ยัน พม.มีสวัสดิซ่อมบ้านคนแก่-ปรับสภาพที่อยู่คนพิการ!

'รัดเกล้า' เผย พม.มีสวัสดิการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ - ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการตามขั้นตอน ระบุแม้งบน้อย แต่ประสานหน่วยอื่น-เอกชนมาช่วยเสริมได้

29 พ.ค.2567 - นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดูแลสวัสดิการให้กลุ่มเปราะบาง เช่น ซ่อม สร้างบ้านให้ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ ผู้สูงอายุ แต่ด้วยงบประมาณมีจำกัดจึงใช้ความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ พร้อมขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สร้างบ้านและใช้ช่างชุมชนหรือช่างจากทหารมาช่วยซ่อม สร้างบ้าน

สำหรับขั้นตอนซ่อมบ้านผู้สูงอายุ ได้กำหนดคุณสมบัติคือ 1.ผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป 2.อยู่ในครอบครัวยากจน 3.ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ไม่มั่นคง 4.อาศัยอยู่ในครอบครัวไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และ 5.ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ โดยมีขั้นตอนการพิจารณาในต่างจังหวัด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการซ่อมแซมบ้าน จัดส่งการประมาณค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านพร้อมด้วยเอกสารมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จากนั้น พมจ. จะมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเพื่อประเมินสภาพบ้านและนำมาประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดลำดับการซ่อมแซมบ้านก่อนที่ พมจ. ดำเนินการจะซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านจากนั้นดำเนินการซ่อมแซมบ้านภายใน 60 วันและรายงานผลการซ่อมแซมบ้าน จัดสรรคงบประมาณไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งเป็นการสนับสนุนเฉพาะค่าวัสดุสำหรับซ่อมบ้าน

ขณะเดียวกัน พม. ยังมีการดูแลปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการรายละไม่เกิน 40,000 บาทด้วย ซึ่งคนพิการจะต้องมีคุณสมบัติ มีบัตรประจำตัวคนพิการ อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 6 เดือน ที่อยู่ไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการมีรายได้น้อย ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐหรือ ได้รับแต่ไม่มีเพียงพอ โดยมีขั้นตอนการพิจารณาคือ คนพิการ ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะต้องยื่นคำร้อง ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯหรือสาขา จากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการพิจารณา อนุมัติแจ้งผลการอนุมัติ ก่อนจะเข้าปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิการ

พื้นที่ต่างจังหวัดคนพิการจะต้องยื่นคำร้อง พมจ. จากนั้น พมจ. จะส่งเรื่องให้ อปท. ประสานให้ อปท.เป็นหน่วยให้บริการมีการเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและอนุมัติงบ พร้อมปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิการ ส่วนกรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จะต้องมีหลักฐานจากการยินยอมจากเจ้าของกรณี เป็นบ้านเช่าต้องมีหลักฐานว่าอยู่อาศัยได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 -354-3388 ต่อ 209 หรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ

“ขอบคุณตัวแทนจากฝ่ายค้าน ที่ตั้งข้อสงสัยบนเวทีงานมหกรรมนโยบายพรรคก้าวไกล Policy Fest ครั้งที่ 1 ก้าวไกล Big Bang ที่ตัดไปเมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยกล่าวว่า สวัสดิการดีๆ เหล่านี้ที่มีอยู่แล้ว แต่ประชาชนไม่รับทราบ และงบประมาณแท้จริงไปไม่ถึงมือประชาชน เพราะไปอยู่ในมือหัวคะแนนนั้น ในฐานะฝ่ายค้านท่านมีสิทธิ์ตั้งข้อสงสัยได้แต่ การกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานจะเป็นการทำให้รัฐบาลรับผู้ดำเนินการเสียหายได้ วอนประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ขอยืนยันว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยมี พมจ. และ อปท. เป็นกลไกทำงานสำคัญ ได้ดำเนินการพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เพื่อสร้างสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ อย่างตรงไปตรงมาและมีการดำเนินการดูแลพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อจากการบริหารของรัฐบาลก่อนจนถึงรัฐบาลชุดนี้

การประชาสัมพันธ์สวัสดิการดีๆ เหล่านี้ เรามุ่งเน้นสื่อสารโดยตรงกับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ซึ่งคือกลุ่มเปราะบาง จึงมีความเป็นไปได้ที่ประชาชนคนอื่น รวมถึงตัวแทนจากฝ่ายค้านอาจไม่ทราบถึงนโยบายเหล่านี้ หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสวัสดิการที่ทางรัฐมีให้แก่กลุ่มเปราะบางสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วน พม. 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลชวนปชช. จอง-แลกเหรียญเฉลิมพระเกียรติ 'ในหลวง' เริ่ม 24 ก.ค.

รัฐบาลเชิญชวนประชาชน จอง-แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ 'ในหลวง' เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ตั้งแต่ 24 ก.ค.นี้

'ดีป้า' เดินหน้า โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย

'รัดเกล้า'เผย ดีป้า ดศ. ขับเคลื่อนโมเดลพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างยั่งยืนผ่าน 'โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย'

'คารม' แจงยิบยัน 'กยศ.' คิดดอกเบี้ยอัตรา 1%

'คารม' ย้ำ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาคิดดอกเบี้ยอัตรา 1% ตั้งแต่เริ่มกู้จนชำระเสร็จสิ้น ไม่มีการคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ย ขอให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ตามจำนวนที่แจ้งในหน้าแอปพลิเคชัน กยศ.Connect

'เกณิกา' ตีปี๊บฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดคืนสังคมกว่า 5 หมื่นราย

'เกณิกา' เผยข้อมูลติดตามผู้ป่วยบำบัดยาเสพติด ไม่เสพซ้ำกว่า 5 หมื่นคน ตามนโยบายรัฐบาลเศรษฐา 'ปราบปราม รักษา ฟื้นฟู ดูแล' ให้โอกาสผู้เสพคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ