เปิด รพ.ทหาร บำบัดผู้ป่วยทางจิตจากยาเสพติด

เปิด รพ.ทหาร บำบัดผู้ป่วยทางจิตจากยาเสพติดเคสสีส้ม ทบ. พร้อมรับ 90 เตียงในเดือน ม.ค. หลัง กห. สานต่อนโยบายรัฐบาล

4 ธ.ค.2566 - พล.ร.ต.ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick win) ร่วมกับผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ป.ส., กอ.รมน. และ กอ.รมน.จังหวัดเป้าหมาย, มท., สป.สธ., กรมสุขภาพจิต, กรมการแพทย์, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานดูแลและส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตฯ

ซึ่งที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1.(ร่าง) แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานดูแลส่งต่อผู้มีอาการทางจิตเวช อันเนื่องจากการใช้ยาเสพติดโดยปรับปรุงแก้ไขบทบาทของศูนย์พักคอย จากเดิม มีหน้าที่ในการดูแลผู้มีอาการทางจิตฯ กลุ่มสีเหลือง เป็นการดูแลและให้การบำบัดรักษาผู้มีอาการทางจิตฯ กลุ่มสีส้มอย่างจำกัด ก่อนส่งต่อไปรับการบำบัดรักษา ณ สถานพยาบาลยาเสพติด หรือ รพ.จิตเวช

2.สำนักงาน ป.ป.ส. และ สป.สธ. จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อจัดทำแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์พักคอย ในประเด็นต่างๆ อาทิ 1) การพิจารณาออกกฎหมายรองรับการดำเนินงานของศูนย์พักคอย 2) มาตรฐานศูนย์พักคอยและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 3) การจัดทำ SOP และระบบการรับและส่งต่อผู้มีอาการทางจิตฯ 4) การสนับสนุนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะจาก สธ. ร่วมปฏิบัติงาน 5) การฝึกอบรม และ 6) งบประมาณ

3.กอ.รมน. เป็นหน่วยร่วมบูรณาการ
4.กรอบแนวทางขั้นต้นในการจัดตั้งศูนย์พักคอยของ ทบ.
- ระยะที่ 1(ธ.ค.66- ก.พ.67) เปิดศูนย์พักคอย จำนวน 40เตียง ในพื้นที่เป้าหมายตามที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด ซึ่งพิจารณาพื้นที่ที่ไม่มีที่ตั้งของสถานพยาบาลยาเสพติด/รพ.จิตเวช ได้แก่ พื้นที่รับผิดชอบสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 2(พื้นที่ จว.ปราจีนบุรี), ภาค 3(พื้นที่ จว.ชัยภูมิและ จว.ศรีสะเกษ) และ ภาค 7(พื้นที่ จว.กาญจนบุรี) โดย กรมแพทย์ทหารบกเตรียมความพร้อมของ รพ.ค่ายจักรพงษ์ จว.ปราจีณบุรี, รพ.ค่ายสุรนารี จว.นครราชสีมา, รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จว.อุบลราชธานี, และ รพ.ค่ายสุรสีห์ จว.กาญจนบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงานและขยายผลไปยังศูนย์พักคอยในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

- ระยะที่ 2(ม.ค.67เป็นต้นไป) เปิดศูนย์พักคอย จำนวน 50เตียง ภายใน รพ.ทบ. 5แห่ง แห่งละ 10เตียง ได้แก่ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานี ., รพ.ค่ายจิระประวัติ จว.นครสวรรค์, รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พิษณุโลก, รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จว.ลำปาง และ รพ.ค่ายวชิราวุธ จว.นศรีธรรมราช

- ระยะที่ 3(ตามความพร้อมและศักยภาพของหน่วย) เปิดศูนย์พักคอยใน รพ.ทบ. ในส่วนที่เหลืออีก 27แห่ง รวม 110เตียง รวมถึงพิจารณาจัดตั้งในพื้นที่อื่น ภายใต้เงื่อนไขการมีกฎหมายรองรับการดำเนินงานของศูนย์พักคอย และการได้รับการสนับสนุนบุคลากรวิชาชีพฯ การฝึกอบรมฯ และงบประมาณ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลาโหม-จับมือกอช.ยกระดับการออมทหาร สู่สังคม หวังสร้างวินัยการเงิน

กลาโหม-จับมือ กอช.ยกระดับการออมทหาร สู่ สังคม หวังสร้างวินัยการเงิน และความมั่นในอนาคต 'สุทิน' เผย คนไทย มีอัตราการออมต่ำ ดันหนี้ครัวเรือนประเทศสูง

รวบยกแก๊ง เก๋งขับวนด่าน 2 รอบ ตร.สะกดรอยตามที่แท้นำทางรถขนยานับล้านเม็ด

ที่ด่านตรวจความมั่นคงประตูภาคใต้ บ้านพละ หมู่ 3 ตำบลเขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร พ.ต.อ.ธงชัย นุ้ยเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร พ.ต.อ.ชนินทร์ ณรงค์น้อย ผกก.สภ.บ้านมาบอำมฤต พ.อ.อภิชัย เรืองฤทธิ์

'ทวี' หนุนใช้ 4 เสาหลักสกัดยาเสพติดชายแดนใต้ คลี่คลายปัญหานักโทษล้นคุก

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาอาคารลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส พร้อมด้วยคณะ อาทิ พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ