'ผอ.ทอ.' ตรวจเยี่ยมหน่วยบิน สนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ลุยดับไฟป่า-ฝุ่นพิษเชียงใหม่

ผบ.ทอ. ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจ ชุดปฏิบัติการสนับสนุนการบินควบคุมไฟป่า กองทัพอากาศ (ส่วนหน้า) ในการปฎิบัติหน้าที่

12 เม.ย.2567 - พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ พร้อมด้วย พล.อ.อ.วรกฤต มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ทอ. และคณะทำงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ทอ. เดินทางไปยังกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจเยี่ยม รับทราบผลการปฏิบัติ ปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุดปฏิบัติการสนับสนุนการบินควบคุมไฟป่า กองทัพอากาศ (ส่วนหน้า)

โดยผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้รับฟังการบรรยายสรุปฯ ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ และตรวจเยี่ยมหน่วยบินของกองทัพอากาศซึ่งวางกำลังอยู่ที่กองบิน 41 เพื่อปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่า และภารกิจฝนหลวง ได้แก่ หน่วยบิน 2311 หน่วยบิน 4021 หน่วยบิน 4611 และหน่วยบิน 2033 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการสนับสนุนการบินควบคุมไฟป่ากองทัพอากาศ (ส่วนหน้า) ณ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอากาศยานร่วมปฏิบัติภารกิจจำนวน 3 แบบ ได้แก่ เครื่องบิน DA-42 (หน่วยบิน 4021) ติดตั้งระบบ Video Downlink (VDL) ใช้ในการถ่ายทอดภาพสถานการณ์แบบ Real Time เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินการอย่างทันท่วงที, เครื่องบิน BT-67 (หน่วยบิน 4611) ติดตั้งอุปกรณ์

สำหรับบรรทุกน้ำและสารควบคุมไฟป่าไปโปรยเหนือพื้นที่เป้าหมาย และเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725 (หน่วยบิน 2033) ใช้ในการลำเลียงชุดดับไฟป่าไปพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึงหรือลำเลียง ผู้ป่วยจากพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ยังมีเครื่องบิน Alpha Jet (หน่วยบิน 2311) ปฏิบัติภารกิจทำฝนหลวงยับยั้งการเกิดลูกเห็บ วางกำลัง ณ กองบิน 41 ด้วย

ทั้งนี้ กองทัพอากาศยังคงสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกต.เชียงใหม่ ยังไม่พบร้องเรียนผู้สมัคร สว. ชวน ปชช. ช่วยกันตรวจสอบคุณสมบัติ

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา(สว.)ทั้ง 2,000 คนของจังหวัดเชียงใหม่ ใน 20 กลุ่มอาชีพ ทั้ง 25 อำเภอ ก่อนที่จะมีการประกาศรับรองเป็นผู้สมัครภายใน 29 พฤษภาคมนี้

เชียงใหม่พร้อม รับสมัคร สว.พรุ่งนี้ พุ่งอันดับ 2 รองกรุงเทพฯ

ผอ.กกต.เชียงใหม่แจ้งสื่อทำงานปกติ เว้นสัมภาษณ์แนะนำตัวผู้สมัคร ขณะที่อำเภอต่างๆ ซักซ้อมขั้นตอนรองรับก่อนเปิดรับสมัคร สว.พรุ่งนี้

ระดมกำลังคุมสถานการณ์ 'ไฟป่าพรุโต๊ะแดง'

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยสิรินธรระดมกำลังหน่วยงานพร้อมชาวบ้านอาสาสมัครในพื้นที่ คุมสถานการณ์ไฟป่าพรุโต๊ะแดงได้แล้ว โดยเข้าควบคุมบริเวณหัวไฟได้สำเร็จ