'หมอยง' แนะผู้ปกครองสำรวจบุตรหลานได้รับวัคซีนพื้นฐานครบหรือไม่

31 ม.ค.2567 - นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “โควิด 19 การระบาดของโควิด 19 เด็กได้รับวัคซีนพื้นฐานลดน้อยลง” ระบุว่า ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา เป็นสาเหตุให้เด็กในหลายประเทศ ได้รับวัคซีนพื้นฐานน้อยลง อาจจะเป็นเพราะการหยุดอยู่บ้าน ปิดบ้านปิดเมือง แม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆ มีบางช่วงรับผู้ป่วยเฉพาะผู้ป่วยหนักหรือฉุกเฉิน เป็นสาเหตุหนึ่ง ให้เด็กตามวัยได้รับวัคซีนพื้นฐานตามกำหนดน้อยลง ทำให้เกิดการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

โรคที่ระบาดเห็นได้ชัด เช่นโรคหัด ระบาดในอังกฤษและยุโรป มีการพบโรคโปลิโอ ในอินโดนีเซีย เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรา การระบาดอาจเข้าสู่ประเทศไทยได้ การระบาดของไอกรน ที่ภาคใต้ของประเทศไทย

หลายประเทศ มีข้อมูลค่อนข้างชัดเจนว่า ช่วงการระบาดของโควิด 19 ในปีแรกๆ เด็กมารับวัคซีนพื้นฐานตามกำหนดลดน้อยลง กว่าช่วงก่อนการระบาดของโควิด 19

ขณะนี้ สถานการณ์ต่างๆได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนั้นจึงอยากที่จะให้ผู้ปกครองทุกคน ตรวจสอบการได้รับวัคซีนพื้นฐานของลูกหลาน ว่าได้ครบตามกำหนดหรือไม่ ถ้ายังขาดอยู่ ก็ขอให้รีบไปรับ ให้ครบตามกำหนดโดยเร็ว เพื่อป้องกันการระบาดของโรค เช่นโรคหัด โปลิโอ โรคคอตีบ ไอกรน และโรคอื่นๆที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'นิสิตเก่าจุฬาฯ' ตามบี้ 'วิทยานิพนธ์ณัฐพล' อุทธรณ์คำสั่ง ให้จุฬาฯเปิดเผยมติสอบสวน

นางวิรังรอง ทัพพะรังสี ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศ ในฐานะนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ รุ่น 30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก

‘หมอมนูญ’ เผยผลติดตามสถานการณ์ 5 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

ข้อมูลของโรงพยาบาลวิชัยยุทธที่ติดตามโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ไวรัสไข้หวัดใหญ่  ไรโนไวรัส (Rhinovirus) อาร์เอสวี (RSV) และ ฮิวแมนเมตะนิวโมไวรัส Human metapneumovirus (hMPV)

‘หมอยง’ ชี้แบคทีเรียกินเนื้อ ไม่ใช่โรคใหม่ ส่วนใหญ่เกิดกับผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ

แบคทีเรียกินเนื้อ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด ไม่ใช่โรคใหม่ ส่วนใหญ่เกิดกับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ

‘หมอยง’ ย้ำโควิดยังสายพันธุ์โอมิครอน JN.1 ไม่รุนแรง หายไข้-ไอมาก 1 วัน ใส่แมสทำงานได้

โควิด 19 ได้เปลี่ยนแปลงลดความรุนแรงลง จนปัจจุบันความรุนแรงเท่ากับโรคไข้หวัดใหญ่ RSVและเป็นการระบาดตามฤดูกาล