รัฐบาลเร่งแจกที่ดินทำกิน 50 ล้านไร่ตามนโยบายแถลงต่อสภา!

'ชนินทร์' ย้ำรัฐบาลเร่งจัดสรรที่ดินทำกิน 50 ล้านไร่ สร้างหลักประกันอาชีพและแหล่งทุน พร้อมส่งเสริมโฉนดดิจิทัล ด้วยดาวเทียมธีออส-2

01 พ.ย.2566 - นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 3/2566 ว่า คณะกรรมการที่มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ เพื่อให้นโยบายในการดำเนินงานโดยยึดหลักว่าประชาชนต้องมีที่ดินและที่ทำกิน อย่างพอเพียง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจัดสรรที่ดินทำกิน 50 ล้านไร่ ตามคำแถลงของนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวต่อรัฐสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ก.ย.2566 ซึ่งจะครอบคลุมทั้งพื้นที่ในเขต ส.ป.ก.และพื้นที่ป่าไม้ ที่เป็นภารกิจที่ต้องบูรณาการหลายกระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น โดยให้ศึกษาผลกระทบให้รอบด้าน ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขข้อกฎหมายต่างๆที่เป็นข้อจำกัดอยู่ เพื่อให้สามารถจัดสรรที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนได้ตามที่ให้คำมั่นสัญญาไว้

“การเร่งรัดให้ประชาชนมีสิทธิ์มีที่ดินทำกิน มิใช่เพียงการให้อาชีพ ให้โอกาสในการสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนเท่านั้น แต่รัฐบาลยังมุ่งหวังให้สามารถใช้เอกสารสิทธิ์หรือหนังสืออนุญาตที่รัฐออกให้เหล่านี้ เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการเข้าถึงแหล่งทุนให้ได้จริง เพื่อต่อยอดเป็นทุนในการประกอบอาชีพได้ด้วย” นายชนินทร์กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีข้อสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ ศึกษาแนวทางในการทำโฉนดดิจิทัลเชื่อมต่อกับระบบแผนที่ One-Map เพื่อให้ใช้ฐานข้อมูลที่ดินออนไลน์กลาง แทนการแนบแผนที่แนบท้ายในรูปแบบกระดาษของหน่วยงานต่างๆ โดยประสานการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมธีออส2 (THEOS-2) ที่จะทำให้การทำงานของภาครัฐมีความแม่นยำ รวดเร็ว ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และภาคประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกมากขึ้น ตามหลักคิดของนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ภูมิธรรม' สอนมวย 'เด็กก้าวไกล' อย่าหมกมุ่นแถมย้อนเกล็ดเรื่องอยู่เบื้องหลัง!

'ภูมิธรรม' สอนมวย 'เด็กก้าวไกล' อย่ารีบด่วนสรุปออกหมายจับปิดปาก ปมสื่อฯเสนอข่าวพ่นสีกำแพงวัดพระแก้ว เผย ตร.มีหลักฐานชัด ขออย่าหมกมุ่น-จินตนาการ งงเมื่อวานให้เคร่งครัด กม. แต่วันนี้บอกใช้อำนาจคุกคาม

'ภูมิธรรม' ลั่นดิจิทัลวอลเล็ตเป็นความต้องการของคนส่วนใหญ่มาช้าดีกว่าไม่มา

'ภูมิธรรม' บอกดิจิทัลวอลเล็ต มาช้าดีกว่าไม่ทำ เหน็บอย่ากางแค่ทฤษฎี ขอให้ดูข้อเท็จจริงประชาชนเดือดร้อน