4 วันสุดท้ายลงทะเบียนแก้หนี้ ‘มท.’ เผยไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 17,249 ราย

ปลัดมหาดไทยเผย ผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ วันที่ 87 ประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 1.47 แสนราย มียอดหนี้นอกระบบรวมกว่า 10,705 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 17,249 ราย มูลหนี้ลดลง 737 ล้านบาท เน้นย้ำ ทุกพื้นที่ดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยให้ครบ 100% ตามเป้าหมาย พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ช่วง 4 วันสุดท้าย ก่อนจะปิดรับลงทะเบียน  29 ก.พ. 67 นี้

25 ก.พ.2567-นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ วันที่ 87 โดยเมื่อเวลา 15.00 น. สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ได้รายงานผลการลงทะเบียนพบว่า มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 147,350 ราย มูลหนี้รวม 10,705.403 ล้านบาท เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 122,362 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 24,988 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 118,672 ราย มีพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ดังนี้ 1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 11,215 ราย เจ้าหนี้ 8,584 ราย มูลหนี้ 963.896 ล้านบาท 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,937 ราย เจ้าหนี้ 5,646 ราย มูลหนี้ 406.707 ล้านบาท 3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 5,426 ราย เจ้าหนี้ 4,416 ราย มูลหนี้ 358.398 ล้านบาท 4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 5,129 ราย เจ้าหนี้ 4,244 ราย มูลหนี้ 449.251 ล้านบาท และ 5. จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ลงทะเบียน 4,099 ราย เจ้าหนี้ 3,020 ราย มูลหนี้ 380.517 ล้านบาท

ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 243 ราย เจ้าหนี้ 244 ราย มูลหนี้ 14.844 ล้านบาท 2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 350 ราย เจ้าหนี้ 270 ราย มูลหนี้ 24.108 ล้านบาท  3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 394 ราย เจ้าหนี้ 308 ราย มูลหนี้ 15.638 ล้านบาท 4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 467 ราย เจ้าหนี้ 352 ราย มูลหนี้ 20.746 ล้านบาท และ 5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 477 ราย เจ้าหนี้ 387 ราย มูลหนี้ 27.310 ล้านบาท

“สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 27,165 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 17,249 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย 2,459.473 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 1,722.290 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 737.183 ล้านบาท และจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิม โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,337 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 482 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 283.820 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 50.247 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 233.572 ล้านบาท สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดีไปแล้ว 288 คดี ใน 40 จังหวัด”

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในส่วนของการนำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ปัจจุบันมีประชาชนที่มาลงทะเบียนหนี้นอกระบบบางส่วนที่ไม่สามารถให้ข้อมูลของเจ้าหนี้นอกระบบได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้การติดตามเพื่อเชิญมาไกล่เกลี่ยหนี้ได้ยาก ซึ่งเราพบว่า เป็นข้อมูลของเจ้าหนี้นอกระบบซึ่งเป็นพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบมืออาชีพ มีลูกน้องที่เรียกว่าแก๊งหมวกกันน็อค ไปปล่อยเงินกู้ตามตลาดตามชุมชน ทำให้ชาวบ้านทราบเฉพาะเพียงชื่อเล่นของเจ้าหนี้ ซึ่งใช้วิธีการทวงหนี้แบบเดินเก็บตามตลาดหรือในที่ที่ลูกหนี้ทำมาหากินอยู่ ในส่วนนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้ส่งข้อมูลรายละเอียดของเจ้าหนี้นอกระบบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวน หาทางจับกุมต่อไป โดยข้อมูลรายละเอียด อาทิ รายชื่อ และสถานที่ที่คนกลุ่มนี้ไปปล่อยกู้ ซึ่งทั้งหมดเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพราะไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการปล่อยกู้ ยิ่งไปกว่านั้นยังเก็บดอกเบี้ยที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้ส่งข้อมูลการทวงหนี้แบบใช้ความรุนแรงหรือข่มขู่คุกคาม ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการต่อไป  ซึ่งสำหรับการดำเนินการไกล่เกลี่ยเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหมายถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ซึ่งตนได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ครบ 100% ตามเป้าหมาย

“ขณะนี้เหลือเวลาอีก 4 วันที่พี่น้องประชาชนยังสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเราจะรับลงทะเบียนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ อย่างไรก็ตามภาครัฐมีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนที่เป็นหนี้นอกระบบ ได้มาลงทะเบียนให้ข้อมูลกับทางหน่วยงานภาครัฐ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้ง On-site ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด (ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง (ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนพื้นที่การจัดมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัด และตลาดนัดแก้หนี้อำเภอ หรือสามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดีครับท่าน ใช่ครับนาย 'เสริมศักดิ์' ไม่เกี่ยงนั่งท่องเที่ยวแม้ถนัดมหาดไทย

“เสริมศักดิ์” พร้อมรับทุกตำแหน่ง เผยถนัดงาน “มหาดไทย” แต่ไม่ขัด หากได้นั่ง รมว.ท่องเที่ยวฯ เพราะมีหลักในการทำงานอยู่แล้ว

ตำรวจ เปิดตลาดนัดแก้หนี้ ‘คลองเตย-วัฒนา-ปทุมวัน’ หวังลูกหนี้เจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกัน

กองบัญชาการตำรวจนครบาลเดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดตลาดแก้หนี้นอกระบบ แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน นำร่องพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 มั่นใจประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน

มท.โชว์ยอดไกล่เกลี่ยหนี้สำเร็จ 2.5 หมื่นราย พบมีส่งต่อให้ ตร. ดำเนินการ 376 คดี

ปลัดมหาดไทย เผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้แล้ว 42,717 ราย สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 25,867 ราย มูลหนี้ลดลง 1,019 ล้านบาท กำชับทุกจังหวัดเร่งรัดไกล่เกลี่ยหนี้อย่างต่อเนื่อง

How to ใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาด ไม่เป็นหนี้ก้อนโต

บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประโยชน์มาก แต่ก็อาจนำพาไปสู่ปัญหาหนี้สินได้ถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวัง การใช้บัตรอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้ก้อนโต

มงคลกิตติ์ จี้ ‘มท.หนู’ เด้ง ‘ผู้ว่าฯ-นอภ.’ เซ่นบ่อนบางใหญ่เหมือนตำรวจ อย่าเลือกปฎิบัติ

เต้-มงคลกิตติ์ จี้ อนุทิน เด้ง ผู้ว่าฯ-นอภ. สังเวยจับบ่อนบางใหญ่ จ.นนทบุรี เหมือนตำรวจ อย่าเลือกปฏิบัติ

'แชมป์ ชนาธิป' ไม่ไหวอีกต่อไป ลูกหนี้เบี้ยวหายเงียบทำพ่อทรุดหนัก

แชมป์-ชนาธิป โพธิ์ทองคำ โพสต์ชี้แจงเรื่องอาการป่วยมะเร็งปอดของคุณพ่อ และเรื่องการทวงเงินที่เคยเป็นประเด็นเมื่อหลายเดือนก่อน ซึ่งลูกหนี้ให้สัญญาว่าจะคืนเงินก่อนขึ้นศาลนัดแรกแต่กลับไร้วี่แวว และตนจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อนำมารักษาคุณพ่อ