'ผบ.ทสส.' ประธานพิธีครบ 64 ปี วันสถาปนากองทัพไทย

15 มี.ค. 2567 – ที่กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ครบ 64 ปี โดยมีพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โดยมีอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด มาร่วมงาน อาทิ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ พล.ร.อ.ณรงค์ ยุทธวงศ์ พล.อ.สมหัต อัตตะนันทน์ พล.อ.เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร พล.อ.สมหมาย เกาฎีระ พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

สำหรับกองบัญชาการทหารสูงสุด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2503 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 จากกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นกองบัญชาการกองทัพไทย โดยยังคงให้ยึดถือวันที่ 16 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย

สำหรับกองบัญชาการกองทัพไทย ถือเป็นหน่วยที่เป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติการร่วมของเหล่าทัพ ในบทบาทของกองทัพไทย อันประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และมีหน่วยปฏิบัติการร่วมทางยุทธการ ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีหน้าที่ในการควบคุม อำนวยการ สั่งการ และกำกับดูแลส่วนราชการในกองทัพไทย ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างประสานสอดคล้อง โดยใช้ทุกศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอำนวยการร่วมป้องกันประเทศ พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง เป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติในทุกมิติ โดยยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่สำคัญ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนากำลังพล ด้านการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรของกองทัพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

ตลอดระยะเวลา 64 ปีที่ผ่านมา กองบัญชาการกองทัพไทย ดำรงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยพร้อมที่จะปฏิบัติทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยยึดถือผลประโยชน์ และความสงบสุขของประเทศชาติเป็นสำคัญ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยทุกนาย ให้มีความพร้อมที่จะอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน และดำรงไว้ซึ่งความสงบสุขของประเทศชาติสืบไป.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'สุทิน' ชี้กองทัพไม่ขัดข้อง หากฝ่ายการเมืองอยากแก้ พ.ร.บ.กลาโหม

นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง กรณีพรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ แสดงจุดยืน ครบรอบ 10 ปีรัฐประหารว่า เป็นการแสดง จุดยืนของพรรคการเมือง เรื่องประชาธิปไตย ซึ่งเป็นปกติอยู่แล้ว

เดินหน้าเรือดำน้ำ 'ไทย-จีน' ได้ข้อสรุปไม่เลิกสัญญา รักษาความสัมพันธ์ 2 ประเทศ

การเจรจาแก้ปัญหาเรือดำน้ำเบื้องต้น ระหว่างคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรือดำน้ำจีนของกระทรวงกลาโหม นำโดยพลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับตัวแทน หน่วยงา

'บิ๊กทิน' แบ่งรับแบ่งสู้แนวคิดให้กองทัพรับข้าว 10 ปี เลี้ยงทหาร

นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม เปิดเผยว่าคณะตัวแทนจาก กลาโหมและรัฐบาลจีน จะเดินทางมาประชุมหารือกับฝ่ายไทย เพื่อแก้ปัญหาเรือดำน้ำ ในกลางเดือนพฤษภาคมนี้ จะระบุวันที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

นายกฯ สั่ง ก.เกษตร - กองทัพ ระดมพลังทัพ เร่งผันน้ำช่วยเกษตรกรสู้ภัยแล้ง

นายกฯ ประสาน กษ.-กองทัพ เร่งผันน้ำช่วยเกษตรกรสู้ภัยแล้ง พร้อมเร่งอนุมัติงบฯ ช่วย อุตรดิตถ์ หลังเผชิญพายุฤดูร้อน

ทหารมาแล้ว! กองทัพไทย ส่งรถบรรทุกน้ำ ช่วยชาวสวนผลไม้ชุมพรแล้งหนัก

จังหวัดชุมพร และกองทัพไทย จัดพิธีปล่อยขบวนรถ ณ มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธี โดยกองทัพไทย ประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย