'วัชระ' ยื่น ป.ป.ช. สอบผู้ว่าฯกทม.-สก.ก้าวไกล เซ่นปมทุจริตจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย

“วัชระ”ยื่นปปช.สอบทุจริต-จริยธรรมผู้ว่าฯกทม.-สก.พรรคก้าวไกล เรียกร้องให้”ชัชชาติ”ลาออก เซ่นทุจริตเครื่องออกกำลังกาย ยกภาษิต”คบเด็กสร้างบ้าน  คบหัวล้านสร้างเมือง” เสนอ”มท.1”สอบทุกโครงการ

10 มิ.ย.2567 - นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนายนิวัติไชย  เกษมมงคล  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และประธานกรรมการป.ป.ช. ทุกคนผ่านงานสารบรรณป.ป.ช. ในหนังสือร้องเรียนระบุว่าได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนให้ยื่นหนังสือกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 โครงการ วงเงินงบประมาณ 77,730,000 บาท ดังนี้

1. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 1๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ลงนามในสัญญา 2๐ ธันวาคม 2566

2. จ้างเหมาซ่อมแซมห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ศูนย์กีฬามิตรไมตรี วงเงินงบประมาณ 455,250.76 บาท วันที่ลงนามในสัญญา 7 พ.ย. 2566 พฤศจิกายน 2566

3. ซื้อครุภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 11 รายการ (ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์) วงเงินงบประมาณ 5,๐๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ลงนามในสัญญา 13 ธันวาคม 2566

4. ซื้อครุภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 11 รายการ (ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ) วงเงินงบประมาณ 5,๐๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ลงนามในสัญญา 13 ธันวาคม 2566

5. ซื้อครุภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 1๐ รายการ (ศูนย์กีฬามิตรไมตรี) วงเงินงบประมาณ 1๐,67๐,๐๐๐ บาท วันที่ลงนามในสัญญา 1 มีนาคม 2567

6. ซื้อครุภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 16รายการ (สำหรับศูนย์นันทนาการวัด) วงเงินงบประมาณ 11,520,000 บาท วันที่ลงนามในสัญญา 15 มกราคม 2567

7. ซื้อครุภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 21รายการ (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒) วงเงินงบประมาณ 11,820,000 บาท วันที่ลงนามในสัญญา 1 มีนาคม 2567

8. ซื้อครุภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 21 รายการ (ศูนย์กีฬาอ่อนนุช) วงเงินงบประมาณ 15,370,000 บาท วันที่ลงนามในสัญญา 1 มีนาคม 2567

9. ซื้อครุภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับศูนย์นันทนาการ สังกัดส่วนนันทนาการ วงเงินงบประมาณ 17,900,000 บาท วันที่ลงนามในสัญญา 25 มีนาคม 2567

รวมทั้งการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานครกับบริษัท วาล็อค สปอร์ต อีควิปเม้นท์ จำกัด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ทุกโครงการเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการจัดซื้อจัดจ้างมีราคาสูงหรือแพงกว่าราคาท้องตลาด และบริษัทคู่สัญญาไม่เคยมีการซื้อขายกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอื่นใด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ไม่มีหน้าร้าน ไม่มีพนักงาน ไม่มีสต็อกสินค้าแต่ชนะงานจริงหรือไม่

ทั้งนี้ขอกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่กำกับดูแล) ประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลทุกเขตที่ลงมติเห็นชอบคำแปรญัตตินี้ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตพญาไทในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ2567 (มีที่มาจากงบแปรญัตติของผู้บริหาร) ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและบริษัทเอกชนกับพวกส่อว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตหรือไม่ และฝ่าฝืนระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 รวมทั้งจริยธรรมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการ รองผู้ว่าราชและข้าราชการตามกฎหมายจริยธรรมที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และผิด พรบ.ฮั้วหรือไม่

อนึ่งขอให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการกันข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ให้การเป็นประโยชน์ไว้เป็นพยานด้วยจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมาย ป.ป.ช. ต่อไป หากผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ทราบข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบภายใน 15 วันด้วย

นายวัชระ กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้นายชัชชาติ ซึ่งมีจริยธรรมและสปิริตสูงลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพราะไม่สามารถควบคุมดูแลเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนได้ และเงินที่ทุจริตนี้เป็นงบแปรญัตติของผู้บริหารซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของคณะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เหตุการณ์นี้เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น ตนขอเรียกร้องให้นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาตรวจสอบดูแลทุกโครงการของกรุงเทพมหานคร เมื่อเกิดเรื่องนี้ทำให้นึกถึงภาษิตโบราณที่ว่า คบเด็กสร้างบ้าน  คบหัวล้านสร้างเมือง.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘วัชระ’ ลั่นไม่รู้เรื่องถุงขนมภาค 2 ปัดส่งหนังสือร้อง ‘กต.’

เรื่องที่ยื่นต่อคณะกรรมการตุลาการ(กต.)ไม่ได้ทำและไม่ติดใจหรือโกรธเคืองคนที่ทำ เพราะเป็นบุคคลสาธารณะอาจมีคนเข้าใจผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดาของโลก

นายกฯ ควงผู้ว่าฯกทม. ตรวจคลองโอ่งอ่าง ชุมชนวอนช่วยกระตุ้นท่องเที่ยวให้คึกคักอีกครั้ง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ อาทิ นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวันทนีย์ วัฒนะ

ปลุกคนใต้โดนปล้นพลังงาน 'วัชระ' ค้านย้ายโรงไฟฟ้าสุราษฎร์  

“วัชระ”ปลุกกระแส จุดเทียนประท้วง ค่าไฟมหาโหด ค้านย้ายโรงไฟฟ้าจากสุราษฎร์ธานีไปภาคกลาง ชี้จะทำให้ภาคใต้สูญเสียความมั่นคงด้านพลังงาน

'วัชระ' ร้องป.ป.ช. สอบ 'วิษณุ' รวยผิดปกติหรือไม่

นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส. พรรคประชาธิปัตย์ เดินทางไปยื่นหนังสือที่สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขอร้องเรียน นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่อว่าร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ ถึง