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวขายพวงมาลัย จำนวน 12 ครอบครัวในชุมชนโค้งรถไฟยมราช ตลอดจนได้ประสานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกมิติทางสังคม
 
นายวราวุธ กล่าวด้วยว่า นโยบายพม.คือลดความเหลื่อมล้ำ หาและให้โอกาสประชาชนทุกคนให้อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาว สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว องค์ประกอบสำคัญคือความอบอุ่นของครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นเกราะป้องกันเยาวชนให้รอดพ้นภาวะที่ไม่อยากให้เกิด ที่ผ่านมาพม.ได้ทำงานช่วยเหลือขุมชนนี้และชุมชนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะชุมชนโค้งรถไฟยมราชได้มาติดตามการแก้ปัญหาและพัฒนากลุ่มเปราะบางที่ดำเนินการมาแล้ว 1 ปี
 
นายวราวุธ กล่าวว่า ที่ผ่านมาปัญหาใหญ่ที่พบคือเยาวชนที่ออกไปขายพวงมาลัยขายของบริเวณริมทางซึ่งเสี่ยงเกิดอันตราย ได้มีการแก้ปัญหาจัดสถานที่ใหม่ให้ขาย  มีหลายหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนมาร่วมแก้ปัญหาจนเกิดความยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้เรียน ทั้งนี้จะนำเป็นชุมชนต้นแบบนำร่องขยายผลในการแก้ปัญหาชุมชนอื่นๆ ทั้งในกทม.ที่มีอีกหลายพื้นที่และต่างจังหวัด
 
นายวราวุธ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามแต่ละพื้นที่มีบริบทข้อจำกัดของปัญหาที่แตกต่าง ไม่สามารถตัดเสื้อโหลใช้แก้ปัญหาได้ เป็นความละเอียดอ่อนที่ต้องศึกษา เข้าใจและอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหา ทั้งนี้การสร้างความเข็มแข็ง ความมั่นคงให้กับชุมชนเล็กๆ ที่กระจายทุกพื้นที่ในประเทศไทย เป็นแนวทางนำไปสู่การแก้ปัญหาสังคม ยาเสพติดได้ นอกจากนี้การทำงานของพม.ใน 5 กรม 2 รัฐวิสาหกิจ 1องค์การมหาชน ต้องเป็นหนึ่งเดียว ไม่สามารถแยกกรมทำงาน ทุกหน่วยงานต้องร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อนุฯสวัสดิการ พม. ชงปรับเบี้ย 'เด็กแรกเกิด-ผู้สูงอายุ-คนพิการ' ลุ้นบอร์ดชุดใหญ่ไฟเขียว

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ เปิดเผยภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในวาระสำคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง

'วราวุธ' เชื่อไม่กระเพื่อมทางการเมือง แม้ทักษิณพักโทษกลับบ้าน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการพักโทษ ถูกมองว่าอาจส่งผลต่อสถาการณ์การเมือง ว่

ตร. เตรียมชง ยธ. แก้ไขกฎหมายเด็กทำผิดไม่ต้องรับโทษ จากอายุไม่เกิน 15 ปีเป็น 14 ปี

พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษก ตร. เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากกรณีที่มีข่าวปรากฏว่า มีเหตุเด็กชายวัย 14 ปี ก่อเหตุยิงบุคคลในบริเวณศูนย์การค้า และเหตุกลุ่มเยาวชนรุมทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตายในพื้นที่ สภ.อรัญประเทศ

'วราวุธ' ลั่นคนไทยร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี หวงแหนและเทิดทูนสถาบันยิ่งชีพ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังนำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

'วราวุธ' นำขรก.พม. สวมเสื้อม่วง แสดงพลังความจงรักภักดีกรมสมเด็จพระเทพฯ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวแถลงการณ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร